Afdelingen & Specialismen

Uw arts heeft u voorgesteld om uw klachten te verminderen door een infuusbehandeling met Pamidroninezuur (APD). In deze folder informeren wij u over deze behandeling. Deze informatie is van algemene aard; het is mogelijk dat bij u de procedure anders verloopt.

Botafbraak

Door ernstige osteoporose of de uitzaaiing van kanker naar het skelet treedt vaak botafbraak op (osteolyse). Hierdoor wordt het bot broos en breekbaar, waardoor er kans is op botbreuken en/of wervelinzakking. Ook kunnen pijnklachten optreden. Door de verhoogde afbraak van botweefsel kan er bovendien een teveel aan kalk in het bloed komen. Dit kan onaangename effecten veroorzaken, zoals vermoeidheid, gebrek aan eetlust, braakneigingen, verstoppingen, abnormale dorst en verwardheid.

Wat is APD?

APD staat voor Pamidroninezuur. APD behoort tot de groep bisfosfonaten. Het effect van toediening van APD is tweeledig:

 1. Het remt de afbraak van het bot met als gevolg:

  • minder risico op het ontstaan van complicaties als botbreuken en wervelinzakkingen;

  • minder botpijn.

 2. Het vermindert de hoeveelheid kalk in het bloed met als gevolg:

  • minder vermoeid;

  • meer eetlust, minder dorstgevoel;

  • vermindering van misselijkheid en verstopping;

  • vermindering van verwardheid.

De toediening van APD

Voor de toediening van APD wordt u één maal per vier of zes weken opgenomen op de afdeling dagbehandeling van Alrijne Ziekenhuis, locatie Leiden of Leiderdorp. APD wordt via een infuus toegediend; de toediening duurt 30 tot 90 minuten. De duur van de toedieningsperiode is afhankelijk van de dosering. Uw behandelend arts informeert u over de gang van zaken in uw situatie.

Bijwerkingen van APD

Behalve de gewenste effecten, kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties (bijwerkingen) veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. Sommige bijwerkingen verdwijnen nadat het lichaam aan het middel gewend is. Gewoonlijk is er geen noodzaak om de arts te waarschuwen bij de onderstaande bijwerkingen, tenzij deze langer dan een paar dagen aanhouden of erg hinderlijk zijn.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

Kortdurende koorts (één tot twee dagen) en een griepachtig gevoel, gepaard gaand met rillingen en een algemeen gevoel van onwel zijn, soms gepaard gaande met vermoeidheid en blozen.

Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

Reactie op insteekplaats van de naald, spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken.

Zelden voorkomende bijwerkingen zijn:

Spierkrampen, buikpijn, maag- en darmstoornissen, verstopping, diarree, verminderde eetlust, duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, verwardheid, irritatie en oogirritatie. Deze verschijnselen zouden binnen enkele uren moeten afnemen. Ook kan smaakverandering of -verlies optreden. Het is mogelijk dat u pijn in de botten krijgt; deze pijn kan tot een week na de toediening van APD aanhouden. Als dit bij u gebeurt, wordt geadviseerd om 2 tabletten paracetamol à 500 mg te nemen, maximaal 4 keer per dag. Al deze bijwerkingen zijn onschuldig en verdwijnen vanzelf weer. De meeste patiënten hebben na een tweede APD-infuus geen last meer van deze klachten. Zelden treden allergische reacties op, zoals bemoeilijkte ademhaling, zwelling van de lippen en de tong, en plotselinge daling van de bloeddruk. Bij sommige patiënten kunnen ook andere bijwerkingen optreden. Waarschuw uw arts als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze folder staat.

Aandachtspunten

Het is verstandig om altijd per dag minimaal 1,5 liter te drinken. Het advies van de arts is om uw gebit bij de tandarts te laten controleren, voordat u start met een APD infuus. Meld aan de tandarts dat u APD gaat starten. Als blijkt dat u een tandheelkundige behandeling moet ondergaan, meld de tandarts of de kaakchirurg dan dat u behandeld wordt met een bisfosfonaat. Bisfosfonaten kunnen afsterven (necrose) van kaakbot veroorzaken.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie op de begane grond in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de behandelend arts, verpleegkundig specialist oncologie of (oncologie) verpleegkundige via de polikliniek Interne geneeskunde, of aan de oncologie verpleegkundigen van de afdeling dagbehandeling. Bent u onder behandeling van een andere specialist, dan kunt u bij vragen contact opnemen met de betreffende polikliniek.

Contact

Leiden

De polikliniek Interne geneeskunde heeft routenummer 41 is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via: 071 517 8308 van 9.00 tot 17.00 uur. De afdeling dagbehandeling Oncologie bevindt zich op 3B en is telefonisch te bereiken via 071 517 8970.

Leiderdorp

De polikliniek Interne geneeskunde heeft routenummer 115 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via: 071 582 8050 van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.. De afdeling dagbehandeling Oncologie heeft routenummer 430 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via: 071 582 8673.