Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Alrijne Zorggroep heeft meerdere locaties. Dit onderzoek wordt gedaan op locatie Leiderdorp. In de afsprakenbrief kunt u de datum, het tijdstip en afdeling met routenummer vinden waar u zich moet melden .



Het onderzoek wordt verricht door longarts : ……………………………………………..



Voorbereidingen

Krijgt u een pleurabiopsie? Lees dan deze folder ruim vóór het onderzoek goed door.



Neem uw legitimatiebewijs mee

Denkt u er aan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.



Let op: Als u geen legitimatiebewijs kunt tonen, dan gaat het onderzoek

niet

door!



Medicatie overzicht meenemen

Wij stellen het op prijs als u een actueel medicatie overzicht meeneemt. Hier kunt u naar vragen bij uw eigen apotheek. Als het medicijn overzicht niet helemaal meer klopt op het moment van het onderzoek, wilt u dit dan aangeven voordat u het onderzoek ondergaat.




Uw longarts heeft met u gesproken over een pleurabiopsie. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

Met een pleurabiopsie wordt een stukje weefsel van het borstvlies weggehaald. Dit gebeurt als er te veel vocht tussen de longvliezen aanwezig is (pleuritis). De afgenomen stukjes weefsel worden in het laboratorium onderzocht.



Voorbereiding

Antistollingsmedicatie

Als de longarts tijdens het onderzoek een stukje weefsel wegneemt, kan dit bij gebruik van bepaalde medicijnen bloedingen geven. Het is daarom noodzakelijk sommige medicijnen te stoppen voorafgaand aan het onderzoek. Dit geldt voor antistollingsmiddelen die u via de trombosedienst krijgt (Fenprocoumon (Marcoumar) en acenocoumarol (Sintrom) of de nieuwe antistollingsmiddelen.


De nieuwe antistollingsmiddelen, Dabigatran (Pradaxa®), Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban (Eliquis®) en Edoxaban (Lixiana®) moet u voorafgaand aan het onderzoek 48 uur / 72 uur stoppen. Afhankelijk van het antistollingsmiddel die u gebruikt en uw nierfunctie zal de longarts u adviseren hoe lang van tevoren u het middel dient te stoppen.



Andere middelen, zoals Ascal/acetylsalicylzuur hoeven vaak niet gestopt te worden tenzij de longarts dit aangeeft.



Belangrijk is dat u pas stopt met deze medicijnen na overleg met de trombosedienst, of uw longarts.


Het kan ook nodig zijn om te stoppen met pijnstillers met anti stollende werking. U hoort dit dan van uw longarts.



Als u antistollingsmiddelen gebruikt via de trombosedienst, moet vóór het onderzoek bloed geprikt worden.


U krijgt hiervoor een aanvraagformulier voor het laboratorium mee. Kijk voor de juiste tijd en routenummer in uw afsprakenbrief. Wanneer u thuis een INR prikt dient u dit ook te doen op de ochtend van het onderzoek.


De longarts bepaalt aan de hand van de uitslag (de INR-waarde) of het onderzoek door kan gaan.



Wanneer u onder controle staat van de trombosedienst, informeren wij de Trombosedienst dat u een pleura biopsie gaat krijgen.



Als u geen duidelijke informatie hebt gehad over het gebruik van antistollingsmiddelen voorafgaand aan het onderzoek, verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek Longziekten



Overige medicijnen

Overige medicijnen mag u gewoon doorgebruiken. Dit geldt ook voor paracetamol en morfine preparaten. U kunt de tabletten met wat water innemen.



Opname

Voor het onderzoek plaatsvindt, wordt u opgenomen in het ziekenhuis.


U meldt zich op de afgesproken tijd, zoals aangegeven op uw afsprakenbrief, op de verpleegafdeling Longziekten in Leiderdorp (routenummer 250).


Hier krijgt u een tabletje atropine. Tijdens het onderzoek kan een te lage hartslag optreden waardoor u zich niet lekker kan voelen. Het atropine tabletje voorkomt deze te lage hartslag.


De afdeling zorgt ervoor dat u op de juiste tijd op de Endoscopie afdeling bent, waar het onderzoek plaatsvindt. Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling om daar nog enige tijd geobserveerd te worden.



Het kan prettig zijn om iets mee te nemen om uzelf mee te vermaken, zoals een tijdschrift of tablet.



Het onderzoek

U doet de bovenkleding uit en neemt plaats op de onderzoekstafel. Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u met de zijkant van uw bovenlijf tegen de rugleuning van de behandeltafel zit.


Ook krijgt u een knijpertje op één van uw vingers om tijdens het onderzoek uw hartslag en ademhaling te controleren. Als het nodig is, krijgt u nog wat zuurstof toegediend.


Met behulp van een echoapparaat wordt gekeken waar precies geprikt moet worden. Via het beeld op de monitor kan de longarts de plaats waar het vocht zich bevindt nauwkeurig bepalen.


Op die plaats verdooft de longarts de huid met een prikje. Als de verdoving werkt, maakt de longarts een klein sneetje in de huid. Met een speciaal instrument wordt daarna een aantal keren een stukje borstvlies weggenomen (pleurabiopsie). Het nemen van de pleurabiopten kan even gevoelig zijn.



Na afloop krijgt u een pleister op de plek van de biopsie. De afgenomen stukjes weefsel worden voor onderzoek naar het laboratorium gebracht.



Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.



Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u terug naar de verpleegafdeling Longziekten.


Soms is het nodig om op dezelfde dag een röntgenfoto te maken om te kijken of er geen lekje in de long is ontstaan. Is dit bij u nodig dan wordt u hierover geïnformeerd.



Mocht u na het onderzoek bloed ophoesten of benauwd worden, waarschuw dan de verpleegkundige.


In principe kunt u later op de dag van het onderzoek weer naar huis.



Medicijnen

Het is verstandig antistollingsmiddelen of pijnstillers met anti stollende werking pas te hervatten na overleg met uw longarts. Wanneer u antistollingsmiddelen gebruikt via de trombosedienst, zullen zij het hervatten van de medicatie met u regelen.



De uitslag

Uw behandelend longarts of huisarts zal de uitslag van dit onderzoek met u bespreken.


Meestal krijgt u de uitslag van uw behandelend longarts tijdens een vervolgafspraak in het ziekenhuis.



Contact bij complicaties

Neem contact op met Alrijne Ziekenhuis als u na de ingreep last heeft van:


  • toenemende pijn;
  • toenemende kortademigheid;
  • bloed ophoesten.
Tijdens kantooruren (8.00 – 12.30 en 13.30 – 16.30 uur) belt u met de polikliniek Longziekten, Alrijne Leiderdorp: 071 582 8053.
Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of de spoedeisende hulp (SEH) in Leiderdorp: 071 582 8905.

Als u nog in het ziekenhuis bent, dan meldt u deze klachten bij de verpleegkundigen op uw afdeling.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Bent u niet opgenomen in Alrijne Ziekenhuis en kunt u door ziekte of om andere redenen uw afspraak niet nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Longziekten. Bel de locatie waar het onderzoek plaatsvindt; Leiden (telefoonnummer 071 517 8470) of Leiderdorp (telefoonnummer 071 582 8053).
Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt en in uw plaats kan een andere patiënt worden behandeld. Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervan een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u ze dan aan de baliemedewerker of verpleegkundige van de afdeling, polikliniek Longziekten of de Endoscopie afdeling.

  • Polikliniek longziekten Leiden, route nummer 52, is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 517 8470.
  • Polikliniek longziekten Leiderdorp, route nummer 107, is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 582 8053.
  • Endoscopie afdeling Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 112, en is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 582 8012.
  • De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.