Bezoektijden

Afdeling Hartbewaking (C3, routenummer 370)

Op de afdeling Hartbewaking is bezoek welkom op de volgende tijden: 11.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur 18.30 - 20.00 uur

Revalidatie-/verpleegafdelingen Cardiologie (A3, routenummer 330)

Bezoek is welkom op de volgende tijden: 14.00 - 16.00 uur 18.30 - 20.00 uur

Let op: maximaal twee bezoekers per patiënt!

In deze folder geven wij u informatie over de afdeling Hartbewaking (cardiac care) en de revalidatie- en verpleegafdeling Cardiologie (A3) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.

Bezoek

Per patiënt zijn maximaal twee bezoekers welkom. Dit in verband met de rust die onze patiënten nodig hebben. Kinderen onder de 12 jaar kunnen alleen in overleg met de verpleegkundigen op bezoek komen. Op afdeling A3 zijn fruit en bloemen toegestaan. Fruit en bloemen zijn ook op de afdeling Hartbewaking toegestaan, maar niet teveel.

Contactpersoon

Wilt u zorgen voor één contactpersoon? Deze kan bij ons terecht voor informatie en kan ervoor zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk bij u op bezoek komen. Wij weten dan ook met wie wij contact kunnen opnemen als dat nodig is.

Overplaatsing

Als u niet meer op de afdeling Hartbewaking verpleegd hoeft te worden, verhuist u naar de revalidatie- en verpleegafdeling Cardiologie (A3). Wij plannen zo’n overplaatsing meestal vrij onverwacht. Daardoor kunnen wij u dit niet altijd van tevoren vertellen. Bij overplaatsing veranderen het telefoonnummer en de bezoektijden. Het is belangrijk dat u er zelf op let dat uw eigen spullen met u meeverhuizen!

Kostbaarheden

Wij raden u aan kostbaarheden thuis te laten of mee naar huis te geven. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, of schade aan eigendommen van patiënten. Wanneer u uw waardevolle zaken toch moet meenemen, kunt u deze laten bewaren in een kluis op de afdeling Hartbewaking.

Behandelend arts

In het ziekenhuis werken verschillende cardiologen. Iedere cardioloog is verantwoordelijk voor de patiënten van één afdeling. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt u behandeld door de cardioloog en de zaalarts van uw afdeling. Het is dus mogelijk dat niet uw ‘eigen’ cardioloog u behandelt. De zaalarts is verantwoordelijk voor de dagelijkse medische behandeling van patiënten en komt iedere dag bij u langs. Bij overplaatsing van de afdeling Hartbewaking naar de verpleegafdeling krijgt u een andere zaalarts en een andere cardioloog. Na ontslag uit het ziekenhuis komt u voor controle op de polikliniek altijd terug bij uw 'eigen’ cardioloog.

Vragen

Elke verpleegkundige heeft meestal een aantal dagen achter elkaar de verantwoordelijkheid voor enkele patiënten. Deze verpleegkundige zal zich aan u voorstellen. Heeft u vragen, dan kunt u die aan hem of haar stellen. Ook kunt u uw vragen stellen of problemen voorleggen aan de zaalarts of de cardioloog van uw afdeling. Tussen hen vindt dagelijks overleg plaats over de medische verzorging van patiënten. Als u uw 'eigen’ cardioloog wilt spreken, kan de verpleegkundige een afspraak voor u maken.

Huisregels

Op de afdeling Hartbewaking en de revalidatie- en verpleegafdeling Cardiologie zijn de volgende regels opgesteld in het belang van de patiënt:

  • op de afdelingen is roken niet toegestaan;

  • cardiologische patiënten mogen de afdeling niet zonder toestemming verlaten.

Telefoneren

Op beide afdelingen is mobiel bellen verboden. Op de afdeling Hartbewaking staat uw mobiele telefoon uit of op vliegtuigstand en wordt er geen gebruik gemaakt van Wi-Fi. Dit kan namelijk storing geven op de monitoren en andere apparatuur. Op iedere kamer is een dect-telefoon waarvan u gebruik kunt maken. U mag op afdeling A3 wel uw telefoon op de Wifi-stand aan hebben staan. Op afdeling A3 kunt u een dect-telefoon huren. Deze kunt u huren via de receptie op de begane grond.

Bereikbaarbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie

Leiden: routenummer 42 Leiderdorp: routenummer 105 Alphen aan den Rijn: routenummer 56 Telefonische bereikbaarheid (Alphen ad Rijn/Leiden/Leiderdorp): 071 582 8043 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.

  • Verpleegafdeling cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076

  • Afdeling hartbewaking CCU, locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

  • Afdeling eerste hart hulp EHH, locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

Terug naar boven