Afdelingen & Specialismen

U heeft een afspraak gemaakt voor het foniatrisch spreekuur. Dit spreekuur vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. In deze folder geven wij u informatie over dit spreekuur.

Foniatrie

'Foniatrie' betekent letterlijk 'geneeskunde der spraakorganen'. Deze geneeskunde is gericht op verbetering van de stem en spraak.

De stem

De ‘stem’ is het geluid dat ontstaat doordat de stembanden de lucht in trilling brengen. De longen voeren deze lucht aan. De mond-, neus- en keelholte vormt een aanzetstuk dat zorgt voor resonantie (weergalm) en klankvorming.

Doel van het onderzoek

De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft u gevraagd een afspraak te maken voor het foniatrisch spreekuur omdat u stemklachten of bepaalde keelklachten heeft. Op dit spreekuur luisteren we goed naar uw stem en brengen we uw stembanden met speciale apparatuur in beeld.

Voorbereiding

Als u een leesbril gebruikt, vragen wij u deze mee te nemen naar het spreekuur. U krijgt van ons een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. Om uw stem te horen, kan aan u gevraagd worden een stukje tekst voor te lezen. Als u onder behandeling bent van een logopedist mag deze, als u dat wilt, met u meekomen naar het onderzoek.

Het spreekuur

De KNO-arts houdt het spreekuur samen met een logopedist die in het ziekenhuis werkzaam is. Eerst vraagt de arts hoe het met uw klachten staat. Eventueel vraagt de arts u een stukje tekst hardop voor te lezen. Terwijl u gewoon doorleest, bespreken de KNO-arts en de logopedist wat zij van uw stem vinden. Vaak is dit niet nodig, dan is de stem al tijdens het gesprek beoordeeld. Hierna zal de KNO-arts een stembandonderzoek doen.

Stembandonderzoek

De stroboscoop

Het stembandonderzoek gebeurt met een zogeheten video-laryngo-stroboscoop. Dit apparaat belicht de beweging van de stembanden. Zo'n stroboscoop is een hol buisje met aan het eind een superkleine camera. Deze camera kijkt vanuit uw keel naar beneden en maakt van daaruit opnamen van uw stembanden. De trillingsbeweging van de stembanden is razendsnel, zodat met gewoon licht niet te zien is hoe de stembanden zich openen en sluiten. Het stroboscooplicht - dat vooral bekend is uit discotheken en videoclips - zorgt voor een vertraagde weergave. De camera legt de beelden direct vast op video. Zo kunt u, samen met de KNO-arts en logopedist, na het onderzoek de bewegingen van de stembanden bekijken. Afwijkingen aan de stembanden en ook het trillingspatroon zijn met deze onderzoeksmethode heel nauwkeurig te beoordelen.

Het onderzoek

Om een kokhalsreflex te verminderen, verdooft de arts uw keel zo nodig licht met een spray. Vervolgens houdt de KNO-arts uw tong vast met een gaasje en brengt de scoop in de mond tot aan de keelholte. Dit doet geen pijn. De arts vraagt u geluiden te maken in verschillende toonhoogten. Hierdoor gaan uw stembanden bewegen. Op een monitor zijn uw stembanden dan goed te zien. U kunt het beste rustig door blijven ademen en niet uw adem inhouden. Het hele onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

De uitslag

Na afloop bespreken we de video met de beelden van uw stembanden. Ook bespreken we wat de vervolgstappen kunnen zijn. Wij sturen een verslag naar uw huisarts en eventueel naar uw logopedist.

Na het onderzoek

het onderzoek kunt u weer naar huis gaan.

Een half uur niet drinken/eten

Als uw keel voor het onderzoek verdoofd is, kunt u zich verslikken wanneer u eet of drinkt. U kunt daarmee beter wachten tot ruim een half uur na het onderzoek. De verdoving is dan helemaal uitgewerkt.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 17 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 517 8474 tussen 08.30 en 16.30 uur. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 19 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 582 8051 tussen 08.30 en 16.30 uur. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 44 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 0172 467 051 tussen 08.30 en 16.30 uur.