In deze folder willen wij u graag informeren over het doel, de werkwijze en de medewerkers van de eerste hart hulp (EHH). Daarom hebben wij de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Mocht u nog meer informatie wensen, stel uw vragen dan gerust aan een van de medewerkers.

Wat is een eerste hart hulp?

Op een afdeling eerste hart hulp (EHH) wordt de patiënt in een zo kort mogelijke tijd onderzocht op een mogelijke cardiologische (hart) aandoening. De verwijzing vindt plaats via de huisarts, ambulance, hartfalen nurse practitioner (verpleegkundig specialist) of de cardioloog. Het doel is snel een diagnose te stellen en de behandeling in gang te zetten.

Wie werken er op de EHH?

Op de EHH werken een arts assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant, nurse practitioner en hartbewakingsverpleegkundigen samen, onder supervisie van de cardioloog.

Hoe verloopt een opname op de EHH?

De patiënt wordt door een van de medewerkers van de EHH opgevangen en opgenomen op één van de EHH bedden. Terwijl de verpleegkundige vragen stelt over de aard van de klachten wordt de patiënt aangesloten aan de monitor en wordt er een hartfilmpje (= ECG) gemaakt. Daarna wordt de bloeddruk gemeten, een infuus ingebracht en bloed afgenomen. Bloeduitslagen zijn meestal na 2 uur bekend. De verpleegkundig specialist en/of de arts-assistent doen lichamelijk onderzoek en stellen enkele medische vragen. Soms zijn er aanvullende onderzoeken nodig om een diagnose te stellen zoals een röntgenfoto van hart/longen, een fietsproef of een echo van het hart. Tot duidelijk is wat er met de patiënt aan de hand is mag hij/zij niet eten en drinken. Soms is het nodig om nogmaals bloed af te nemen en daar de uitslag van af te wachten. Als een compleet beeld is verkregen en een diagnose kan worden gesteld, wordt besloten of de patiënt naar huis kan of moet worden opgenomen. De arts zal dit aan de patiënt mededelen.

Triage

Op de EHH wordt via een triagesysteem gewerkt. Dit kan betekenen dat iemand die later binnenkomt, eerder wordt geholpen. Dit hangt af van de ernst van de aandoening.

Contactpersoon

Wij vragen de patiënt om minimaal één persoon, met een goed bereikbaar telefoonnummer, als contactpersoon aan te wijzen. Deze contactpersoon kan dag en nacht contact met ons opnemen. Overige familieleden, vrienden en/of kennissen kunnen bij deze persoon informatie inwinnen over de situatie van de patiënt. Als er belangrijke veranderingen optreden in de situatie van de patiënt, dan neemt de verpleegkundige altijd contact op met deze contactpersoon. Helaas kunnen wij, door de nu geldende regelgeving, geen informatie verstrekken aan derden (contactpersonen dus uitgezonderd).

Bezoektijden

Omdat de afdeling gecombineerd is met de afdeling Hartbewaking, zijn er bezoektijden van toepassing. Deze zijn in de ochtend van 11.00 - 12.00 uur, in de middag van 14.00 - 16.00 uur en in de avond van 18.30 - 20.00 uur. Wij begrijpen dat patiënten op de EHH ook buiten deze tijden familie kunnen ontvangen, maar wij vragen bezoekers wel om rekening te houden met de andere patiënten die op deze afdeling zijn opgenomen.

Het verblijf

Het streven is de opnameduur maximaal 4 tot 8 uur te laten duren. Er zijn maximaal twee bezoekers tegelijk toegestaan op de kamer, anderen kunnen plaats nemen in de wachtkamer, zodat er eventueel kan worden afgewisseld. Er staat een koffieautomaat in de wachtruimte/dagverblijf bij de liften, hiervan kan tegen betaling gebruik van worden gemaakt. Denkt u er alstublieft aan dat de patiënt nuchter moet blijven. De patiënt kan kosteloos gebruik maken van de televisie en de telefoon op de kamer. Op verzoek kan de verpleegkundige u folders geven over verschillende onderzoeken en eventuele behandelingen.

Wat is het verschil tussen de EHH en spoedeisende hulp (SEH)?

De EHH onderscheidt zich van een reguliere spoedeisende hulp doordat er alleen mensen worden opgenomen bij wie sprake kan zijn van een hartaandoening. De patiënt wordt, naast de arts-assistent en de cardioloog, door gespecialiseerde verpleegkundigen onderzocht en behandeld. Het traject is meestal sneller en er kan sneller worden gestart met de behandeling en aanvullende diagnostiek.

Hoe verloopt het ontslag van de EHH?

Afhankelijk van de diagnose kan de patiënt naar huis of wordt hij/zij opgenomen in het ziekenhuis. De uitslagen van alle onderzoeken die zijn verricht, inclusief een ontslagbrief, zullen op korte termijn digitaal aan de huisarts worden toegestuurd. Als de patiënt naar huis mag, krijgt hij/zij zo nodig een afspraak bij de cardioloog en/of recepten voor medicijnen mee naar huis, of worden deze in overleg toegestuurd. Als de patiënt moet worden opgenomen, wordt deze geïnformeerd op welke afdeling hij/zij wordt opgenomen en welke behandeling moet worden gestart.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich op tijd meldt voor de afspraak. Bij verhindering graag tijdig (tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak) afzeggen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder en de informatie die u mondeling gekregen heeft nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden.

Bereikbaarbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie

Leiden: routenummer 42 Leiderdorp: routenummer 105 Alphen aan den Rijn: routenummer 56 Telefonische bereikbaarheid (Alphen ad Rijn/Leiden/Leiderdorp): 071 582 8043 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.

  • Verpleegafdeling cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076

  • Afdeling hartbewaking CCU, locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

  • Afdeling eerste hart hulp EHH, locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

Terug naar boven