Afdelingen & Specialismen

Deze folder geeft u informatie over een liesbreuk via een single visit. Dat betekent dat u in één dag wordt behandeld. Het bezoek aan de polikliniek en de operatie vinden op dezelfde dag plaats in het Liesbreukcentrum in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn. De behandeling wordt gedaan met behulp van een kijkoperatie. Belangrijk: De chirurg zal u op de dag van de opname lichamelijk onderzoeken om de liesbreuk vast te stellen. Er worden verschillende stappen gevolgd ter voorbereiding op de operatie. Het is mogelijk dat tijdens een van deze stappen blijkt dat de behandeling in single visit voor u niet de beste oplossing is. In dat geval wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor een 'gewone' operatie. Het Liesbreukcentrum is een samenwerkingsverband tussen Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis.

Voorafgaand aan de operatie

Uw huisarts heeft u aangemeld voor een liesbreukoperatie in single visit. U heeft een afspraak gemaakt voor de operatiedatum. De doktersassistente van de polikliniek Chirurgie meldt u aan voor de operatie bij de afdeling Opnameplanning. Digitale vragenlijst De afdeling Opnameplanning zet voor u een digitale vragenlijst klaar in MijnAlrijne. Dit doen zij uiterlijk op de maandag of dinsdag voor de operatiedag. Vervolgens neemt de afdeling Opnameplanning telefonisch contact met u op om u te vragen deze vragenlijst in te vullen en uw medicatie vrij te geven (via website www.volgjezorg.nl of via uw eigen apotheek). Afspraken met anesthesioloog en apothekersassistent Op de dinsdag, woensdag of donderdag voor uw operatie wordt u gebeld door:

 • de apothekersassistent. Deze bespreekt met u de medicijnen die u gebruikt.

 • de afdeling Anesthesiologie voor een gesprek (preoperatieve screening) met de anesthesioloog. De anesthesioloog is verantwoordelijk voor de narcose. Hij/zij bespreekt met u de (digitale) vragenlijst die u heeft ingevuld. Als de anesthesioloog oordeelt dat het niet verantwoord is u via de single visit te behandelen, krijgt u een nieuwe operatiedatum voor een liesbreukoperatie in dagopname. U wordt dan op de gewone manier op de operatie voorbereid.

Operatiedag bij operatie in single visit

De operatiedag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • rond 9.00 uur, bezoek aan de chirurg op de polikliniek Chirurgie, routenummer 33.

 • 's middags: operatie

 • 's avonds: naar huis.

Vindt uw operatie op maandag plaats, dan wordt u geopereerd door een chirurg uit Alrijne Ziekenhuis. Vindt de operatie op vrijdag plaats, dan wordt u geopereerd door een chirurg uit het Groene Hart Ziekenhuis.

Wat is een breuk?

Een breuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk ziet eruit als een zwelling. De zwakke plek kan aangeboren zijn, of hij is ontstaan door uitrekking van de buikwand. Dit uitrekken kan komen door het ouder worden, bijvoorbeeld door toename in lichaamsgewicht, persen, veel hoesten en vaak zwaar tillen. Het is mogelijk dat er in de uitstulping van het buikvlies - de breukzak - een gedeelte van de buikinhoud zit. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, bij persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen. Bij een liesbreuk zit de uitstulping in de liesstreek. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dat kan dan meer klachten gaan geven.

Beknelde breuk

Heel soms raakt een breuk bekneld. Dan is de breukinhoud, die meestal plotseling is toegenomen, niet terug te duwen in de buik. De breukinhoud zit klem. Dit is heel pijnlijk. Soms is dan een spoedoperatie nodig.

Diagnose en onderzoek

Door lichamelijk onderzoek kan de arts zien of u inderdaad een liesbreuk heeft. Aanvullend onderzoek is meestal niet nodig.

Welke operaties zijn mogelijk?

Er zijn twee manieren om een liesbreuk te herstellen: de zogenaamde open (klassieke) operatie of een kijkoperatie (laparoscopie, TEP-procedure). Als u via een single visit wordt behandeld, vindt altijd een kijkoperatie plaats: de TEP-procedure.

TEP-procedure

Bij deze kijkoperatie wordt de breuk vanuit de binnenzijde van de buikwand behandeld. De arts maakt kleine sneetjes in de buikwand onder de navel. Via deze sneetjes brengt hij instrumenten en een cameraatje in de buik. De camera is verbonden met een beeldscherm. De arts kan op het beeldscherm zien wat hij doet. Hij duwt de breukzak – het uitstulpende buikvlies – terug in de buikholte. Daarna wordt de opening of zwakke plek in de buikwand verstevigd met behulp van een lapje kunststof. Dit kunststofmateriaal is veilig en wordt goed door het lichaam geaccepteerd. Wilt u zien hoe de TEP-procedure precies gaat, dan kunt u terecht op

www.heelmeester.nl

Als bij het lichamelijk onderzoek blijkt dat u niet via de TEP-procedure kunt worden behandeld, dan wordt u aangemeld voor een gewone liesbreukoperatie. U kunt dan naar huis gaan. U krijgt een nieuwe operatiedatum en u wordt op de gewone manier op de operatie voorbereid. Als de chirurg besluit dat u via de TEP-procedure kunt worden behandeld, starten we direct met de voorbereidingen voor de operatie. De operatie vindt dezelfde middag plaats.

Voorbereiding

Wij verzoeken u het operatiegebied vooraf niet te scheren of te ontharen.

Nuchter blijven

Een liesbreukoperatie vindt altijd plaats onder algehele anesthesie (narcose). Daarom is het belangrijk dat u op de dag van de operatie de volgende instructies nauwkeurig opvolgt. U moet voor de operatie nuchter zijn (dat wil zeggen niet gegeten en gedronken hebben). U dient zich te houden aan de volgende afspraak: Vanaf middernacht (24.00 uur) voor de operatie mag u geen vast voedsel meer nemen, dus géén ontbijt. U mag wel blijven drinken tot 2 uur vóór de opname! Het drinken blijft beperkt tot 4 keuzemogelijkheden: water, limonade van heldere limonadesiroop, thee en koffie

zonder

melk. Dus: g

één

melkproducten, fruitsappen of koolzuurhoudende dranken en ook

géén

snoepgoed. Eventuele medicijnen mag u altijd met een klein slokje water innemen tot uiterlijk 1 uur vóór de operatie.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • uw zorgverzekeringspas;

 • een geldig legitimatiebewijs

 • een actueel medicatieoverzicht (dit kunt u opvragen bij uw apotheek);

 • de medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking.

Houdt u er rekening mee dat u niet zelf naar huis kunt rijden. Daarnaast is het belangrijk dat er de eerste avond en nacht een familielid of kennis bij u blijft die in de gaten kan houden hoe het met u gaat.

De opname

U wordt opgenomen in het Liesbreukcentrum. Dit is onderdeel van de afdeling Dagverpleging van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn. U vindt het Liesbreukcentrum op eerste etage, route 72. De verpleegkundige voert een opnamegesprek met u en beantwoordt uw eventuele vragen.

De operatie

Op het afgesproken tijdstip brengt de verpleegkundige u naar het operatiekamercomplex. U wordt ontvangen op de zogenaamde holding. Hier heeft u een voorbereidend gesprek met de anesthesioloog. U krijgt een infuusnaaldje in de arm. Het hartritme en de bloeddruk worden gemeten. De chirurg komt langs en markeert de plaats van de liesbreuk met een stift. Op de operatiekamer zelf krijgt u de narcose, waarna de operatie begint. Een liesbreukoperatie duurt meestal 30 tot 60 minuten.

Na de operatie

Na afloop van de operatie gaat u naar de verkoever, waar u blijft tot u goed wakker bent. De chirurg belt uw contactpersoon om te vertellen hoe de operatie is gegaan. Als u goed wakker bent, brengt de verpleegkundige van de afdeling u terug naar de afdeling Dagverpleging. De verpleegkundige neemt contact op met uw contactpersoon als u naar huis kunt.

Adviezen voor thuis

Als u eenmaal thuis bent, is het voor uw herstel belangrijk dat u actief blijft, maar uzelf niet overbelast. Het is daarom belangrijk om goed te luisteren naar de signalen die uw lichaam u geeft. Wat kan, dat mag! Voorwaarde is dat uw activiteiten geen pijn veroorzaken.

 • Er zijn geen dieetadviezen voor na de operatie. Bij een moeilijke stoelgang wordt geadviseerd vezelrijk te eten en veel te drinken.

 • Autorijden: ons advies is om 24 uur na de operatie niet zelf een auto te besturen.

 • Fietsen: of u kunt fietsen, is afhankelijk van uw klachten. U kunt dus fietsen als u zich daartoe in staat acht.

 • Wondverzorging: de hechtingen zijn oplosbaar. Als u hechtstripjes (steristrips) heeft, mogen deze na 1 week worden verwijderd. De pleisters mogen na 48 uur worden verwijderd.

 • Op de plek van de liesbreuk kan een zwelling ontstaan. Deze is meestal onschuldig. Vaak is er dan een bloeduitstorting in de holte waar de liesbreuk heeft gezeten.

 • Douchen mag. Ga de eerste 14 dagen niet in bad of naar het zwembad.

 • Werken: of u kunt werken, is afhankelijk van uw klachten. U kunt dus weer gaan werken als u zich daartoe in staat acht.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij deze operatie een kleine kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Een kleine nabloeding kunt u na enkele dagen herkennen in de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied. Deze kan uitzakken naar de basis van de penis en de balzak bij de man en naar de grote schaamlip bij de vrouw. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Dit trekt vanzelf weer weg. Een enkele keer blijkt dat het niet mogelijk is om de operatie met behulp van de scoop te verrichten. Dan zijn er bijvoorbeeld verklevingen. In dat geval wordt tijdens de operatie besloten om alsnog te opereren via een snee in de lies. Het resultaat van de operatie kan goed lijken. Toch kan het voorkomen dat er na verloop van tijd op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat (= een recidief breuk). Meestal is er dan weer een operatie nodig.

Direct contact opnemen

Neem direct contact op met de polikliniek Chirurgie als:

 • u koorts heeft boven de 38,5 graden Celsius;

 • het wondgebied toenemend rood, warm en opgezwollen wordt, vies ruikt, en/of als u meer pijn krijgt, en/of er vocht lekt uit de wond;

 • uw been rood, dik, gezwollen en/of pijnlijk is (trombose);

 • als u na 8 uur na de operatie niet geplast heeft.

Als u op maandag bent geopereerd, bel dan naar de polikliniek Chirurgie van het Alrijne Ziekenhuis. Bent u op vrijdag geopereerd kunt u bellen naar polikliniek Chirurgie van het Groene Hart Ziekenhuis. Neem buiten kantoortijden contact op met de Spoedeisende Hulp van het betreffende ziekenhuis.

Contactgegevens

De polikliniek Chirurgie Alrijne Ziekenhuis is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8045. De polikliniek Chirurgie Groene Hart Ziekenhuis is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.00 te bereiken via telefoonnummer 0182-505878. De Spoedeisende Hulp (SEH) is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via

 • SEH Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 071 582 8905 of

 • SEH Groene Hart ziekenhuis 0182-505050.

Telefonische nacontrole

Drie weken na de operatie vindt de telefonische nacontrole plaats. Bent u op maandag geopereerd, dan wordt u gebeld door een doktersassistente van Alrijne Ziekenhuis. Bent u op vrijdag geopereerd, dan neemt de chirurg uit het Groene Hart Ziekenhuis contact met u op.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de inhoud van deze folder, stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie van het ziekenhuis van de chirurg die u heeft geopereerd.

Samenplus

Samen+ is een samenwerkingsverband tussen het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en Alrijne Ziekenhuis (Alrijne). De samenwerking richt zich op de behandeling van rectumkanker, schildklieraandoeningen, liesbreuken en middenrifbreuken. De bundeling van kennis en ervaring maakt zeer specialistische behandeling met geavanceerde technieken mogelijk. Iedere patiënt is hierdoor verzekerd van de beste zorg.

Liesbreukcentrum Alphen aan den Rijn Samen+

Het Groene Hart Ziekenhuis en Alrijne Ziekenhuis hebben veel ervaring op het gebied van liesbreukchirurgie. Om u nog beter te helpen, werken de chirurgen uit beide ziekenhuizen nauw samen in het Liesbreukcentrum Samen+. De gedeelde kennis en ervaring vergroot de kwaliteit van de voorlichting, behandeling en nazorg. Als u geopereerd moet worden, vindt deze operatie vrijwel altijd plaats in het Liesbreukcentrum in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn). Alleen als er een relevante medisch voorgeschiedenis is, kan het zijn dat het beter voor u is dat de ingreep op de hoofdlocatie van uw eigen ziekenhuis plaatsvindt. Dat kan het Groene Hart Ziekenhuis zijn of Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.