Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts heeft u met u gesproken over bescherming van uw rugwervel(s) bij de conservatieve (niet operatieve) behandeling van uw rugwervelprobleem. De bescherming is mogelijk door een driepunts korset, de zogenaamde Jewett-brace, te gaan dragen. Het korset zorgt ervoor dat er zo min mogelijk buig- en draaikrachten op de aangedane wervels komen. De gipsverbandmeester legt het korset aan. De arts en de gipsverbandmeester vertellen u waar u op moet letten. In deze folder kunt u dit nog eens rustig nalezen.

De wervelkolom

De wervelkolom bestaat uit zeven halswervels, twaalf borstwervels en vijf lendenwervels (zie figuur 1).

Anatomie van de wervelkolom

Figuur 1: de wervelkolom De belangrijkste functies van de wervels zijn:

 • het ondersteunen van het gewicht van het lichaam;

 • het mogelijk maken van de bewegingen;

 • het aannemen van houdingen.

Ook lopen er zenuwbanen door de wervelkolom, het ruggenmerg.

De stabiele wervelfractuur

Door een ongeval of inzakking kan een fractuur ontstaan in één of meer wervels. Afhankelijk van de soort fractuur is de wervelkolom stabiel of instabiel. Om dit te kunnen bepalen is nader onderzoek met behulp van röntgenfoto’s, CT-scan of een MRI-onderzoek noodzakelijk. Bij een stabiele wervelfractuur is er geen sprake van kans op beschadiging van het ruggenmerg en deze breuk wordt dus behandeld met het driepunts korset.

Het driepunts korset

Het korset bestaat uit een aluminium frame met lederen steunpunten op het borstbeen, in de rug, op het bekken en in de zij. De steunpunten zorgen er met name voor dat het buigen van de wervelkolom beperkt wordt. U zult op deze steunpunten enige druk ervaren. Door zelf actief de gedwongen houding aan te nemen, kan deze druk vaak verminderd worden.

Foto van een driepunts korset

Nadat het korset door de gipsverbandmeester is ingesteld, is het eenvoudig door uzelf aan te leggen, of eventueel met hulp van een familielid of mantelzorger.

Bevestigen/verwijderen van het driepunts korset Bevestigen

tekening stap 1tekening stap 2tekening stap 3tekening stap 4

Stap 1: Leg het korset aan als u ligt

Stap 2: Breng het steunpunt van de rug op zijn plek

Stap 3: Doe de sluiting (lus) aan de rechterzijde dicht

Stap 4: Doe de grijze sluiting (klem) aan de linkerzijde dicht

Verwijderen

Om het korset te verwijderen, maakt u eerst de grijze sluiting links open en daarna de sluiting rechts.

Leefregels

 • Draag het korset over een katoenen hemd, T-shirt of over de bovenkleding;

 • Draag het korset in alle verticale posities dus bij zitten en staan. U hoeft het korset niet om als u in bed ligt, mits u plat ligt.

 • Draaien in bed doet u op de volgende manier: als u op de rechterzij wilt gaan liggen, worden de linkerarm en het opgetrokken linkerbeen als hefbomen gebruikt. Beweeg beide tegelijk naar rechts, waarbij de rug zo recht als een boomstam wordt gehouden. Om op de linkerzij te komen gebruikt u de rechterarm en het opgetrokken rechterbeen als hefboom (zie figuur 2).

  Tekening draaien in bed op de foute manierTekening draaien in bed op de goede manier

  FOUT

  GOED

  Figuur 2: draaien in bed
 • Geef toe aan de houding waarin het korset u dwingt; door actief deze houding aan te nemen, vermindert de druk van de steunpunten;

 • Probeer bij het opstaan uit de stoel of het bed zoveel mogelijk uw beenspieren te gebruiken;

 • Tijdens het rechtop zitten heeft het korset de neiging omhoog te schuiven; zorg dat het op de juiste hoogte zit voordat u gaat zitten. Het beste zit u op een stoel, waarin u niet kunt wegzakken en u iets schuin naar achter kan zitten (bijvoorbeeld een tuinstoel met de rugleuning één stand naar achter);

 • U mag uw rug niet buigen. Trek sokken en schoenen eventueel aan in een liggende positie;

 • Draag geen zware tassen of voorwerpen;

 • Als u toestemming heeft om te douchen, mag u zonder korset douchen, mits u steeds rechtop blijft staan;

 • Veel eten kan misselijkheid veroorzaken, verdeel de maaltijden daarom over de dag;

 • Door minder beweging, het letsel en de eventuele pijnmedicatie heeft u kans op obstipatie; zorgt u er daarom voor dat u voldoende vocht en vezels tot u neemt. U kunt zo nodig om medicatie vragen. Neem bij buikpijnklachten contact met ons op.

Hoelang moet u het korset dragen?

Hoelang u het korset moet dragen hangt af van de aard van het letsel. Meestal is dit tussen de 6 en 12 weken. Uw behandelend arts bespreekt met u hoelang u het korset moet dragen.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen van 08.15 tot 16.30 uur contact opnemen met de gipskamer van Alrijne Ziekenhuis, via telefoonnummer 071 582 8045. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. De gipskamer van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 87. De gipskamer van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40.