Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op.......................................dag, .................... - ..................- ....................


om .................................uur op de afdeling Radiologie van • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173

Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts) gewijzigd, dan vragen wij u dit te melden bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.Informatie voor poliklinische patiënten

Indien u uw afspraak wilt annuleren of wijzigen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de afdeling Radiologie! (bij voorkeur tussen 08.30 en 09.30 uur), telefoonnummer 071 517 8330 (Leiden) of 071 582 8071 (Leiderdorp). Wij kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.Uw behandelend arts heeft voor u een MRI onderzoek van de dunne darm aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een gespecialiseerde arts, de radioloog. Het onderzoek wordt uitgevoerd door medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers). De radioloog beoordeelt de foto’s waarna hij uw behandelend arts een verslag van de bevindingen opstuurt. In deze folder staan, naast de gang van zaken bij het onderzoek, aanwijzingen over de wijze waarop u zich op het onderzoek moet voorbereiden. Voor het slagen van het onderzoek is het van groot belang dat u zich nauwkeurig aan deze aanwijzingen houdt.


Wat is MRI?

Magnetische resonantie, kortweg MRI genoemd, is een methode om doorsnedefoto’s te maken van (delen van) het lichaam. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Hiermee worden in het lichaam bepaalde signalen opgewekt. Een ‘antenne’ vangt de signalen op en een computer zet deze signalen om in bruikbare beelden. Er wordt dus géén gebruik gemaakt van röntgenstralen. MRI levert vaak informatie op die niet, of op veel ingrijpender wijze, via andere onderzoeksmethoden te verkrijgen is.


MRI-scannerZwangerschap

Als u zwanger bent, of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit aan ons laat weten. Hoewel bij het onderzoek geen röntgenstralen worden gebruikt, is het onderzoek bij vroege zwangerschap ongewenst.Angst voor kleine ruimten

Het onderzoek is misschien niet mogelijk als u last heeft van angst voor kleine ruimten. Twijfelt u of u het MRI-onderzoek kunt ondergaan, maak dan een afspraak om het MRI-toestel alvast te komen bekijken.De voorbereiding

Als voorbereiding moet u 6 uur voor aanvang van het onderzoek nuchter zijn en mag u op de dag van het onderzoek geen melkproducten gebruiken.Omdat we bij het onderzoek gebruik maken van een zeer krachtige magneet, mag u geen metalen voorwerpen meenemen in de onderzoekskamer.


Wanneer er eerder metalen voorwerpen in uw lichaam ingebracht zijn, is het belangrijk dit vóór het onderzoek aan de MBB’er te melden.


Bijvoorbeeld:


 • gewrichtsprotheses (geef hierbij aan hoe lang u deze al heeft)
 • gehoorbeentjesprotheses
 • hartkleppen
 • pacemaker
 • ICD
 • Neurostimulatoren
 • plaatjes
 • reveal
 • schroeven
 • vaatclips
 • metaalsplinters in de ogen
 • tissue expander voor borstprothese(n)
 • glucose sensor
Ook als u bijvoorbeeld tijdens uw werk, in aanraking komt met metaalsplinters is het van belang dit vooraf te melden.

De arts heeft deze punten al met u doorgesproken. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw behandelend arts. Soms mag er namelijk geen MRI-onderzoek uitgevoerd worden, omdat er beschadiging kan optreden.


Medicijnen

Tenzij uw arts u andere instructies heeft gegeven, gebruikt u uw medicijnen zoals u dat gewend bent.

Kleding / waardevolle eigendommen

Wij raden u aan om een T-shirt of hemd zonder ritsen en/of metaal aan te trekken. Dit kunt u dan tijdens het onderzoek aanhouden.
De MBB’er vraagt u om kledingstukken met metalen knopen, ritsen en dergelijke, uit te trekken. Ook losse voorwerpen die metaal bevatten, zoals haarspelden, pruik, gebitsprotheses, gehoorapparaat, bril, horloge, munten, sleutels, sieraden en dergelijke moeten buiten de onderzoeksruimte blijven.
Neem uw bank/giropasje en andere pasjes met een magneetstrip niet mee naar de MRI. De magneet van de MRI kan de gegevens van de pasjes wissen! Uw waardevolle spullen kunt u het beste thuislaten.

Het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie. Nadat u in de wachtkamer heeft plaatsgenomen, krijgt u van de MBB’er 1,5 liter water met daarin een contrastmiddel, dat u in 15 minuten dient op te drinken.
Tijdens het onderzoek wordt bij u een infuus ingebracht. Via dit infuus wordt ook contrastvloeistof toegediend.
De MRI-scanner heeft de vorm van een tunnel. De MBB’er vraagt u op de onderzoekstafel te gaan liggen, waarna u in de tunnel wordt geschoven. Van het maken van de foto’s voelt u niets. Wel maakt het MRI-apparaat een hard kloppend geluid. Omdat gehoorbescherming verplicht is, krijgt u oordopjes aangeboden en een koptelefoon op. Via de koptelefoon krijgt u ademinstructies, die u goed moet opvolgen. Voor het verkrijgen van duidelijke beelden is het belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s volkomen stil blijft liggen.

De MBB’er die het toestel bedient, zit in een ruimte naast de onderzoekskamer. Deze MBB’er kan beelden van de onderzoekskamer zien op een monitor. Via een microfoon kan de MBB’er met u spreken. Zelf heeft u tijdens het onderzoek een alarmbel binnen handbereik waarmee u de MBB’er kunt oproepen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 tot 40 minuten.

Na het onderzoek

De contrastvloeistof die u te drinken krijgt kan een laxerende werking hebben.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de beelden en stuurt een verslag van zijn bevindingen naar uw arts, die de uitslag met u bespreekt.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de afdeling Radiologie. Aan het begin van het onderzoek zal de MBB’er u nogmaals vertellen hoe het onderzoek zal verlopen. Ook dan kunt u nog vragen stellen.

De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330.

De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071.

Bezoek voor meer informatie over uw onderzoek ook onze website: https://www.alrijne.nl/afdelingen-specialismen/afdelingen-specialismen/radiologie