Afdelingen & Specialismen

U bent doorverwezen naar de Atriumfibrilleren poli (AF-poli) omdat bij u een hartritmestoornis is vastgesteld, namelijk atriumfibrilleren (AF), ook wel boezemfibrilleren genoemd.


Een hartritmestoornis

doorsnee hart met en zonder hartritmestoornis


Afb. 1: sinusritme afb. 2: atriumfibrillerenDeze ritmestoornis ontstaat in de atria (boezems) van het hart en is meestal ongevaarlijk. Een steeds groter wordende groep mensen heeft last van dit atriumfibrilleren.De AF-poli

De AF-poli is een gespecialiseerde polikliniek. Hier kunnen we onze patiënten goed informeren over de oorzaak, de behandelingen en het voorkomen van complicaties van deze hartritmestoornis. Op de AF-poli kunnen wij uitgebreid aandacht schenken aan uw klachten en de mogelijke behandelingen van atriumfibrilleren. Wij volgen hierbij de internationale richtlijnen.De AF-poli is bedoeld voor patiënten:


 • die zijn doorgestuurd naar het ziekenhuis nadat atriumfibrilleren is vastgesteld;
 • na een opname vanwege atriumfibrilleren op de Eerste Harthulp;
 • die zijn doorgestuurd via een cardioloog voor meer uitleg of begeleiding;
 • die moeten worden ingesteld op medicatie voor atriumfibrilleren;
 • die op controle komen na een recente cardioversie (= de behandeling om een te snel hartritme om te zetten naar een normaal ritme);
 • met een nieuwe periode van herkenbare klachten door atriumfibrilleren.
Op de AF-poli komt u op het spreekuur van de verpleegkundig specialist (VS) of Physician Assistant (PA). Dit zijn zorgprofessionals die samenwerken met een medisch specialist (in dit geval de cardioloog) en die bevoegd zijn om medische handelingen (zoals een cardioversie) uit te voeren.

Een bezoek aan de AF-poli

Tijdens een bezoek aan de AF-poli wordt een hartfilmpje gemaakt (ECG), uw bloeddruk gemeten en uitleg gegeven over atriumfibrilleren. Risicofactoren, mogelijke factoren die atriumfibrilleren uitlokken en complicaties van atriumfibrilleren worden besproken. Eventueel wordt nog vervolgonderzoek gedaan zoals een echo van het hart, bloedonderzoek of 24-uurs ritmeonderzoek (Holter). Ook kunt u uw vragen bespreken over de opname en behandeling. Ten slotte wordt er een plan met u gemaakt voor het geval uw klachten van atriumfibrilleren weer terugkomen.
Deze poli is bedoeld als aanvulling op de behandeling door uw eigen cardioloog. De VS/PA overlegt met een cardioloog als u last blijft houden van de klachten of de ritmestoornis, ondanks behandeling. Na de behandeling kan een deel van de patiënten worden terugverwezen naar de huisarts.

Op welke dagen kunt u terecht?

Op dit moment is er drie maal per week een AF-poli in Alrijne Ziekenhuis. Op maandag in locatie Alphen of locatie Leiden, en op woensdag en vrijdag in locatie Leiderdorp. Maar als er een ineens een toename van klachten is of als de ritmestoornis weer terug is gekomen, kunt u ook op dinsdag en donderdag contact met ons opnemen om een (spoed)afspraak te maken.

Wat te doen bij een hernieuwde aanval van atriumfibrilleren?

De VS of de PA van de AF- poli of uw behandeld cardioloog, bespreekt met u wat u kunt doen als de ritmestoornis terugkomt of wanneer de klachten toenemen.

Vaak stopt de ritmestoornis vanzelf binnen 24 uur. Als de ritmestoornis is ontstaan door ziekte of koorts, houdt deze vaak op als u weer hersteld bent. Ook door het nemen van extra medicatie kan de ritmestoornis vanzelf stoppen. Op de poli wordt met u besproken welke medicatie en hoeveel u hiervan extra mag innemen.

Als u spoedeisende klachten heeft als gevolg van de ritmestoornis moet u uw huisarts waarschuwen of 112 bellen. Spoedeisende klachten zijn bijvoorbeeld aanhoudende pijn op de borst of hevige benauwdheid. Uw huisarts zal u advies geven of overleggen met de dienstdoende cardioloog.

Als u klachten heeft, maar nog wel in staat bent om goed voor uzelf te zorgen, kunt u afwachten of de ritmestoornis spontaan stopt. Op de AF-poli is tijd gereserveerd voor patiënten die opnieuw ritmeklachten hebben of die telefonisch advies nodig hebben van de VS/PA. Samen onderzoeken we de beste manier om het hartritme weer te herstellen. De VS/PA kan ervoor zorgen dat u binnen een acceptabele termijn wordt opgenomen voor een cardioversie.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen als het atriumfibrilleren weer terugkomt, vindt u in deze folder een speciale pagina (Individueel Atriumfibrilleren Paspoort) waarop u aantekeningen kunt bijhouden. Ook helpt het u om beter antwoord te kunnen geven op vragen als u klachten heeft en contact opneemt met uw huisarts of als het ziekenhuis contact opneemt.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in onze voorlichtingsfolders Boezemfibrilleren (= atriumfibrilleren) en Cardioversie. U krijgt deze op de polikliniek en u vindt ze op onze website. Hier staat ook een voorlichtingsfilmpje.
Op website van de Nederlandsche Hartstichting vindt u informatie over boezemfibrilleren, cardioversie of ablatie.
https://www.alrijne.nl/
https://www.hartstichting.nl
https://www.boezemfibrilleren.nl

Bereikbaarheid afdelingen Cardiologie

Polikliniek Cardiologie
Leiden: routenummer 42
Leiderdorp: routenummer 105
Alphen aan den Rijn: routenummer 56

Telefonische bereikbaarheid (Alphen a/d Rijn/Leiden/Leiderdorp): 071 582 8043
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.

 • AF-poli rechtstreeks via email op werkdagen van 8.30 t/m 16.30 uur afpoli@alrijne.nl
 • Bij spoedeisende klachten neemt u contact op met uw huisarts of belt u 112.

 • Verpleegafdeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (routenummer 330): 071 582 8076
 • Afdeling hartbewaking CCU, locatie Leiderdorp (routenummer 370): 071 582 8075
 • Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH), locatie Leiderdorp (routenummer 370): 071 582 8075

Individueel Atriumfibrilleren Paspoort

Bij u is meestal sprake van:
 • Paroxysmaal atriumfibrilleren
 • Persisterend atriumfibrilleren
 • Chronisch atriumfibrilleren.
U heeft de volgende bloedverdunner:
 • Acenoucoumarol / Sintrom
 • Fenprocoumon / Marcoumar
 • Apixaban / Eliquis
 • Rivaroxaban/ Xarelto
 • Dabigatran / Pradaxa
 • Edoxaban / Lixiana
 • Als u geen bloedverdunners gebruikt, moet u binnen 24 uur contact opnemen met het ziekenhuis i.v.m. het plannen van de cardioversie.
Op dit moment gebruikt u de volgende medicijnen voor de behandeling van boezemfibrilleren:
1.
2.
3.

Bijwerkingen had ik van: De klachten hierbij waren:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Bij recidief klachten mag ik extra innemen;
.............................................................................................tot max. .......…. mg extra per dag.

Als de klachten weer terugkomen, belt u met de polikliniek Cardiologie: 071 582 8043, of stuurt u een mail naar afpoli@alrijne.nl . Als u weer ritmestoornissen voelt, moet u vermelden:

 • wanneer de ritmestoornis begonnen is;
 • of u extra medicijnen heeft ingenomen, wanneer en of dit al effect had;
 • of u de afgelopen 4 weken bloedverdunnende medicijnen heeft gebruikt;
 • als u bekend bent bij de trombosedienst, wat de laatste INR-waarde bij u was;
 • wanneer u voor het laatste gegeten heeft.
De VS/PA van de AF-poli krijgt uw melding via de telefoondienst of email binnen en neemt binnen 1 werkdag contact met u op om bovenstaande vragen te bespreken.
Vergeet niet uw achternaam en geboortedatum te vermelden en kort weer te geven of u ritmeproblemen heeft of bijvoorbeeld een vraag wilt stellen over de medicijnen of behandeling.
Houd uw vraag/opmerking kort! En vermijd privacygevoelige gegevens.
De VS/PA van de AF-poli bekijkt 2 tot 3 maal per dag de binnengekomen meldingen. Zij belt u om advies te geven of een afspraak te maken voor verder onderzoek of behandeling.