Afdelingen & Specialismen

De uroloog heeft met u gesproken over een hersteloperatie na sterilisatie, de mogelijke gevolgen, de risico’s en eventuele andere behandelmogelijkheden. Op grond van deze informatie heeft u ervoor gekozen deze operatie te laten uitvoeren. In deze folder vindt u informatie over deze operatie. Om deze operatie goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van de uroloog op en lees deze informatie goed door. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening en de behandeling hiervan, de situatie voor iedereen anders kan zijn. De uroloog zal dit altijd met u bespreken.


Locatie

Deze operatie vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.Reden voor de operatie

In het verleden heeft u een sterilisatie (vasectomie) gehad. Met een hersteloperatie kan deze sterilisatie ongedaan gemaakt worden. Bij een dergelijke operatie worden de zaadleiders weer op elkaar aangesloten (vasovasostomie).


In principe zouden de zaadcellen dus opnieuw moeten kunnen passeren, maar de vruchtbaarheid is daarmee niet altijd hersteld. Of de vruchtbaarheid zich zal herstellen, hangt af van verschillende factoren, zoals:


 • de vruchtbaarheid vóór de sterilisatie;
 • de lengte van het verwijderde stuk van de zaadleiders;
 • het aantal jaren sinds de sterilisatie. De kans dat er opnieuw zaadcellen zullen verschijnen in het zaadvocht neemt in loop van de tijd af;
 • de aanwezigheid van een spermagranuloom (een knobbeltje dat zich vormt als een reactie op het materiaal dat werd gebruikt om de zaadleiders te dichten of op doorsijpelende zaadcellen);
 • de zwelling van de zaadleider die nog aan de zaadbal hangt, deze zwelling kan een perfecte her verbinding moeilijk maken;
 • antistoffen: soms maken mannen na de sterilisatie antistoffen aan tegen hun eigen zaadcellen. Deze antistoffen kunnen de kwaliteit van de zaadcellen en dus ook hun bevruchtingsmogelijkheden aantasten.

Voorbereiding op de opname

U wordt aangemeld bij het Opnamebureau. Dit bureau regelt alles rondom de opname. Er volgt een afspraak voor het preoperatief spreekuur (POS).

Preoperatief spreekuur
Deze afspraak heeft als doel alle gegevens over de gang van zaken rondom de operatie en verdovingsvorm te verzamelen en met u te bespreken. Om u goed voor te bereiden op deze afspraak ontvangt u een vragenlijst. U wordt verzocht deze vooraf in te vullen en mee te nemen.

Bloedverdunnende medicijnen
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u deze vaak voor de operatie stoppen.
De anesthesioloog zal samen met de voorschrijvende arts het stopmoment bepalen.
Roken
Om een normale wondgenezing te vergroten is het advies voor rokers om 1 week voor tot 3 weken na de operatie niet te roken.

Operatiedatum
U ontvangt per post de operatiedatum. Een werkdag van tevoren belt u het telefoonnummer uit de begeleidende brief en krijgt u te horen op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht en op welke afdeling.

U moet rekenen op een verblijfsduur van 1 dag, afhankelijk van het verloop van de ingreep en het herstel.

Verzekering
De operatie wordt niet altijd vergoed door de verzekeraar. Informeer dit vooraf aan de ingreep.

De operatie

Een vasovasostomie is een uitgebreide ingreep. De uroloog maakt twee kleine sneden in uw balzak. Vervolgens wordt met behulp van een operatiemicroscoop de doorgankelijkheid van de zaadleiders gerepareerd. Hierdoor kunt u dus weer vruchtbaar worden. Om de vruchtbaarheid te herstellen, worden tijdens de ingreep beide uiteinden van de zaadleider opgezocht en naar elkaar toegebracht. Met heel dun hechtmateriaal wordt een nieuwe verbinding gemaakt. Het sluiten van de wond gebeurt met oplosbaar hechtmateriaal.

Duur van de ingreep

De ingreep duurt ongeveer 90-150 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Als uw toestand stabiel is, gaat u terug u naar de afdeling.

Na de operatie heeft u:
 • een infuus in de arm, voor het toedienen van vocht;
 • twee wondjes bij de balzak, met oplosbare hechtingen.
Na de operatie adviseren wij u om een strakke onderbroek te dragen, omdat deze steun geeft. Als u deze ’s nachts aanhoudt, vermindert u de kans op zwelling.

Risico’s en complicaties

 • Bloedingen;
 • Infecties;
 • Verkleuring en zwelling van de balzak. Dit verdwijnt vanzelf binnen twee weken.

Weer naar huis

Als u voor uw opname bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan hoort u bij ontslag wanneer u hiermee weer kunt starten.

U krijgt een afspraak voor een poliklinische controle. Voordat u deze afspraak heeft, moet het zaad ingeleverd zijn om te controleren. U kunt dit doen in de laboratoria van AtalMedial. U vindt deze op onze drie ziekenhuislocaties.

Meer informatie over de zaadcontrole kunt u vinden in de patiëntenfolder “Spermaonderzoek na vasectomie” op www.atalmedial.nl onder: Patiënt -> Doorverwezen naar Atalmedial?-> Informatiefolders.

Adviezen voor thuis

Pijn
U kunt nog pijn hebben in het wondgebied. Hiervoor kunt u zo nodig 2 tabletten paracetamol van 500 mg innemen. (maximaal 6 tabletten per dag). U kunt nog een paar dagen pijn hebben, maar dit gaat vanzelf over.

Hechtingen/wond
 • De hechtingen lossen binnen 3 weken vanzelf op.
 • Wij adviseren u om de eerste dagen een strakke onderbroek of zwembroek te dragen.
 • Uw balzak kan de eerste dagen wat gezwollen zijn.
 • Er kan ook een bloeduitstorting zichtbaar zijn. De bloeduitstorting en zwelling verdwijnen na een aantal dagen.
Douchen
U mag een dag na de ingreep weer douchen.

Inspanning/lichamelijk werk/sport
 • De eerste dagen na de ingreep is het verstandig om zoveel mogelijk te rusten. Zo kan de nieuwe verbinding van de zaadleider herstellen en komt er geen spanning op de wond.
 • U mag 1 week niet seksueel actief zijn.
 • Tot 2 weken na de operatie mag u geen zware lichamelijke inspanningen verrichten, niet sporten en geen zware boodschappen tillen (meer dan 10 kilogram).
Gebruik van alcohol
Gebruik alcoholische drank met mate.

Contact opnemen met het ziekenhuis

In de volgende situaties neemt u contact op met het ziekenhuis:
 • als u koorts krijgt (temperatuur boven 38,5 ºC );
 • als de wond hevig bloedt;
 • als flinke roodheid en/of zwelling rond de wond ontstaat.
Op werkdagen kunt u tussen 08.00 - 17.00 uur bellen met de polikliniek Urologie
 • Leiderdorp (071 582 8060)
 • Leiden (071 517 8244)
In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2 – Urologie:
(071 582 9019).

Tot slot

Deze folder is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw uroloog. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Urologie. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op te schrijven.

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behandeling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.