Afspraak

Alrijne Zorggroep heeft meerdere locaties. Controleer voorafgaand aan uw afspraak goed op welke locatie u verwacht wordt. Hier kunt u ook de datum, het tijdstip en afdeling met routenummer vinden waar u zich moet melden . Het onderzoek wordt verricht door arts : ……………………………………………..

Voorbereidingen

Krijgt u een pleurabiopsie? Lees dan deze folder ruim vóór het onderzoek goed door. Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Let op: Als u geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, dan gaat het onderzoek niet door! Uw longarts heeft met u gesproken over een pleurabiopsie. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

Met een pleurabiopsie wordt een stukje weefsel van het borstvlies weggehaald. Dit gebeurt als er te veel vocht tussen de longvliezen aanwezig is (pleuritis). De afgenomen stukjes weefsel worden in het laboratorium onderzocht.

Voorbereiding

Antistollingsmedicatie

Als een arts tijdens het onderzoek een stukje weefsel wegneemt, kan dit bij gebruik van bepaalde medicijnen bloedingen geven. Het is daarom noodzakelijk sommige medicijnen te stoppen voorafgaand aan het onderzoek. Dit geldt voor antistollingsmiddelen die u via de trombosedienst krijgt (zoals Marcoumar, Sintrom) en andere middelen, zoals ascal en acetylsalicylzuur. Het kan ook nodig zijn om te stoppen met pijnstillers met antistollende werking. U hoort dit dan van uw arts. Als u antistollingsmiddelen gebruikt die u via de trombosedienst krijgt (Marcoumar, Sintrom), moet 1,5 uur vóór het onderzoek bloed geprikt worden. Hiervoor wordt u opgenomen. De arts bepaalt aan de hand van de uitslag (de INR waarde) of het onderzoek door kan gaan. Wanneer u onder controle staat van de trombosedienst laat u hen dan 1 week van tevoren weten dat u een pleurabiopsie krijgt. Als u geen duidelijke informatie hebt gehad over het gebruik van antistollingsmiddelen voorafgaand aan het onderzoek, verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek Longziekten:

  • Locatie Leiden: is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 517 8470.

  • Locatie Leiderdorp: is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 582 8053.

Overige medicijnen

Overige medicijnen mag u gewoon doorgebruiken. Dit geldt ook voor paracetamol en morfine preparaten. U kunt de tabletten met wat water innemen.

Opname

Voor het onderzoek plaatsvindt, wordt u opgenomen in het ziekenhuis. U meldt zich op de afgesproken tijd, zoals aangegeven op uw afsprakenbrief:

  • Op de afdeling Dagbehandeling 3A in Leiden

  • Op de verpleegafdeling Longziekten in Leiderdorp (routenummer 250).

Hier krijgt u een tabletje atropine. Tijdens het onderzoek kan een te lage hartslag optreden waardoor u zich niet lekker kan voelen. Het atropine tabletje voorkomt deze te lage hartslag. De afdeling zorgt ervoor dat u op de juiste tijd op de Endoscopie afdeling bent, waar het onderzoek plaatsvindt. Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling om daar nog enige tijd geobserveerd te worden. Het kan prettig zijn om iets mee te nemen om uzelf mee te vermaken, zoals een tijdschrift of tablet.

Het onderzoek

U doet de bovenkleding uit en neemt plaats op de onderzoekstafel. Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u met de zijkant van uw bovenlijf tegen de rugleuning van de behandeltafel zit. Ook krijgt u een knijpertje op één van uw vingers om tijdens het onderzoek uw hartslag en ademhaling te controleren. Als het nodig is, krijgt u nog wat zuurstof toegediend. Met behulp van een echoapparaat wordt gekeken waar precies geprikt moet worden. Via het beeld op de monitor kan de arts de plaats waar het vocht zich bevindt nauwkeurig bepalen. Op die plaats verdooft de arts de huid met een prikje. Als de verdoving werkt, maakt de arts een klein sneetje in de huid. Met een speciaal instrument wordt daarna een aantal keren een stukje borstvlies weggenomen (pleurabiopsie). Het nemen van de pleurabiopten kan even gevoelig zijn. Na afloop krijgt u een pleister op de plek van de biopsie. De afgenomen stukjes weefsel worden voor onderzoek naar het laboratorium gebracht.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u terug naar de verpleegafdeling Longziekten of dagbehandeling of, wanneer u opgenomen bent in het ziekenhuis, terug naar uw eigen verpleegafdeling. Soms is het nodig om op dezelfde dag een röntgenfoto te maken om te kijken of er geen lekje in de long is ontstaan. Is dit bij u nodig dan wordt u hierover geïnformeerd. Mocht u na het onderzoek bloed ophoesten of benauwd worden, waarschuw dan de verpleegkundige. In principe kunt u later op de dag van het onderzoek weer naar huis.

Medicijnen

Het is verstandig antistollingsmiddelen of pijnstillers met antistollende werking pas te hervatten na overleg met uw arts. Wanneer u antistollingsmiddelen gebruikt via de trombosedienst, zullen zij het hervatten van de medicatie met u regelen.

De uitslag

Uw behandelend arts of huisarts zal de uitslag van dit onderzoek met u bespreken. Meestal krijgt u de uitslag van uw behandelend arts tijdens een vervolgafspraak in het ziekenhuis.

Contact bij complicaties

Neem contact op met Alrijne Ziekenhuis als u na de ingreep last heeft van:

  • toenemende pijn;

  • toenemende kortademigheid;

  • bloed ophoesten.

Tijdens kantooruren (8.00 – 12.30 en 13.30 – 16.30 uur) belt u met de polikliniek Longziekten, Alrijne Leiderdorp: 071 582 8053. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of de spoedeisende hulp (SEH) in Leiderdorp: 071 582 8905. Als u nog in het ziekenhuis bent, dan meldt u deze klachten bij de verpleegkundigen op uw afdeling.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Bent u niet opgenomen in Alrijne Ziekenhuis en kunt u door ziekte of om andere redenen uw afspraak niet nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Longziekten. Bel de locatie waar het onderzoek plaatsvindt; Leiden (telefoonnummer 071 517 8470) of Leiderdorp (telefoonnummer 071 582 8053). Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt en in uw plaats kan een andere patiënt worden behandeld. Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervan een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u ze dan aan de baliemedewerker of verpleegkundige van de afdeling, polikliniek Longziekten of de Endoscopie afdeling. De Endoscopie afdeling Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 112, en is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 582 8012. De polikliniek Longziekten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 107 en is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 582 8053 De polikliniek Longziekten Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 52 en is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 517 8470 De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.

Terug naar boven