Uw cardioloog heeft u voorgesteld een dobutamine stress echocardiogram, een hartonderzoek tijdens stress, te laten verrichten. In de meeste gevallen heeft u voorafgaand aan dit onderzoek al meer onderzoeken van het hart gehad. De cardioloog heeft u uitleg gegeven over het stress echocardiogram. In deze folder kunt u nalezen wat de arts u heeft verteld.

Het stress echocardiogram

Een stress echocardiogram geeft informatie over de wandbewegingen en mogelijke kleplekkages van uw hart tijdens inspanning en stress. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een echobed. De inspanning wordt nagebootst door middel van medicijnen, u hoeft zich dus niet fysiek in te spannen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hartfunctielaborant en een cardioloog of een cardioloog in opleiding.

Voorbereiding

Om de stresstest goed en betrouwbaar uit te voeren moet u, als u bètablokkers (oa: Metoprolol, Atenolol, Bisoprolol, Nebivolol) en/of Diltiazem gebruikt, deze medicijnen 48 uur van te voren niet meer innemen. Wij vragen u vriendelijk uw overige medicijnen en een overzicht van uw medicijnen mee te brengen. U mag de dag van het onderzoek normaal eten en drinken. Omdat we voortdurend echografieopnames van uw hart maken, regelmatig een ECG maken en uw bloeddruk controleren, adviseren wij u gemakkelijke kleding aan te trekken.

Zwangerschap/borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u borstvoeding geeft, mag u dit onderzoek niet ondergaan. Het is dus belangrijk om dit te melden.

Opname op afdeling hartbewaking

Wegens de voorbereidingen en de nazorg bij dit onderzoek vindt dit onderzoek plaats op de afdeling hartbewaking (CCU, coronary care unit). Dit onderzoek wordt alleen in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp uitgevoerd. Belangrijk: Meldt u zich op tijd op afdeling hartbewaking (CCU, routenummer 370).

Het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met ontbloot bovenlichaam, u moet dus uw bovenkleding uitdoen. De inspanning (stress) wordt nagebootst door middel van medicijnen (Dobutamine en eventueel Atropine) die via een infuus toegediend worden. Deze medicijnen versterken respectievelijk de pompfunctie van het hart en verhogen de hartslag. Voor en tijdens het onderzoek wordt er regelmatig een ECG (hartfilmpje) gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. De medicijnen worden in oplopende snelheid via een infuus aan u toegediend om de maximale hartslag te bereiken. Dobutamine geeft u het gevoel dat u zich inspant. Na het bereiken van de maximale hartslag (deze wordt van te voren berekend) wordt de laatste echo opname gemaakt en de medicatietoediening gestopt. Soms kan het noodzakelijk zijn een ander soort medicijn te geven (Bètablokker) om uw hart weer in rust te krijgen. Tijdens toediening van Dobutamine kunt u pijn op de borst krijgen of een wat onrustig hartritme voelen. Het is belangrijk dat u uw klachten onmiddellijk meldt aan het aanwezige personeel. De echografische opnames worden op de gebruikelijke wijze gemaakt. Er worden opnames in rust en tijdens stress gemaakt. Om de beeldkwaliteit van de echobeelden zo optimaal mogelijk te maken, wordt er tevens een kleine hoeveelheid echo-contrastmiddel gegeven via het infuus.

Na het onderzoek

Na het onderzoek worden uw ECG en bloeddruk gecontroleerd. Als de controles goed zijn mag u naar huis. De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens een volgend polikliniekbezoek.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Bereikbaarbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie

Leiden: routenummer 42 Leiderdorp: routenummer 105 Alphen aan den Rijn: routenummer 56 Telefonische bereikbaarheid (Alphen ad Rijn/Leiden/Leiderdorp): 071 582 8043 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.

  • Verpleegafdeling cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076

  • Afdeling hartbewaking CCU, locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

  • Afdeling eerste hart hulp EHH, locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

Heeft u vragen over de inhoud van uw onderzoek dan vindt u hiervoor een telefoonnummer met bereikbaarheid in uw uitnodigingsbrief.

Terug naar boven