Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om te starten met het medicijn denosumab. Denosumab is een medicijn dat thuis per injectie wordt toegediend. In deze folder krijgt u informatie over de levering, werking en het gebruik van dit medicijn. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee terecht bij uw oncologieverpleegkundige, verpleegkundig specialist of Alrijne Apotheek.


Toepassing van denosumab

Botmetastasen zijn uitzaaiingen van kanker in de botten. Omdat botmetastasen uw botten broos kunnen maken en pijn kunnen veroorzaken, wil uw behandelend arts dat u denosumab toegediend krijgt. Denosumab wordt gegeven om het proces van botafbraak te vertragen.Voorzorgsmaatregelen

Voordat u denosumab gaat gebruiken, raden wij u aan uw gebit door de tandarts of mondhygiëniste te laten controleren, omdat denosumab het risico op botschade van de kaak (osteonecrose) verhoogt. Dit kan, indien gewenst bij de mondhygiëniste van Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp. De oncologieverpleegkundige kan voor U een afspraak maken.Toediening

Denosumab wordt toegediend als een onderhuidse injectie, in de huid van uw dij, buik of bovenarm. Deze injectie wordt bij u thuis toegediend door een verpleegkundige van de thuiszorg. De oncologieverpleegkundige van de poli bespreekt met u van welke thuiszorgorganisatie u gebruik wilt maken. Zij verzorgt voor u de aanvraag bij deze thuiszorgorganisatie. De thuiszorg neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor de toediening. U kunt ervoor kiezen om de injectie door de verpleegkundige te laten toedienen of, als u dat wenst, kan de verpleegkundige u leren de injectie zelf toe te dienen.Kosten

Voor de toediening van denosumab wordt geen eigen bijdrage voor de thuiszorg in rekening gebracht. Wel zal altijd eerst het eigen risico van uw verzekering aangesproken worden.Levering

De toediening van denosumab valt onder de complexe farmaceutische zorg van het Alrijne Ziekenhuis en wordt daarom aan u door Alrijne apotheek geleverd. De arts stuurt het recept digitaal naar Alrijne Apotheek Leiden. Alrijne Apotheek zal telefonisch contact met u opnemen over hoe de levering plaats zal vinden. U kunt het geneesmiddel daar, indien gewenst direct ophalen.


De medewerkers van de apotheek controleren daarnaast of u denosumab veilig kunt gebruiken in combinatie met uw andere medicatie. Hiervoor wordt uw medicatiedossier bij uw vaste apotheek opgevraagd. Uiteraard gebeurt dit alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.Vervolglevering

Alrijne apotheek houdt met u contact over de vervolgleveringen denosumab. Wanneer het geneesmiddel dan voor u klaarligt, ontvangt u van hen een bericht per SMS.Wanneer u niet in staat bent om het geneesmiddel op te halen, kunnen wij het middel bij u thuis bezorgen.Bewaren

U bewaart de injectiespuit denosumab in de koelkast (2°C - 8°C). Eenmaal uit de koelkast gehaald, mag denosumab bij kamertemperatuur (lager dan 25°C) tot maximaal 30 dagen in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard. De injectieflacon en buitenverpakking moeten op een donkere plaats bewaard worden.Bijwerkingen

Meest voorkomend

Zoals elk geneesmiddel kan ook denosumab bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn bot-, gewrichts- of spierpijn, kortademigheid, diarree.Waarschuw uw arts of verpleegkundige

Wanneer u gedurende de behandeling met denosumab last krijgt van spasmen, krampen, gevoelloosheid of tintelingen, vragen wij u direct contact op te nemen. Deze klachten kunnen erop wijzen dat de calciumspiegel in uw bloed te laag is. Ook wanneer u problemen krijgt met uw mond of gebit, zoals loszittende tanden, pijn of zwelling moet u dit melden bij uw behandelend arts.Volledig overzicht

Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen en aanvullende informatie over denosumab raden wij u aan de bijsluiter aandachtig door te lezen.Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Gebruik denosumab niet samen met andere medicijnen waarin denosumab of bisfosfonaten zijn verwerkt.Zwangerschap en borstvoeding

Er wordt geadviseerd om denosumab niet te gebruiken tijdens een zwangerschap of wanneer u zwanger wilt worden. Ook tijdens borstvoeding wordt het gebruik van denosumab afgeraden.Reactievermogen

Denosumab heeft geen invloed op het reactievermogen, dus er is geen bezwaar tegen deelname aan het verkeer of het bedienen van machines.Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.Vragen

Heeft u een vraag over de toediening of het tijdstip waarop de verpleegkundige bij u thuis denosumab komt toedienen, kunt u bellen met de door u gekozen thuiszorgorganisatie

  • Activite 071 516 1320

  • Libertas 071 516 8168

  • Marente 071 409 3362

  • Wijdezorg 088 209 1000

  • Overig:

Heeft u een vraag over het geneesmiddel zelf, kunt u bellen met Alrijne Apotheek: Alrijne Apotheek Leiden telefoonnummer 071 517 8190.


Heeft u een vraag over een bijwerking, kunt u bellen met uw oncologieverpleegkundige, via telefoonnummer 071 582 8535.