Afdelingen & Specialismen

De orthopedisch chirurg heeft een operatie aan de schouder voorgesteld. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken bij een cuff repair. De informatie in deze folder is van algemene aard. De situatie voor u persoonlijk kan anders zijn dan beschreven.

Schoudergewricht

Hoe zit het schoudergewricht in elkaar?

Het schoudergewricht wordt gevormd door een kom en de kop van de bovenarm. Om dit gewricht heen bevindt zich een gewrichtskapsel. Daar omheen lopen de spieren en pezen. Het gewrichtskapsel, de spieren en pezen vormen samen de ‘cuff’. De cuff wordt zo genoemd, omdat de pezen als een manchet (in het Engels ‘cuff’) om de kop van het schoudergewricht heen zitten. De beweging in het schoudergewricht is mede afhankelijk van een groep van vier spieren (de rotatoren). De pezen verbinden spieren met het bot, waardoor bij het aanspannen van de spier de arm bewogen kan worden. Om de bovenarm soepel te laten bewegen, functioneren slijmbeurzen rond de pezen als een soort glijmechanisme. Normaal glijden de pezen soepel tussen het schouderdak en de bovenarm.

Waarom een operatie?

Bij een cuff ruptuur is er een scheur ontstaan in een pees van een spier die rondom het schoudergewricht ligt. Dit kan ontstaan na een ongeval en/of door slijtage. Afhankelijk van de mate van slijtage van de pezen, kan een hersteloperatie worden gedaan. Het doel van de operatie is pijnvermindering en functieverbetering.

De opname

Op de afgesproken tijd meldt u zich in Alrijne Ziekenhuis, bij de balie van afdeling. De secretaresse vraagt uw identiteitsbewijs en zorgpas en controleert uw gegevens. Aansluitend vindt in een aparte ruimte het opnamegesprek plaats met een verpleegkundige. Hierin komt het volgende aan de orde:

 • belangrijke informatie over uw medische voorgeschiedenis;

 • medicijngebruik;

 • eventuele allergieën;

 • de gang van zaken op de afdeling;

 • de operatie en de periode daarna

Ook wordt aan u de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon gevraagd. De verpleegkundige zal in het opnamegesprek ook een aantal dingen uitleggen.

 • U krijgt uitleg over het bed en hoe de knopjes en de oproepbel werken.

 • De verpleegkundige legt u het pijnscore-bord uit, waarop u na de operatie kunt aangeven hoe erg de pijn is die u voelt.

 • Ook informeert de verpleegkundige u over de dagelijkse artsenvisite. De artsen werken in wisseldienst. Daarom kan dit niet iedere dag dezelfde arts zijn.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen. Na de intake wordt u naar uw kamer gebracht. Hier krijgt u een operatiejasje/operatieonderbroek aan. Ook krijgt u een warme deken. Voordat u naar de operatiekamer gaat, moet u een bril, sieraden en eventuele gebitsprothese op de afdeling achterlaten. Dit is vanwege de hygiëne en om verlies te voorkomen. Indien afgesproken met de anesthesioloog krijgt u medicatie voordat het tijd is om naar de operatiekamer (OK) te gaan.

Naar de operatiekamer

Dan wordt u met bed door een verpleegkundige van de afdeling naar de holding gebracht. Dit is een ruimte waar patiënten worden opgevangen voor de operatie. Hier kunnen ook voorbereidingen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een infuus. Bij een cuff repair wordt door de anesthesioloog een blokkade in de hals geplaatst met langwerkend verdovingsmiddel. Hierdoor heeft u de eerste dag nauwelijks pijn in de schouder. De verpleegkundige van de holding geeft met een viltstift aan welke schouder geopereerd zal worden. Dit wordt gedaan om vergissingen te voorkomen. Tot slot zorgen de verpleegkundigen van de holding ervoor dat u op de operatiekamer komt. Voor de operatie spreekt u nog met de orthopedisch chirurg op het operatiecomplex.

De operatie

Een cuff repair is het hechten van een scheur in de cuff. De operatie kan via twee technieken worden gedaan:

 • Bij kleinere scheuren kan via een kijkoperatietechniek via een aantal kleine openingen de pees weer gehecht worden. Niet alle peesscheuren zijn hiervoor geschikt.

 • De andere techniek is een “open” operatie, waarbij er een kleine snee van ongeveer 5 cm aan de voorzijde van de schouderkop wordt gemaakt. De slijmbeurs wordt gedeeltelijk verwijderd om goed zicht op de cuff te hebben. De gescheurde cuff wordt gehecht zodat deze kan genezen.

Meestal wordt ook een stukje bot van het schouderdak verwijderd (neerplastiek). Dit is om ruimte voor de gehechte pees te maken en de kans op herhaling te verkleinen. De wond wordt gesloten met hechtingen. De ingreep duurt ongeveer 45 – 90 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer waar uw gezondheid intensief gecontroleerd wordt. Hoelang u op de uitslaapkamer blijft, is moeilijk aan te geven; dit is per persoon verschillend. Het kan zijn dat u iets langer op de uitslaapkamer blijft bij een lage bloeddruk of bij veel pijn. U wordt, als de anesthesioloog hiervoor toestemming heeft gegeven, door verpleegkundigen (van de afdeling) opgehaald en weer naar uw eigen kamer gebracht.

Infuus

Na de operatie heeft u een infuus in uw arm, waardoor u vocht krijgt toegediend. ’s Avonds of de ochtend na de operatie wordt het infuus verwijderd, tenzij u dan nog misselijk bent of teveel pijn heeft.

Nawerkingen van de anesthesie

Uw arm kan dan door de verdoving nog een aantal uren gevoelloos zijn. Door de verdoving zijn vaak ook een aantal spieren uitgeschakeld en kan uw oogpupil kleiner lijken. Deze verschijnselen zijn meestal binnen 24 uur volledig hersteld.

Weer terug op de afdeling

Als u weer terug bent op de afdeling bellen wij de contactpersoon om te laten weten dat de operatie achter de rug is. Als u zich goed voelt kunt u dit ook zelf doen. De verpleegkundige geeft geen medische informatie over de operatie. Dat is voorbehouden aan uw behandelend arts. De verpleegkundige zal regelmatig uw bloeddruk en pols controleren, de wond op nabloeding controleren en uw temperatuur meten. De pijnscore wordt bijgehouden via het pijnscore-bord dat op de kamer hangt. U krijgt op vaste tijden medicatie tegen de pijn, zo nodig krijgt u extra pijnmedicatie. De orthopedisch chirurg (of de zaalarts) komt aan het einde van de dag bij u langs om te vertellen hoe de operatie is gegaan. U blijft in principe één nacht in het ziekenhuis. De volgende dag komt de zaalarts (arts-assistent Orthopedie) bij u langs om nogmaals de wond te controleren. De arts vertelt wat u wel en niet mag doen met de arm/schouder. Als u naar huis gaat, krijgt u van de arts-assistent een recept voor pijnstillers mee. Ook komt de fysiotherapeut bij u langs op de ochtend na de operatie om uitleg te geven over de leefregels en geeft instructies met betrekking tot het dragen van de sling.

Nazorg

Uw geopereerde schouder/arm zit in een sling. Deze moet 6 weken worden gedragen om de gehechte pees weer te laten genezen. De wond is gehecht en afgedekt met een speciale wondpleister. Deze wondpleister mag tot aan de afspraak op de polikliniek niet nat worden en mag niet worden verwijderd.

Weer naar huis

Fysiotherapie

U doet in de periode na ontslag regelmatig (passief) oefeningen met uw eigen fysiotherapeut om stijfheid van de schouder zoveel mogelijk te voorkomen. Vanuit het ziekenhuis krijgt daarvoor instructies mee.

Afspraken

De dag waarop u weer naar huis mag wordt er een controleafspraak voor u gemaakt (soms is de datum voor deze afspraak al bij u bekend). Deze controleafspraak is op de polikliniek Orthopedie. Meestal vindt dit ongeveer 2 weken na de operatie plaats. Als u komt voor de wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen, zal de arts-assistent Orthopedie de verdere fysiotherapie met u bespreken. Tijdens de afspraak krijgt u een verwijzing voor uw eigen fysiotherapeut mee. Zes weken na de operatie heeft u nogmaals een afspraak op de polikliniek Orthopedie bij uw behandelend orthopedisch chirurg.

Contact opnemen met het ziekenhuis

Neem bij (één van) de volgende verschijnselen zo spoedig mogelijk contact op met het ziekenhuis:

 • Als uw wond veel lekt;

 • Lichaamstemperatuur boven de 38.5 °C;

 • Als uw wond of de huid rond uw wond rood en warm aanvoelt.

Veelgestelde vragen:

 1. Hoe verzorg ik mijn wond? Uw wond moet schoon en droog blijven. U mag tot aan de eerste afspraak op de polikliniek niet douchen. De wondpleister moet u laten zitten tot aan de eerste afspraak.

 2. Hoelang kan mijn schouder pijnlijk blijven? Na de operatie wordt de pijn geleidelijk minder. Veel patiënten merken een kortdurende verslechtering na de operatie wanneer het herstel inzet.

 3. Hoelang blijft mijn schouder gezwollen? De zwelling vermindert de eerste weken na ontslag uit het ziekenhuis.

 4. Hoelang moet ik de sling dragen? U draagt de sling nog 6 weken na de operatie. Op deze manier kan de pees die gehecht is weer genezen.

 5. Hoelang moet ik de pijnmedicatie gebruiken? Wij adviseren u om de pijnstilling te blijven slikken tot aan de eerste poliklinische afspraak. Deze pijnmedicatie is te verkrijgen via de apotheek van het ziekenhuis.

 6. Wanneer mag ik mijn arm weer volledig gebruiken? De orthopedisch chirurg en de fysiotherapeut zullen met u bespreken wanneer u de arm weer volledig mag gaan gebruiken.

 7. Wanneer mag ik mijn werk hervatten? Het moment waarop u weer kunt werken is afhankelijk van het soort werk dat u doet. U overlegt dit met de bedrijfsarts en de orthopedisch chirurg.

 8. Wanneer mag ik weer autorijden? Na 8 weken kunt u zelf weer autorijden – op voorwaarde dat u voldoende controle heeft over uw schouder. Het is niet verstandig om te rijden wanneer u nog een sling draagt. Raadpleeg uw arts en de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij!

 9. Wanneer mag ik weer sporten of zwemmen? De meeste sporten kunnen vanaf 3 maanden weer worden opgebouwd. Uw orthopedisch chirurg zal u hierover inlichten.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek. De polikliniek Orthopedie in Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 33 en is telefonisch te bereiken via 071 517 8122. De polikliniek Orthopedie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 22 en is telefonisch te bereiken via 071 582 8059. De polikliniek Orthopedie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 46 en is telefonisch te bereiken via 0172 467 059.