Om uw operatie en verblijf in het ziekenhuis goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u en wij daarop goed voorbereid zijn. Daarom komt u voorafgaand aan de operatie naar de polikliniek Preoperatief onderzoek voor een grondige screening. U heeft gesprekken met de polikliniekassistent, de apothekersassistent en de anesthesioloog (de arts die de verdoving toedient). We verzamelen zoveel mogelijk gegevens over uw gezondheid om uw operatie en de anesthesie (narcose of verdoving) zo veilig mogelijk te maken. De anesthesioloog beoordeelt uw gezondheid en spoort de eventuele risico’s op die u loopt tijdens operatie. Vervolgens stelt u samen met de anesthesioloog een plan op voor uw anesthesie. Wij streven ernaar alle gesprekken en onderzoeken op één dag te laten plaatsvinden.