Uw behandelend arts en/of uw oncologieverpleegkundige / verpleegkundig specialist oncologie heeft met u gesproken over het gebruik van lipegfilgrastim (Lonquex®). In deze folder krijgt u informatie over de levering, werking en het gebruik van dit medicijn. Ook leest u hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze informatie is géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw oncologieverpleegkundige, verpleegkundig specialist of de Alrijne apotheek terecht.

Een tekort aan witte bloedcellen bij behandeling met chemotherapie

Ten gevolge van de behandeling met chemotherapie kan een tekort aan bepaalde witte bloedcellen ontstaan. Deze bloedcellen, neutrofielen genaamd, spelen een belangrijke rol in de verdediging van het lichaam tegen infecties. Als er een tekort aan neutrofielen optreedt, is het risico op infecties verhoogd. Een infectie moet behandeld worden met antibiotica. In ernstige gevallen kan een infectie leiden tot een ziekenhuisopname.

Werking van Lipegfilgrastim

Lipegfilgrastim is een geneesmiddel dat met behulp van DNA-techniek wordt geproduceerd. Het is een zogenoemde bloedcelgroeifactor. Lipegfilgrastim is bijna identiek aan een eiwit dat het menselijk lichaam bij een infectie aanmaakt om het aantal witte bloedcellen en dus de afweer te vermeerderen. Het stimuleert dus, net als het lichaamseigen eiwit, de aanmaak van de neutrofielen. Lipegfilgrastim is actief als het aantal neutrofielen als gevolg van de chemotherapie op het dieptepunt is. De werking neemt af naar gelang dit aantal weer op peil komt. Hierdoor is het mogelijk om met één injectie lipegfilgrastim per chemokuur uw aantal neutrofielen op peil te houden. Uw gewicht of de gebruikte chemokuur is niet van invloed op de werking van lipegfilgrastim.

Toedieningsvorm en dosering van Lipegfilgrastim

Onderhuidse injectie

Lipegfilgrastim wordt toegediend via een onderhuidse injectie. Elke voorgevulde spuit bevat 6 mg lipegfilgrastim in 0,6 ml oplossing.

Toediening

De injectie met lipegfilgrastim dient 24 tot 48 uur na het beëindigen van het infuus met chemotherapie te worden toegediend. De injectie wordt in de thuissituatie toegediend door een verpleegkundige van een injectieservice (Bleds Healthcare). De verpleegkundige neemt op de dag dat u de chemotherapie krijgt toegediend, telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor de toediening van de lipegfilgrastim. U kunt er voor kiezen om de injectie door de verpleegkundige te laten toedienen of, als u dat wenst, kan de verpleegkundige u leren de injectie zelf toe te dienen.

Levering

U krijgt de injectie lipegfilgrastim uitgereikt, wanneer u voor de chemokuur op de afdeling dagbehandeling bent. De injectie wordt door de Alrijne apotheek geleverd aan de afdeling dagbehandeling.

Controle door apotheek

De medewerkers van Alrijne apotheek controleren voor u of u lipegfilgrastim veilig kunt gebruiken, in combinatie met uw andere medicatie. Hiervoor vragen wij uw toestemming om uw medicatiegegevens bij uw eigen apotheek op te vragen. Hiervoor krijgt u een formulier van uw verpleegkundige of apothekersassistente. Hiernaast brengt de Alrijne apotheek ook uw eigen apotheek digitaal op de hoogte dat u lipegfilgrastim gebruikt. Op deze manier blijft uw medicatiedossier ook bij uw eigen apotheek compleet.

Bewaren

De injectiespuit met lipegfilgrastim dient in de koelkast te worden bewaard bij een temperatuur van +2 tot +8 ºC. Bewaar de injectiespuit lipegfilgrastim buiten het zicht en bereik van kinderen. Voor uw comfort tijdens de toediening, kunt u de injectiespuit 30 minuten voor de toediening uit de koelkast halen.

Bijwerkingen

Meest voorkomend

Zoals elk geneesmiddel kan ook lipegfilgrastim bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Over het algemeen wordt lipegfilgrastim goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn botpijn, hoofdpijn en griepachtige verschijnselen. Deze klachten kunnen direct optreden, maar ook pas na een aantal dagen. U kunt hiertegen 2 tabletten paracetamol van 500 mg gelijktijdig innemen (maximaal 8 tabletten per 24 uur).

Volledig overzicht

Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen en aanvullende informatie over lipegfilgrastim raden wij u aan de bijsluiter aandachtig door te lezen.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Van lipegfilgrastim is niet bekend dat er een wisselwerking is met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is een zeer beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van lipegfilgrastim bij zwangere vrouwen. Uit voorzorg wordt geadviseerd het gebruik van lipegfilgrastim tijdens zwangerschap te vermijden. Borstvoeding moet worden gestaakt tijdens een behandeling met lipegfilgrastim.

Reactievermogen

Lipegfilgrastim heeft geen invloed op het reactievermogen, dus er is geen bezwaar tegen deelname aan het verkeer of bedienen van machines.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u bellen met een van de volgende telefoonnummers:

  • Als het een vraag betreft over de toediening of het tijdstip waarop de verpleegkundige bij u thuis de lipegfilgrastim komt toedienen, kunt u bellen met de injectieservice Bleds Healthcare op telefoonnummer 085 065 7229.

  • Als het een vraag betreft over het geneesmiddel zelf, kunt u bellen met de Alrijne apotheek. Locatie Leiden telefoonnummer 071 517 8190 Buiten kantoortijden kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van Alrijne Ziekenhuis 071 582 8282 en vragen naar de apotheek.

  • Als het een vraag betreft over een bijwerking, kunt u bellen met uw oncologieverpleegkundige, via telefoonnummer 071 582 8535.