Afdelingen & Specialismen

Vandaag bent u aangesloten op de Vitaphone®. Met de Vitaphone® kunnen op afstand hartritmestoornissen worden geconstateerd door de pacemakertechnicus in Alrijne Ziekenhuis. In deze folder leest u hoe de Vitaphone® werkt en hoe u met de Vitaphone® moet omgaan.


Wat is een Vitaphone®?

De Vitaphone® is een kastje dat uw hartritme waarneemt en zo nodig opslaat. Via een draadloze (bluetooth) verbinding tussen het kastje en de telefoon, worden de gegevens automatisch opgestuurd naar een beveiligde e-mailmap op de polikliniek cardiologie van het ziekenhuis.


De pacemakertechnicus bekijkt dagelijks uw gegevens en onderneemt actie als dit nodig is. Het kastje wordt maximaal vier weken bij u aangesloten.Telefoon behorend bij Vitaphone®

Het telefoontoestel dat u heeft meegekregen, is de schakel tussen uw kastje en de e-mailmap. U kunt met deze telefoon niet bellen of sms’en. Wij raden u aan om de telefoon op een centraal punt in uw woning te leggen als u thuis bent.


Wij verzoeken u om zelf geen wijzigingen in de instellingen van de telefoon aan te brengen; de verbinding wordt daardoor verbroken.


De telefoon waarschuwt als de batterij bijna leeg is: leg hem dan aan de oplader of laad de telefoon standaard iedere twee dagen op door middel van de oplader.Algemene informatie en leefregels

 • Draag het kastje aan een broekriem of aan de draagband om de nek. Zorg ervoor dat de elektrodes niet strak gespannen staan.
 • Het kastje is niet waterdicht. Voor het douchen kunt u het kastje afkoppelen. Sluit het kastje na het douchen weer aan. Instructies hiervoor staan verderop in deze handleiding.
 • Het kastje kan bepaalde hartritmestoornissen zelf waarnemen, opslaan en versturen.
 • Wanneer u een herkenbare klacht voelt, kunt u het kastje ook handmatig opdracht geven om een opname te starten. Dit doet u door eenmaal op de “REC” knop te drukken. U hoeft daarna geen verdere actie te ondernemen.
 • Met het aansluiten van het kastje heeft u een datum meegekregen wanneer u het kastje moet inleveren. Lever het kastje op de afgesproken dag en tijd in op de polikliniek cardiologie.

Verzenden gegevens

Ritmestoornissen worden automatisch doorgezonden, als het kastje en de telefoon zich binnen tien meter van elkaar bevinden. Als de telefoon buiten het bereik van het kastje ligt, worden de gegevens op een later tijdstip alsnog automatisch doorgestuurd. Zorg er daarom voor dat u regelmatig in de buurt van de telefoon bent. U kunt handmatig een zending van opgeslagen hartritmes starten door eenmalig kort op het “SEND”-knopje aan de zijkant van het kastje te drukken.

Als u korte tijd van huis gaat (boodschap, sporten), hoeft u de telefoon niet per se mee te nemen. Het Vitaphone apparaatje kan in totaal 15 opnames maken zonder een telefoon in de buurt. Zodra u in de buurt van de telefoon bent, drukt u op het knopje “SEND”, aan de zijkant van het kastje. De opgeslagen gegevens worden verzonden en het geheugen is weer leeg.

Afkoppelen en aansluiten

tekening van de plaats waar de elektroden moeten worden aangebracht


 • U kunt het kastje uitschakelen door de elektroden van u af te halen. Het kastje piept enkele malen en geeft een melding dat de elektroden los zijn. Het kastje schakelt zich na twee minuten automatisch uit. Hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen;
 • De instellingen en opgeslagen gegevens blijven altijd bewaard;
 • Nadat u de elektroden opnieuw heeft aangesloten, kunt u het kastje weer aanzetten door vijf seconden op de “REC”-knop te drukken.

Piepjes en geluiden

Piepjes van het kastje

In de volgende gevallen hoort u een pieptoon:
 • Losse elektrode
  Hierbij hoort u drie keer een piep. Deze pieptoon herhaalt zich elke minuut. De melding ‘electrode’ staat in het scherm. Sluit de elektrode(n) opnieuw aan. Zet eventueel het kastje weer aan als dit is uitgeschakeld.
 • Geheugen vol
  Hierbij hoort u drie keer een piep. Deze pieptoon herhaalt zich om de drie minuten. Zorg ervoor dat de telefoon aanstaat en u zich binnen tien meter van de telefoon bevindt en start een handmatige zending door op de ‘send’-knop te drukken.
 • Batterij leeg
  Hierbij hoort u vijf keer een piep. Deze pieptoon herhaalt zich elke vijf minuten. U kunt de batterijen (AAA) zelf vervangen nadat u het kastje heeft uitgeschakeld.
 • Succesvolle zending als u een opname heeft gestart
  Hierbij hoort u piepjes met een oplopende toonhoogte.

Geluiden van de telefoon

In de volgende gevallen 'praat' de telefoon die bij het Vitaphone® kastje hoort.
 • Als er een opname wordt gemaakt (als u op de “REC” knopt drukt en bij automatische zendingen) en u bent in de buurt van de telefoon, dan zegt de telefoon:
  - ECG gegevens ontvangen; even geduld.
  - ECG gegevens zijn ontvangen; overdracht naar server; even geduld.
  - Gegevens zijn met succes verzonden.
 • Als er geen contact met de server is, zegt de telefoon:
  - Er is geen contact met de server.
  - Ga naar een andere plaats waar beter contact is.
  - Anders probeer ik na 5 min nogmaals de zending te doen.
  - Of druk op de herhaal (dit komt in scherm).
N.B.: De telefoon praat 's nachts niet.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs), uw zorgverzekeringspas en uw medicatielijst mee te nemen. Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan aan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond. Wij stellen het op prijs als u zich op tijd meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder en de informatie die u mondeling gekregen heeft, nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden. Meld altijd dat u vragen heeft over de Vitaphone®.

Bereikbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie
Leiden: routenummer 42
Leiderdorp: routenummer 105
Alphen aan den Rijn: routenummer 50

Telefonische bereikbaarheid (Leiden/Leiderdorp/Alphen a.d. Rijn): 071 582 8043Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.
 • Verpleegafdeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076
 • Afdeling Hartbewaking (CCU), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075
 • Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075