U bent door uw arts doorverwezen naar de polikliniek Anesthesie voor een preoperatief onderzoek, omdat u binnenkort geopereerd wordt. Uw arts heeft met u gesproken over uw geplande operatie en wanneer deze operatie plaatsvindt. Om de operatie en uw verblijf in het ziekenhuis goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u en wij goed voorbereid zijn. Om die reden komt u op het preoperatief onderzoek. In deze folder vindt u de nodige informatie over het preoperatief onderzoek op onze polikliniek.

Wat is een preoperatief onderzoek?

Het preoperatief onderzoek vindt plaats vóór een operatie. Het bestaat uit één of meer gesprekken en/of onderzoeken. Het doel is alle gegevens over de gang van zaken rondom de operatie en de verdovingsvorm te verzamelen en met u te bespreken. Voor de afspraak heeft u een vragenlijst gekregen. Wij verzoeken u deze thuis al in te vullen. Het preoperatief onderzoek vindt plaats op de polikliniek Anesthesie.

Wat neemt u mee naar het spreekuur?

  • een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek

  • uw legitimatiebewijs en zorgpas

  • de ingevulde vragenlijst

  • naam en telefoonnummer van uw contactpersoon

  • indien gewenst een lijst met vragen die u wilt stellen.

Hoe verloopt het preoperatief onderzoek?

Ontvangst

Afhankelijk van uw leeftijd, de operatie en uw (medische) omstandigheden heeft u een gesprek met een anesthesiemedewerker, met een basisarts of met een anesthesioloog. Ook is het mogelijk dat er nadere onderzoeken moeten worden verricht. Als dat zo is, dan krijgt u daarvoor tijdens het preoperatief onderzoek een afspraak mee.

Medicijngebruik

Vóór het gesprek met de anesthesiemedewerker, de basisarts of de anesthesioloog heeft u een medicatie-opnamegesprek met een apothekersassistent. Het is van groot belang dat u een medicatieoverzicht van uw apotheek meebrengt. De apothekersassistent neemt het door u meegebrachte actuele medicatieoverzicht met u door en registreert de gegevens, na uw toestemming, in het digitale ziekenhuissysteem. Uw behandelend arts heeft dan een goed beeld van uw medicatiegebruik en eventuele allergieën. Ook zal de apothekersassistent u adviseren hoe u uw medicatie rondom de operatie moet gebruiken. Vragen over de operatie zelf of over de anesthesievorm kunt u stellen in het gesprek met de anesthesiemedewerker, basisarts of anesthesioloog.

Gesprek

Het gesprek vindt plaats met een anesthesiemedewerker (die speciaal is opgeleid voor preoperatief onderzoek), basisarts of anesthesioloog (in opleiding). De anesthesioloog heeft altijd de eindverantwoordelijkheid. Het gesprek vindt plaats in een spreekkamer. De anesthesiemedewerker, basisarts of anesthesioloog vertelt u over de gang van zaken op de dag van de operatie. Ook wordt de anesthesievorm met u doorgesproken. De anesthesiemedewerker, basisarts of anesthesioloog stelt eventueel nadere vragen over uw medicijngebruik en neemt de vragenlijst met u door. Als iets onduidelijk is, dan kunt u dit natuurlijk altijd vragen.

Anesthesioloog

Als u prijs stelt op een gesprek met een anesthesioloog, zonder dat daar op medische gronden reden voor is, dan kan dat. U kunt dit aangeven op het vragenformulier of melden tijdens het spreekuur. Wij maken dan een afspraak voor u met een anesthesioloog.

ECG en bloeddruk

Bij alle patiënten ouder dan 60 jaar of op indicatie, wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt en wordt de bloeddruk gemeten.

Bloedafname

Voor sommige operaties is het noodzakelijk dat er een (werk)dag voor de operatie bloed bij u wordt afgenomen. Dit is nodig voor de aanvraag van bloedproducten die mogelijk bij uw operatie nodig zijn. Indien dit bij u het geval is dan wordt dit aangegeven op de afsprakenlijst die u mee naar huis krijgt na een bezoek aan onze polikliniek en krijgt u een aanvraag mee. Als bloedonderzoek nodig is, zullen wij uiteraard zoveel mogelijk bepalingen in één bloedafname laten verrichten. Toch is het dan soms mogelijk dat u niet alleen de dag vóór de operatie, maar ook op de dag ván de operatie nog bloed moet laten afnemen. Als dit het geval is, krijgt u hiervoor op de polikliniek Anesthesiologie een aanvraag mee.

Nuchter zijn: niet eten en drinken voor de operatie.

Tijdens een narcose vallen de hoest- en slikreflex weg, waardoor het gevaar bestaat dat maaginhoud in de longen komt, wat ernstige complicaties kan veroorzaken. Om die reden moeten operatiepatiënten vanaf enkele uren voor de operatie nuchter blijven, dat wil zeggen niets meer eten en drinken. Tijdens het pre operatief onderzoek op de polikliniek Anesthesie krijgt u instructies over nuchter zijn voor uw operatie. U vindt de nuchterinstructies ook op het formulier dat u op de polikliniek Anesthesie ontvangt.

Belangrijke informatie: niet nuchter, geen operatie

Als u zich niet houdt aan de nuchterinstructies, die u tijdens uw bezoek op de polikliniek Anesthesie heeft ontvangen, dan kan de operatie niet doorgaan. Dit is zowel voor u als voor het ziekenhuis een onwenselijke situatie. Daarom vragen wij u met klem om de nuchterinstructies op het formulier op te volgen.

Geloof en medische handelingen

Wanneer u vanwege uw geloofs- of levensovertuiging bepaalde medische handelingen niet toestaat, verzoeken wij u dit te melden aan de polikliniek assistente.

Geef veranderingen door!

Voor uw veiligheid rondom de operatie is het belangrijk dat u bijzondere wijzigingen in uw gezondheidstoestand in de periode tussen het preoperatief onderzoek en de operatie doorgeeft aan uw behandelend arts of de polikliniek Anesthesie. Bijzondere wijzigingen zijn bijvoorbeeld: een nieuwe diagnose, andere klachten, verandering in medicijngebruik, bezoek aan een spoedeisende hulp of opname in een ziekenhuis.

Contactpersoon

Om uw privacy te beschermen, verzoeken wij vooraf met uw familie of kennissen af te spreken wie uw contactpersoon is tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Wij geven dan alleen aan die persoon inlichtingen over u. Indien nodig, nemen wij contact op met deze persoon. Neem de gegevens van uw contactpersoon (naam en telefoonnummer) mee naar het spreekuur. Natuurlijk kan uw contactpersoon ook meekomen naar het spreekuur, als u dit prettig vindt.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Anesthesie. De polikliniek Anesthesie Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 64 en is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 en 16.45 uur telefonisch te bereiken via 071 517 8118. De polikliniek Anesthesie Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 203 en is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8042.

Terug naar boven