Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak


Wij verwachten u in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp op:datum:….………………….dag, ……………. - ……………….……. – 20………….…tijd: …………………………………... uurplaats: afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Voorbereidingen

Eten en drinken

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen na 00.00 uur niet eten, drinken, roken en geen kauwgom gebruiken.Medicijngebruik

  • Twee weken vóór het onderzoek dient u te stoppen met maagzuurremmende medicijnen zoals: Cimetidine (Tagamet), esomeprasol (Nexium), omeprazol (Losec), pantoprazol, Pantozol, Pariet, ranitidine (Zantac).
  • De nacht en de ochtend vóór het onderzoek mag u geen maagzuurbindende medicijnen gebruiken zoals: antagel, Maalox, Regla-pH; ook geen Rennies.
  • Gedurende een maand vóór het onderzoek mag u geen medicijnen tegen infecties gebruiken zoals antibiotica en penicilline.
  • Eventuele andere medicijnen mag u innemen met een klein beetje water. •Als u twijfelt of u de medicatie probleemloos kunt staken, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts.


U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp voor een C14 ureum ademtest. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u welke voorbereidingen u moet treffen.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een C14 ureum ademtest is een onderzoek met een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Er wordt gebruik gemaakt van speciale meetapparatuur.
Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er).

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om een eventuele infectie van de maag met de bacterie "Heliobacter Pylori" aan te tonen. Deze bacterie veroorzaakt een ontsteking van het maagslijmvlies.

Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.

Voorbereidingen

Eten en drinken

Voor dit onderzoek moet u nuchter komen: dat wil zeggen na 00.00 uur niet eten, drinken, roken en geen kauwgom gebruiken.

Medicijngebruik

  • Twee weken vóór het onderzoek dient u te stoppen met maagzuurremmende medicijnen zoals: Cimetidine (Tagamet), esomeprasol (Nexium), omeprazol (Losec), pantoprazol, Pantozol, Pariet, ranitidine (Zantac).
  • De nacht en de ochtend vóór het onderzoek mag u geen maagzuurbindende medicijnen gebruiken zoals: antagel, Maalox, Regla-pH; ook geen Rennies.
  • Gedurende een maand vóór het onderzoek mag u geen medicijnen tegen infecties gebruiken zoals antibiotica en penicilline.
  • Eventuele andere medicijnen mag u innemen met een klein beetje water.
Als u twijfelt of u de medicatie probleemloos kunt staken, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.

Het innemen van capsule met C14 ureum

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de toedienruimte. Daar krijgt u een capsule met de stof C14 ureum. U neemt deze in met een klein beetje water.

Toestemmingsformulier

Na het innemen van de capsule geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt u toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.

Wachttijd

Het C14 ureum heeft 10 tot 15 minuten nodig om in de uitademingslucht te komen. Gedurende deze tijd kunt u in wachtruimte 4 plaatsnemen.

Het meten van C14 ureum (blazen)

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. Voor dit onderzoek wordt u gevraagd een aantal maal te blazen in een speciaal zakje. Het blazen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Tussendoor kunt u ademhalen of praten. Als de Heliobacter Pylori in de maag aanwezig is wordt het C14 ureum afgebroken, uitgescheiden in de uitademingslucht en opgevangen in het zakje. Speciale meetapparatuur bepaalt achteraf of dit het geval is.

Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.
U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.

Duur

Het gehele onderzoek inclusief wachttijd duurt ongeveer 25 minuten.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw C14 ureum ademtest en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist.
Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.

Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof C14. De hoeveelheid straling die u krijgt is zeer gering en komt ongeveer overeen met de hoeveelheid natuurlijke achtergrondstraling die een persoon op één dag krijgt.

Verhindering tijdig doorgeven

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).