Afdelingen & SpecialismenAfspraak

Alrijne Zorggroep heeft meerdere locaties. Dit onderzoek vind plaats in de locatie Leiderdorp. Controleer voorafgaand aan uw afspraak goed de datum, het tijdstip en afdeling met routenummer waar u zich moet melden .Het onderzoek wordt gedaan door MDL-arts: ……………………………………………..
Voorbereidingen

Krijgt u een Single Ballon Endoscopie? Lees dan deze folder ruim vóór het onderzoek goed door. De voorbereidingen voor een Single Ballon Endoscopie starten zeven dagen vóór het onderzoek.Neem uw legitimatiebewijs mee!

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen.


Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.Let op: Als u geen geldig legitimatiebewijs mee heeft, dan gaat het onderzoek niet door!Medicatieoverzicht meenemen

Wij vragen u uw huidige medicatieoverzicht mee te nemen. Hier kunt u naar vragen bij uw eigen apotheek. Als het medicatieoverzicht niet meer helemaal klopt op het moment van het onderzoek, wilt u dit dan aangeven voordat u het onderzoek ondergaat?Uw Maag-Darm-Lever (MDL)-arts of verpleegkundig specialist heeft met u gesproken over een endoscopisch onderzoek. Dit is een onderzoek waarbij de MDL-arts binnenin (endo) uw darmen kan kijken (scopie). De MDL-arts heeft bepaald dat uw dunne darm moet worden onderzocht. Een Single Ballon Endoscopie is een onderzoek van uw dunne darm. In deze folder vindt u algemene informatie en adviezen over dit onderzoek.


Uw MDL-arts of verpleegkundig specialist heeft u geïnformeerd over eventuele andere onderzoeksmogelijkheden, de risico’s en de gevolgen. U heeft besloten dit onderzoek te laten doen.


Om de afspraak zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u aan deze informatie goed te lezen.


Het is mogelijk dat uw situatie hiervan iets afwijkt. Ook kunnen er bijzondere omstandigheden ontstaan, waardoor het onderzoek iets anders verloopt. Dit zal uw MDL-arts of verpleegkundig specialist altijd met u bespreken.  Single Ballon Endoscopie: hoe en waarom

Een endoscoop is een dunne buigzame slang. Bij de single ballon endoscopie maken we gebruik van een speciale scoop, die met behulp van een ballon verder in de dunne darm kan komen dan een gewone scoop.


De MDL-arts schuift deze slang via uw mond in uw dunne darm. De endoscoop heeft aan het uiteinde een kleine videocamera, die de beelden op een beeldscherm weergeeft. Tijdens een endoscopisch onderzoek kan de MDL-arts direct afwijkingen zien, zoals ontstekingen, tumoren, bloedingen, vernauwingen, divertikels of poliepen. Ook kan de MDL-arts via de endoscoop stukjes weefsel wegnemen voor nader onderzoek, poliepen verwijderen, vernauwingen oprekken of bloedingen stelpen. Deze ingrepen zijn niet pijnlijk.Deze folder vertelt u hoe het onderzoek via de maag verloopt. De dunne darm kan op twee manieren bereikt worden:


 • Via de mond, slokdarm en maag naar de dunne darm, of
 • Via de anus, endeldarm en dikke darm naar de dunne darm.

Voorbereiding

Schone darmen

Voorbereiding Single Ballon Endoscopie

Voor een Single Ballon Endoscopie is het nodig dat uw darm van binnen schoon is. De MDL-arts kan dan uw darmwand goed bekijken. Hiervoor is het belangrijk dat u de dag voor het onderzoek begint met de voorbereiding, onderaan deze folder vind u het voorbereidings voorschrift. Zodra u een afspraak voor de Single Ballon Endoscopie maakt, wordt er een recept voor een laxeermiddel naar uw apotheek gestuurd.
Leest u dit voorbereidings voorschrift tenminste 7 dagen voor het onderzoek goed door en houdt u zich aan de richtlijnen die er in staan.
Het is belangrijk dat u tenminste 5 dagen voor het onderzoek geen voedselproducten nuttigt die pitjes bevatten, zoals onder andere kiwi, tomaat, druiven en alle crackers en broodsoorten met zaden en/of pitjes.


Nuchter- Licht Ontbijt

Als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt voor 13.00 uur:
De avond voor het onderzoek mag u vanaf 00.00 uur (middernacht) niets meer eten of drinken. U mag wel water drinken tot vier uur voor het onderzoek. Daarna mag u niets meer gebruiken.
Dus in de vier uur voor het onderzoek drinkt en eet u niets meer.

Als het onderzoek na 13.00 uur plaatsvindt:
Voor 07.00 uur 's morgens mag u een licht ontbijt gebruiken (1 of 2 beschuitjes met zoet beleg, zonder pitjes en een kopje thee) daarna mag u niets meer eten of drinken. U mag wel water drinken tot vier uur voor het onderzoek. Daarna mag u niets meer gebruiken.
Dus in de vier uur voor het onderzoek drinkt en eet u niets meer.

Medicatie

Antistollingsmiddelen

Als een MDL-arts tijdens het onderzoek poliepen weghaalt, kan dit bij gebruik van bepaalde medicijnen bloedingen geven. Het is daarom noodzakelijk sommige medicijnen te stoppen voorafgaande aan het onderzoek. Dit geldt voor antistollingsmiddelen die u via de trombosedienst krijgt, zoals fenprocoumon (Marcoumar) en acenocoumarol (Sintrom) of de nieuwe antistollingsmiddelen.

Bij de antistollingsmiddelen, dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®) en edoxaban (Lixiana®) moet u voorafgaand aan het onderzoek 48 uur /72 uur stoppen met het middel. Afhankelijk van het antistollingsmiddel die u gebruikt en uw nierfunctie zal de arts of de verpleegkundig specialist u adviseren hoe lang van te voren u met het middel moet stoppen
Andere middelen, zoals Ascal/acetylsalicylzuur hoeven vaak niet gestopt te worden tenzij de MDL-arts of verpleegkundig specialist dit aangeeft.

Belangrijk is dat u pas stopt met deze medicijnen na overleg met de trombosedienst, uw MDL-arts of uw verpleegkundig specialist. Het kan ook nodig zijn om te stoppen met pijnstillers met anti-stollende werking. U hoort dit dan van uw MDL-arts.

INR prikken als u Marcoumar of Sintrom gebruikt

Als u antistollingsmiddelen gebruikt via de trombosedienst, moet vóór het onderzoek bloed geprikt worden.
U krijgt hiervoor een aanvraagformulier mee voor het laboratorium. Kijk voor de juiste tijd en routenummer in uw afsprakenbrief.

Wanneer u thuis een INR prikt dient u dit ook te doen op de ochtend van het onderzoek. De MDL-arts bepaalt aan de hand van de uitslag (de INR waarde) of het onderzoek door kan gaan. Als u onder controle staat van de trombosedienst, informeren wij de trombosedienst dat u een Single Ballon Endoscopie krijgt.

Staaltabletten

Wanneer u staaltabletten gebruikt dient u deze minimaal 7 dagen voor het onderzoek te stoppen. IJzertabletten kleuren uw darminhoud en darmwand donker en dit kan het onderzoek bemoeilijken.


Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte)

Gebruikt u alleen tabletten voor uw diabetes mellitus? Dan mag u deze tabletten niet innemen de middag en avond voor het onderzoek en de ochtend voor het onderzoek.
Als u insuline gebruikt, neemt u dan contact op met uw diabetes verpleegkundige, huisarts of internist. U moet insuline of tabletten en eventueel ook uw bloedsuikermeter meebrengen voor na het onderzoek.
Vraag in dat geval ook naar de folder Coloscopie en Diabetes Mellitus (suikerziekte).

Overige medicatie

Alle medicijnen die u slikt, met uitzondering van de hierboven genoemde, kunt u gewoon de dag van het onderzoek innemen. Wanneer u pijnstilling nodig heeft, mag u paracetamol gebruiken.
Maakt u gebruik van een laxeermiddel, bijvoorbeeld Moviprep, dan moet tussen inname van uw medicatie en het starten met drinken van het laxeermiddel minimaal 1 uur zitten. Wanneer u allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen of voor verdoving, of bent u zwanger, geeft u dit dan van tevoren aan.

OSAS

Wanneer u apparatuur gebruikt in verband met slaap-apneu verzoeken wij u om deze mee te nemen wanneer u het onderzoek met een rustgevend middel ondergaat.

Opname op de voorbereidings-/uitslaapkamer

In verband met de voorbereiding die u voor het onderzoek krijgt wordt u verwacht op de voorbereidings-/uitslaapkamer. U moet zich ruim op tijd voor de afspraak melden. Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte. Deze zal een korte vragenlijst met u doornemen en een infuusnaaldje inbrengen. U krijgt altijd een infuusnaaldje voor dit onderzoek zodat wij tijdens het onderzoek als het nodig is, ook pijnstilling kunnen geven. U krijgt op de voorbereidings-/uitslaapkamer nog geen rustgevend middel wanneer dit met u is afgesproken. Vervolgens zal iemand u naar de endoscopie afdeling brengen waar het onderzoek plaatsvindt.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een MDL-arts, geassisteerd door 2 verpleegkundigen van de endoscopie afdeling.
Het is begrijpelijk dat veel mensen opzien tegen het onderzoek. Het onderzoek is ook niet prettig, maar verloopt het beste als u zich probeert te ontspannen. Als u voorafgaande aan het onderzoek een rustgevend middel en/of een pijnstillend middel krijgt, dan krijgt u dit via een infuusnaaldje in uw arm toegediend.
Mocht u geen rustgevend middel willen, dan krijgt u toch een infuusnaald, wanneer u een Single Ballon Endoscopie ondergaat. Soms is het namelijk nodig dat er tijdens een Single Ballon Endoscopie een middel gegeven wordt waardoor uw darmen tijdelijk stil komen te liggen.

Wanneer u een rustgevend middel tijdens het onderzoek krijgt, wordt er een knijpertje op één van uw vingers gezet, om tijdens het onderzoek uw hartslag en ademhaling te kunnen controleren. Ook wordt voor, tijdens en na het onderzoek regelmatig uw bloeddruk gemeten. Eventueel krijgt u tijdens het onderzoek nog wat zuurstof toegediend.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde. Wanneer de MDL-arts de endoscoop opschuift in uw maag en darm, dan kan dit wat buikpijn veroorzaken, ook wanneer u een rustgevend middel krijgt. Dit kan komen door de druk van de slang of de ingeblazen lucht.

Als het nodig is, kan de MDL-arts met behulp van röntgenstraling (doorlichting) zien hoe de scoop in de darm ligt en de ligging verbeteren.

Duur van het onderzoek

Een Single Ballon Endoscopie duurt ongeveer 1,5 uur. Als de MDL-arts bepaalde ingrepen verricht, dan duurt het soms langer.  

Na het onderzoek

 • Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten en drinken.
 • De MDL-arts geeft aan wanneer u eventueel gestopte medicatie weer mag hervatten. De verpleegkundige zal indien nodig, dit nogmaals aan u vertellen.
 • Wanneer u bloedverdunners gebruikt via de trombosedienst dan zullen zij het hervatten van de medicatie met u regelen.
 • Als u geen rustgevend middel heeft gehad mag u, indien u zich goed genoeg voelt naar huis.
 • U kunt na het onderzoek wat pijn hebben, meestal als gevolg van krampen door de ingeblazen lucht. Hoe sneller u de lucht kwijtraakt door het laten van windjes, hoe eerder de pijn afneemt.
 • Indien er stukjes weefsel of poliepen zijn weggenomen, kunt u de eerste tijd een beetje bloed verliezen via de anus. Dit is niet ernstig, tenzij de bloedingen heviger worden. In dat geval moet u meteen contact opnemen met Alrijne Ziekenhuis. Openingstijden en telefoonnummers vindt u op de volgende pagina.

Na een lichte, matige - diepe verdoving (ook wel een roesje, kalmerend middel of sedatie genoemd)

Als u een verdoving heeft gehad, dan bent u mogelijk wat suf. Na afloop van het onderzoek moet u ongeveer een uur uitslapen op de uitslaapkamer. Wij houden het graag rustig op deze kamer, dat betekent dat begeleiding niet bij u op de kamer aanwezig kan zijn tijdens het uitslapen.
 • Indien u bij de scopie een verdoving krijgt, dan is het zelfstandig terug reizen naar huis, na afloop van de scopie niet toegestaan.
 • Het is absoluut noodzakelijk dat u iemand meeneemt die u naar huis kan begeleiden. Ook als u met de taxi naar huis gaat, moet er iemand met u meereizen.
 • Het is niet mogelijk dat u na het uitslapen nog langer op de uitslaapkamer verblijft.
 • Als Dormicum of Fentanyl wordt toegediend, raden wij u af om de volgende 24 uur machines te bedienen en/of zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
 • Als Diazepam (Valium) wordt toegediend, dan moet i.p.v. 24 uur verminderd reactie vermogen rekening worden gehouden met 72 uur (3 dagen) verminderd reactie vermogen.
 • Neem de eerste 24/ 72 uur na het onderzoek geen ingrijpende en/of belangrijke beslissingen.

Complicaties

Hoewel een Single Ballon Endoscopie over het algemeen een veilig onderzoek is, kunnen er in een enkel geval complicaties optreden.
 • Wanneer u een verdoving heeft gehad, neemt de kans op ademhalingsproblemen en/of stoornissen in de hartfunctie toe. Continue controle via het knijpertje op de vinger en door het meten van uw bloeddruk zorgt ervoor dat op tijd kan worden ingegrepen.
 • Er kan tijdens het onderzoek een scheurtje of gaatje in de darmwand ontstaan, een perforatie. De kans hierop is vooral aanwezig als de darmwand ontstoken is, vernauwd is of een vernauwing is opgerekt, als er veel uitstulpingen (divertikels) aanwezig zijn of als er een poliep wordt weggehaald.
 • Bij het verwijderen van poliepen bestaat ook een kleine kans op bloeding. Deze bloeding kan tot 14 dagen na het onderzoek optreden.
 • Klachten van een opgeblazen gevoel, winderigheid en krampen kunnen nog vele uren na het onderzoek optreden maar zullen geleidelijk verdwijnen.  

Contact bij complicaties

Neem contact op met Alrijne Ziekenhuis als u na de scopie last heeft van:
 • Toenemende pijn en/of aanhoudende pijn.
 • Misselijkheid, braken.
 • Koorts met eventueel koude rillingen;
 • Bloedverlies;
 • Zwarte ontlasting.
Tijdens kantooruren (8.00 - 12.30 en 13.30 – 16.30 uur) belt u met de polikliniek MDL: 071 582 8012. Buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) en tijdens onze lunchpauze (12.30 – 13.30 uur) neemt u contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) via 071 582 8905.


De uitslag

Na afloop krijgt u mondelinge uitleg door de MDL-arts die het onderzoek heeft uitgevoerd, en een brief waarin verteld wordt wat er tijdens het onderzoek is gedaan en wat u moet doen bij klachten. Ook staat in de brief nadere informatie over uw vervolgafspraak. In veel gevallen neemt de MDL-arts weefsel weg en stuurt dit naar het laboratorium. De uitslag van dit weefselonderzoek komt pas na ongeveer een week. Uw (huis)MDL-arts krijgt de uitslag van uw onderzoek toegestuurd. De (huis)MDL-arts vertelt u het resultaat bij een volgende controle afspraak.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Bent u niet opgenomen in Alrijne Ziekenhuis en kunt u door ziekte of om andere redenen uw afspraak niet nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek MDL: 071 582 8012.
Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt en in uw plaats kan een andere patiënt worden behandeld.
Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervan een nota van het ziekenhuis.


Vragen

Deze folder is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge informatie die u heeft ontvangen. Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. De huisarts, specialist, verpleegkundig specialist of endoscopie verpleegkundige/assistente wil uw vragen graag beantwoorden.

Gebruiksaanwijzing Moviprep®Wij verzoeken u de onderstaande handleiding nauwkeurig op te volgen voor een zo optimaal resultaat.

In 1 verpakking Moviprep zitten twee sets met beide twee zakjes. Een groot zakje A, en een klein zakje B, beide gevuld met een poeder. Met één set kunt u één dosis Moviprep bereiden. Dit doet u op de volgende manier:
1. Open een set waar zakje A en B in zitten.
2. Leeg zakje A en B in een kan en voeg 1 liter water toe.
3. Roer de oplossing tot het poeder helemaal is opgelost. Dit kan 8 minuten duren.
4. Drink de opgeloste vloeistof van 1 liter in 1 uur op. Drink hierna minimaal 1 liter heldere dranken (zie laatste pagina).

LET OP: Bij voorbereiding met 1 liter Moviprep ontvangt u dus één verpakking Moviprep met 2 sets, u gebruikt hier dan maar 1 set van.

U neemt voor dit onderzoek, dus 1 liter Moviprep de avond voor het onderzoek en drinkt deze op tussen 19.00 uur en 20.00 uur.


Belangrijke punten

Wat mag u vijf dagen voorafgaand aan het onderzoek niet eten:
 • Volkoren graanproducten, zoals: brood met zaden of pitjes, volkorenbrood, volkorenbeschuit, volkoren en meergranen pasta en zilvervliesrijst.
 • Vezelige groenten, zoals: asperges, bleekselderij, zuurkool, snijbonen, sperziebonen, prei, doperwten, peulvruchten, taugé, mais, champignons, tomaten, ui, knoflook, spinazie, andijvie, paprika of rauwkost.
 • Bepaalde fruitsoorten, zoals: sinaasappel, grapefruit, mandarijnen, kiwi's, bramen, druiven, aardbeien en gedroogde vruchten.
 • Noten en zaden.
 • Melk en melkproducten zijn vanaf het moment dat u gaat beginnen met de Bisacodyl tabletten niet meer toegestaan.
Wat mag u vijf dagen voorafgaand aan het onderzoek wel eten:
 • Broodmaaltijden, zoals: beschuit, wit of licht bruinbrood met margarine of boter.
 • Magere vleeswaren, gekookt ei, hagelslag, chocoladepasta, honing, stroop en jam zonder pitjes.
 • Fruit, zoals: zacht, rijp fruit of fruitconserven zonder pitjes, vezels of schil, Appelmoes, vruchtenmoes.
 • Warme maaltijd, zoals: soep met stukjes vlees, vermicelli en/of soepballetjes (geen groenten).
 • Aardappelen, witte rijst, pasta, macaroni, licht gebraden mager vlees, vis of kip (zonder vel).
 • Gaar gekookte groenten, zoals bietjes, bloemkool, broccoli en worteltjes.
 • Desserts: vla, pudding, kwark of yoghurt.