Uw Orthopeed heeft u doorverwezen naar het Pijnbehandelcentrum voor een diagnostische heupinfiltratie. Met behulp van een proefblokkade wordt geprobeerd vast te stellen - of juist uit te sluiten – waardoor uw pijnklachten worden veroorzaakt. In deze folder vindt u informatie over de behandeling.

Afspraak

De medewerker van de polikliniek Orthopedie heeft u aangemeld bij het Pijnbehandelcentrum. De afspraak voor de behandeling ontvangt u via de post.

Algemene informatie

Soms is het niet altijd duidelijk of uw pijnklachten veroorzaakt worden door uw heupgewricht. Door middel van een diagnostische heupinfiltratie wordt een kort werkend lokaal verdovend middel ingespoten in de weefselstructuur die mogelijk betrokken is bij uw pijnklachten. Na deze proefblokkade zal worden beoordeeld in hoeverre de pijnklachten verminderd zijn.

Belangrijk

 • Als u op de dag van de proefblokkade geen pijnklachten heeft, is het noodzakelijk dat u de afspraak afzegt en een nieuwe afspraak maakt! · Meld eventuele allergie voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen vóórdat de ingreep plaatsvindt.

 • Informeer ons vóór de behandeling als er een kans bestaat dat u zwanger bent.

 • Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt, waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u deze tijdelijk stoppen. Uw behandelend arts informeert u hierover of u volgt de instructies van de trombosedienst.

 • Indien u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om, meldt u dit van te voren aan de behandelend arts . U krijgt dan informatie welke bloedverdunner al dan niet gestopt moet worden.

 • Indien u gestopt bent met het gebruik van bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling of volgens instructie van de trombosedienst.

 • Heeft u een pacemaker, ICD of neurostimulator? Meld dit voor de behandeling aan de pijnspecialist.

 • Bent u de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts, neem dan contact op met het Pijnbehandelcentrum.

 • Na de behandeling mag u de dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Het is daarom noodzakelijk dat u met een begeleider naar het Pijnbehandelcentrum komt die u naar huis kan brengen.

Voorbereiding thuis

Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen. U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn tenzij uw arts/pijnspecialist iets anders met u heeft afgesproken. Ook kunt u medicijnen die u gebruikt innemen zoals u gewend bent, behalve de met u besproken bloed verdunnende medicatie.

Voorbereiding in het ziekenhuis

De behandeling vindt plaats in het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis Alphen a/d Rijn, waar u korte tijd wordt opgenomen. Een kwartier voor de behandeling verwachten wij u in het Pijnbehandelcentrum. U kunt zich melden bij de baliemedewerker/ster en plaatsnemen in de wachtruimte. Een medisch ondersteunend medewerker begeleidt u naar de huiskamer waar u zich gedeeltelijk kunt omkleden. De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte behandelkamer op het operatiekamer-complex. Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de huiskamer. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan maximaal één persoon bij u blijven.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. De pijnspecialist voert de behandeling uit en wordt hierbij geassisteerd door de consulent pijnbestrijding of anesthesiemedewerker en een röntgenlaborant. Onder röntgendoorlichting wordt het te behandelen gebied op een monitor zichtbaar gemaakt. De plaats van de behandeling wordt afgetekend, de huid wordt ontsmet en evt plaatselijk verdoofd. De pijnspecialist plaatst de naald in de buurt van de structuren die uw pijnklachten veroorzaken. Voor een goed röntgenbeeld is het meestal nodig om contrast middel te gebruiken. Als de naald op de juiste plaats zit spuit de pijnspecialist verdovingsvloeistof en soms ook een ontstekingsremmer (corticosteroïd) in.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling verblijft u nog enige tijd in de huiskamer. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk gaat lopen om het effect van de behandeling te kunnen beoordelen. De pijnspecialist komt nog bij u langs om het resultaat met u te bespreken en zal dit aan uw behandelend orthopeed doorgeven. Als alles in orde is mag u weer naar huis. Houdt u wel rekening met eventueel tijdelijk krachtsverlies. Voor het vervolg van de behandeling maakt of heeft u een controle afspraak bij uw arts op de poli Orthopedie.

Weer thuis

Het is belangrijk dat u tijdens de eerste uren na de behandeling juist die activiteiten doet of de bewegingen maakt die de meeste pijnklachten veroorzaken. Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (een tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit komt omdat de naald geplaatst wordt in een geprikkeld gebied. De pijn kan dus de eerste dagen toenemen. Dit duurt meestal echter één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of Paracetamol volgens de dosering op de bijsluiter.

Resultaat

Het is belangrijk om te weten dat het mogelijke effect van de behandeling per persoon kan verschillen.

 • De corticosteroiden (ontstekkingsremmers) werken meestal 3-6 maanden, soms korter, soms langer.

 • Het is ook mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft.

 • Soms adviseert uw orthopeed een aanvullende behandeling (infiltratie met Botox/ Fermatron)

Bijwerkingen en complicaties

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. De risico’s van een diagnostische injectie in het heupgewricht zijn minimaal. Mogelijke complicaties zijn:

 • Kortdurende krachtsvermindering in heup/been.

 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.

 • Spierpijn/stijfheid van het heupgewricht.

 • Tijdelijke gevoelsvermindering in het bovenbeen.

 • Als er ontstekingsremmers zijn ingespoten, kunt u de eerste dagen na de behandeling tijdelijk last hebben van: een rood en warm gezicht, spierkramp of verhoogde bloedsuikerspiegel. Vrouwen kunnen ook last krijgen van opvliegers en/of een ontregelde menstruatie. We raden patiënten met suikerziekte aan om de eerste dagen regelmatig de bloedsuikerspiegel te controleren. De anticonceptiepil kan één cyclus minder betrouwbaar zijn.

 • Een infectie. Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de baliemedewerker van het Pijnbehandelcentrum.

Bereikbaarheid Pijnbehandelcentrum

Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis is telefonisch te bereiken via 0172 467 039. Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Leiden heeft routenummer 63 Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Alphen a/d Rijn heeft routenummer 50. Daarnaast zijn er spreekuren in De Coepel in Katwijk en in SassemBourg, Sassenheim.