Afdelingen & Specialismen

Binnenkort komt u naar Alrijne Ziekenhuis Leiden voor een onderzoek of een behandeling. De gynaecoloog heeft met u besproken dat u tijdens dit onderzoek of deze behandeling sedatie krijgt. Met deze folder informeren wij u over sedatie.

Wat is sedatie

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit gebeurt door het toedienen van geneesmiddelen via een infuus in uw hand. Sedatie zorgt ervoor dat u een onplezierig onderzoek of behandeling als acceptabel ervaart. De sedatie wordt uitgevoerd door een Sedatie Praktijk Specialist. (SPS), onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog. De Sedatie Praktijk Specialist controleert tijdens het onderzoek of behandeling steeds de diepte van uw slaap, ademhaling, bloeddruk, saturatie en hartritme.

Waarom sedatie

Sedatie kan worden toegepast om een onaangenaam, pijnlijk onderzoek of behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Dat wil zeggen met minder ongemak zoals angst, pijn en stress. U slaapt meestal tijdens het hele onderzoek of behandeling. Voor de sedatie gebruikt de Sedatie Praktijk Specialist twee soorten medicijnen. Een slaapmiddel (propofol) om het bewustzijn te verlagen en een sterke pijnstiller om de pijn te bestrijden.

Voorbereiding thuis

  • Behandeling of onderzoek vóór 12.00 uur

Nuchterbeleid vanaf 24.00 uur:

U moet voor de behandeling of het onderzoek nuchter zijn (dat wil zeggen niet gegeten en gedronken hebben). U dient zich te houden aan de volgende afspraak: Vanaf middernacht (24.00 uur) voor de behandeling of het onderzoek mag u geen vast voedsel meer nemen, dus géén ontbijt. U mag wel blijven drinken tot 2 uur vóór de opname! Het drinken blijft beperkt tot 4 keuzemogelijkheden: water, limonade van heldere limonadesiroop, thee en koffie zonder melk. Dus: géén melkproducten, fruitsappen of koolzuurhoudende dranken en ook géén snoepgoed. Eventuele medicijnen mag u altijd met een klein slokje water innemen tot uiterlijk 1 uur vóór de behandeling of het onderzoek.

  • Behandeling of onderzoek na 12.00 uur:

Nuchterbeleid vanaf 07.00 uur:

U moet voor de behandeling of het onderzoek nuchter zijn (dat wil zeggen niet gegeten en gedronken hebben). U dient zich te houden aan de volgende afspraak: Ervan uitgaande dat uw behandeling of het onderzoek na 13.00 uur zal plaatsvinden, kunt u tot 7.00 uur 's ochtends een licht ontbijt nemen. Met een licht ontbijt bedoelen wij bijvoorbeeld 2 crackers of beschuiten met zoet beleg (géén vleeswaren). Belangrijk: maaltijden die vet voedsel of vlees bevatten, vertragen de maagontlediging en zijn dus géén lichte maaltijd. U mag wel blijven drinken tot 2 uur vóór de opname! Het drinken blijft beperkt tot 4 keuzemogelijkheden: water, limonade van heldere limonadesiroop, thee en koffie zonder melk. Dus: géén melkproducten, fruitsappen of koolzuurhoudende dranken en ook géén snoepgoed. Eventuele medicijnen mag u altijd met een klein slokje water innemen tot uiterlijk 1 uur vóór de behandeling of het onderzoek.

Belangrijk!

Heeft u zich niet aan de “nuchter” instructies gehouden, dan kan het onderzoek of de behandeling niet doorgaan. Dit is zowel voor u als voor het ziekenhuis een onwenselijke situatie. Daarom vragen wij u met klem om de nuchterinstructies op te volgen.

Na de sedatie

Wanneer de gynaecoloog klaar is met het onderzoek of de behandeling, wordt de toediening van de sedatiemiddelen gestaakt. U wordt dan de uitslaapkamer gebracht. Hier blijft u nog een uur onder controle tot u goed wakker bent. Als u goed wakker bent, wordt het infuus verwijderd. U hoort van de gynaecoloog hoe het onderzoek of de behandeling is gegaan of u krijgt een afspraak op de polikliniek voor de uitslag. U mag na het onderzoek of de behandeling niet zelf of alleen naar huis rijden, dus ook niet per taxi of bus. Zorg altijd dat iemand meekomt naar het ziekenhuis of dat iemand u ophaalt na het onderzoek of de behandeling. Als dit niet geregeld is, kan de procedure niet doorgaan. De eerste 24 uur is het belangrijk dat er iemand in u directe nabijheid is die op u kan letten en voor u kan zorgen.

Bijwerkingen

  • Verminderde ademhaling of een bloeddrukdaling (dit komt echter zelden voor). Deze klachten zijn goed te behandelen met medicijnen.

  • Slaperigheid en verminderde alertheid tot enkele uren na het onderzoek of de behandeling.

  • Misselijkheid kan optreden als bijwerking van verschillende medicijnen. Als het nodig is krijgt u hier medicatie voor.

Het kan soms even duren voordat u zich weer helemaal fit voelt, dit is normaal. Neem contact op met uw gynaecoloog als u klachten of verschijnselen heeft die u niet vertrouwt.

Adviezen voor thuis

  • Neem na het onderzoek of de behandeling op de dag dat u behandeld bent geen belangrijke of ingrijpende beslissingen, omdat u vergeetachtig kunt zijn.

  • Gebruik de eerste 24 uur geen alcohol.

  • Verricht u op de dag van het onderzoek of de behandeling geen activiteiten waarbij coördinatie of alertheid nodig zijn. Bijvoorbeeld: autorijden, fietsen of machines bedienen. Als u een ongeval veroorzaakt, bent u niet verzekerd.

Vragen

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie.

Bereikbaarheid

Binnen kantooruren:

Polikliniek Gynaecologie locatie Leiden: 071 517 8351 Polikliniek Gynaecologie locatie Leiderdorp: 071 582 8048 Polikliniek Gynaecologie locatie Alphen aan de Rijn: 0172 467 048

Buiten kantooruren:

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.