Afspraak

Wij verwachten u op ………………………………dag, …………. - …………. - 20…………. om ………………………………… uur in Alrijne Ziekenhuis Leiden, functieafdeling, routenummer 45. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte.

U heeft met de arts afgesproken dat u een temperatuur drempel onderzoek (TDO) laat verrichten. De arts heeft u in grote lijnen verteld wat dit onderzoek inhoudt. Deze folder geeft u aanvullende informatie. Het onderzoek wordt gedaan door een laborante klinische neurofysiologie. Het onderzoek wordt soms gecombineerd met één of meerdere onderzoeken. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn zullen wij proberen die verschillende onderzoeken zoveel mogelijk op één dag te combineren.

Waarvoor dient het onderzoek

Dit onderzoek test de werking van de temperatuur-zin van het zenuwstelsel. Dat wil zeggen dat wij meten hoe goed u temperatuursveranderingen kunt waarnemen.

Wanneer mag u niet deelnemen aan dit onderzoek

Iedere patiënt mag deelnemen aan dit onderzoek, er zijn geen contra-indicaties (aanwijzingen dat een behandeling moet worden afgeraden).

Voorbereiding op het onderzoek

Voor dit onderzoek is een goede concentratie nodig. Wij verzoeken u dan ook voor het onderzoek geen slaapverwekkende/rustgevende medicijnen te nemen.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Bij het eerste gedeelte wordt de temperatuurgrens van kou en warmte onderzocht.

  1. De laborante brengt een blokje aan op uw rechter duimmuis. Dit blokje heeft de temperatuur van 32° C. Het blokje zal een aantal keer met wisselende tussenpozen een koude prikkel geven. Deze koude prikkels verschillen in intensiteit. Wanneer u deze prikkel hebt gevoeld, zegt u: ‘Ja’. De computer berekent hieruit uw temperatuurgrens voor koude prikkels. De test wordt herhaald met warmteprikkels, waaruit uw temperatuurgrens voor warmte wordt bepaald. Hierna wordt het blokje verplaatst naar de linker duimmuis en vervolgens naar de rechter en de linker wreef. In sommige gevallen besluit de laborant het onderzoek uit te breiden.

  2. Vervolgens krijgt u 2 stickers onder de voetzool geplakt. Dit zijn zogenaamde Neuropads®. De bedoeling is dat deze stickers binnen circa 15 minuten van kleur veranderen.

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 60 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u naar huis gaan. Als u meer onderzoeken op één dag heeft, vertelt de laborant u in welke volgorde de onderzoeken worden gedaan.

De uitslag

De neuroloog of aanvragend arts bespreekt de uitslag met u in een vervolgafspraak. U krijgt niet gelijk na het onderzoek de uitslag, tenzij anders is afgesproken.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de polikliniek neurologie? Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Bent u nog niet ingeschreven bij Alrijne Ziekenhuis Leiden, dan kunt u dit voorafgaand aan de afspraak laten doen bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek of aan de laborant. De polikliniek neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 en van 13.00 – 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 071 517 8438.

Terug naar boven