Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijden in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:Het inspuiten van de radioactieve stof (dag 1):

Datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20……… Tijd: .................................. uurHet maken van de vroege scans (dag 2):

Datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20……… Tijd: .................................. uurHet maken van de late scan (dag 3):

Datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20……… Tijd: .................................. uurPlaats: Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Voorbereidingen

Indien u het medicijn Sandostatine® gebruikt, dient u dit 12 uur voor het inspuiten van de radioactieve stof te staken. Verder hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen. Meenemen naar het ziekenhuis Neem uw legitimatiebewijs en verzekeringspas mee naar het ziekenhuis.


U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis voor een octreotidescintigrafie. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u welke voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld. Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).


Gammacamera


De gammacamera

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om een bepaald type tumor, de neuro-endocriene tumor, in beeld te brengen.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

Indien u het medicijn Sandostatine® gebruikt dient u dit 12 uur voor het inspuiten van de radioactieve stof te staken. Verder hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173.Het inspuiten van de radioactieve stof (dag 1)

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de toedienruimte. U krijgt een injectie met een radioactieve stof in een bloedvat in de arm.Wachttijd

De radioactieve stof heeft 24 uur nodig om in uw lichaam te worden opgenomen. In deze tijd mag u het ziekenhuis verlaten of u gaat terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.Het maken van de vroege scans (dag 2)

Op dag 2 neemt u op de afgesproken tijd weer plaats in wachtruimte 4. Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. U gaat plat op de rug op de onderzoekstafel liggen en er worden verschillende scans gemaakt waarbij de gammacamera stil staat, om u heen draait, of de onderzoekstafel schuift tussen de twee koppen van de gammacamera door. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen. Het maken van de vroege scans duurt ongeveer 60 tot 75 minuten . Hierna mag u het ziekenhuis weer verlaten of u gaat terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.Het maken van de late scan (dag 3)

U neemt weer plaats in wachtruimte 4. Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer voor een late scan. Hierbij ligt u weer plat op de onderzoekstafel en de tafel wordt tussen de twee koppen van de gammacamera geschoven. De gammacamera’s zullen hierbij stil blijven staan. Het maken van de late scan duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.


U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve vloeistof verlaat vanzelf het lichaam.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw octreotidescintigram en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof Indium-111. Deze stof heeft een halfwaardetijd van 67 uur. Dit betekent dat iedere 67 uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt.Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen. Mocht u binnen een week na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van Indium-111 heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade gering. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.


U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.


Toestemmingsformulier

Na de injectie geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.


De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).