In overleg met uw behandelend arts bent u uitgenodigd voor het slikspreekuur. In deze folder kunt u lezen wat het slikspreekuur inhoudt. Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft, kunt u daarmee terecht bij de KNO-arts, de physician assistant, of de logopedist op het slikspreekuur.

Wat houdt het slikspreekuur in?

Het slikspreekuur is een spreekuur waarbij onderzoek wordt gedaan naar uw slikklachten. Een bezoek aan het slikspreekuur bestaat uit een aantal delen. U heeft afspraken met de logopedist en de KNO-arts óf met de physician assistant (PA). Een physician assistant heeft een brede medische masteropleiding gevolgd en kan zelfstandig bepaalde taken van de KNO-arts overnemen.

Deel 1a: Intake en vooronderzoek door de logopedist

U heeft een korte vragenlijst ingevuld, de EAT-10. Eerst heeft u een afspraak met één van de logopedisten. Een logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen en beperkingen op het gebied van adem, stem, spraak en taal, gehoor en mondfuncties, waaronder dus ook kauwen en slikken. De logopedist stelt u vragen over uw slikklachten, bijvoorbeeld over het ontstaan van de klachten. Vervolgens onderzoekt de logopedist de bewegingen en gevoeligheid van uw gezichtsspieren, kaken, lippen, tong en gehemelte. Ook voert de logopedist een eerste slikonderzoek uit. De logopedist bespreekt de resultaten met de KNO-arts of de physician assistant, waarna het volgende deel van het onderzoek plaatsvindt.

Deel 1b: Intake en vooronderzoek door de KNO-arts of physician assistant

Aansluitend gaat u naar de KNO-arts of de PA. Deze zal u ook nog enkele vragen stellen en eventueel een kort onderzoek doen.

Deel 2: FEES-onderzoek door de KNO-arts of physician assistant en de logopedist

Bij het FEES-onderzoek wordt het slikken bekeken met een klein cameraatje. FEES staat voor Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken. De beelden van het cameraatje zijn te zien op een beeldscherm. Met dit onderzoek kan het slikken goed onderzocht worden terwijl u verschillende soorten eten en drinken krijgt aangeboden. Het cameraatje zit aan een dun slangetje (de flexibele scoop), dat via uw neus in de keel wordt gebracht. Het inbrengen van de scoop kan een naar gevoel zijn, maar dit duurt maar even. U krijgt verschillende soorten eten en drinken aangeboden, zoals water, appelmoes en/of vaste voeding, Dit eten en drinken is gekleurd zodat het beter zichtbaar is tijdens het onderzoek. Heeft u slikklachten bij bepaald voedsel of bepaalde dranken, dan kunt u deze ook meenemen. Dan kunnen we dit tijdens het onderzoek testen. De resultaten worden door de KNO-arts/PA en logopedist besproken. De onderzoeken van de logopedist en de KNO-arts/PA zullen in totaal ongeveer een uur duren.

Deel 3: Nabespreking

Als de onderzoeken klaar zijn, wordt het resultaat met u besproken. Mocht vervolgonderzoek gewenst zijn, dan wordt dit met u besproken. De afspraken hiervoor worden in overleg met u gemaakt.

Vervolg

Slikklachten zijn op verschillende manieren te verhelpen of te verminderen. Aan sommige slikstoornissen is helaas niets te doen. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw slikstoornis zijn er een aantal mogelijkheden voor het vervolg:

  • Als uit het FEES-onderzoek niet duidelijk is geworden waar het slikprobleem vandaan komt, kunt u doorverwezen worden voor een uitgebreider onderzoek (slikvideo) op de afdeling Radiologie. De logopedist zal dit onderzoek samen met de radioloog uitvoeren;

  • U krijgt adviezen mee van de logopediste om makkelijker en veiliger te kunnen slikken.

  • De logopedist en KNO-arts/PA kunnen u adviseren naar een logopedist te gaan voor behandeling. Ze kunnen u verwijzen naar een logopedist bij u in de buurt;

  • Als het nodig is, kunt u voor verder onderzoek doorverwezen worden naar een andere medisch specialist;

  • De resultaten, conclusie en adviezen van het onderzoek worden door de KNO-arts/PA en logopedist naar uw behandelend arts gestuurd.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 17 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 517 8474 tussen 08.30 en 16.30 uur. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 19 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 071 582 8051 tussen 08.30 en 16.30 uur. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 44 en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via 0172 467 051 tussen 08.30 en 16.30 uur.

Terug naar boven