Afdelingen & Specialismen

Deze folder geeft u informatie over de behandeling van een gebroken pols. Dit is een van de meest voorkomende botbreuken. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

De pols

De pols is het gewricht dat wordt gevormd door de handwortelbeentjes in de hand en de twee onderarmbotten, het spaakbeen en de ellepijp (zie afbeelding hieronder).

Tekening anatomie pols en tekening gebroken pols

De breuk

Bij een polsbreuk is er een breuk van het spaakbeen, ellepijp of beide botten in het gebied van de pols. Soms is er alleen een scheurtje in het bot, maar vaak is er verplaatsing van de botstukken (zie afbeelding rechts). Behalve schade aan het bot is er ook altijd schade aan de zogenaamde weke delen, zoals pezen, spieren en eventueel bloedvaten en zenuwen.

Behandeling

Als de botstukken nog op hun plaats liggen, krijgt u alleen een gipsspalk. Als de botstukken te veel verplaatst zijn, dan moet het bot worden “gezet” (teruggeplaatst). Dit gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving door in het gebied van de breuk verdovingsvloeistof te spuiten. Deze verdoving werkt ongeveer een uur. Na het zetten van het bot wordt een gipsspalk aangelegd en wordt een röntgenfoto gemaakt om te controleren of het bot weer goed ligt. Als dit niet zo is, kan soms een operatie nodig zijn. Meer informatie hierover vindt u in de folder “Fracturen”.

Na de behandeling

U gaat naar huis met een draagdoek (mitella), zodat de arm rust krijgt. Deze draagdoek kan 's nachts af. Om uw arm dan rust te geven, kunt u deze op een kussen leggen. U krijgt een recept mee voor een pijnstiller. Let op: Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Meld het ons zodat hier bij het voorschrijven van medicijnen tegen de pijn rekening mee kan worden gehouden! De volgende dag moet u minder pijn hebben. Als de pijnmedicatie niet genoeg helpt, of als u na drie dagen nog steeds niet zonder deze medicijnen kunt, verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek Chirurgie. U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek Chirurgie. Vaak wordt bij deze eerste controle een röntgenfoto gemaakt en krijgt u nieuw / extra gips.

Hoeveel weken gips?

Dit is afhankelijk van het soort breuk en varieert van 3 tot 6 weken.

Verdere adviezen

Het is niet zo dat de hand en vingers stijf worden als u deze tijdens de periode in gips niet beweegt. Bewegen is goed, maar het belangrijkste is dat u geen pijn heeft. U mag met de vingers en de hand doen wat het gips toelaat, zolang het geen pijn doet. Als u merkt dat de draagdoek niet meer nodig is en uw hand is niet dik meer, hoeft u deze niet meer te gebruiken. Dit is vaak al na 1 of 2 weken het geval. Het is goed om de elleboog en de schouder te bewegen. Maar ook hierbij geldt: het mag geen pijn doen. Voor meer informatie, zie de folder "Richtlijnen voor behandeling met een gipsverband" en/of de folder "Circulair onderarmgips".

Mogelijke complicaties

Er bestaat een kans dat de botstukken na enkele dagen alsnog of opnieuw verplaatsen of dat bij de volgende poliklinische controle blijkt dat de breuk niet meer goed staat. Dan moet de pols opnieuw gezet worden of is een operatie nodig. Verder is er kans op het ontstaan van een posttraumatische dystrofie. Dit is een abnormaal sterke reactie van het lichaam op een wond of een operatie. (Meer informatie vindt u in de folder "Posttraumatische dystrofie"). Dit is een ziektebeeld met met pijn, zwelling en verkleuring van de hand en vingers. Het is belangrijk dat een aangepaste behandeling snel wordt gestart als dit probleem lijkt te ontstaan. Dus: als u denkt dat het niet beter gaat maar juist slechter, neem dan contact op met het ziekenhuis of de behandelend arts.

Wat u verder nog moet weten

U moet er rekening mee houden dat het zeker meer dan 6 weken duurt voordat u de pols weer redelijk goed kunt gebruiken. Meestal duurt het 3 maanden voordat u de pols weer normaal en pijnvrij kunt gebruiken. Soms kan na de gipsbehandeling hulp van een fysiotherapeut nodig zijn.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze folder, stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag. De polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8045. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 85. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.