Darmkankerzorg op maat

Dikkedarmkanker en endeldarmkanker zijn de meest voorkomende kankersoorten. Jaarlijks wordt bij ongeveer 12.000 mensen dikkedarmkanker vastgesteld. Wanneer u darmkanker heeft, of het vermoeden daarop bestaat, kunt u bij Alrijne terecht voor een totaalpakket aan zorg. U komt bij ons na verwijzing door uw (huis)arts, of als vervolg op het bevolkingsonderzoek darmkanker. In Alrijne verloopt uw traject via een 'zorgpad', zodat alle fases bij darmkankerzorg zowel binnen ons ziekenhuis als daarbuiten goed op elkaar aansluiten. Onze maag-darm-leverartsen doen onderzoek, stellen de diagnose en behandelen. Als een operatie nodig is, komt u ook onder behandeling bij onze darmchirurgen.

Samen+

Alrijne vormt met het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda het netwerk Samen+. Daarnaast werken we samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), bijvoorbeeld bij radiotherapie (bestraling). Met elkaar bieden we onze patiënten met darmkanker in onze regio optimale zorg. 

Informatie opvragen

Wij kunnen u via onze website helaas nog niet alle informatie bieden van behandelingen en onderzoeken. Wilt u informatie opvragen over een behandeling of onderzoek dat niet beschikbaar is, dan kunt u een verzoek doen aan de afdeling patiëntencommunicatie. Stuur een e-mail naar patientencommunicatie@alrijne.nl o.v.v. uw naam, onderwerp van uw informatie aanvraag, de betreffende locatie van Alrijne en eventuele contactgegevens. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Aanvullend onderzoek

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een kwaadaardige afwijking, kunnen waar nodig aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. 

Om de vorm en grootte van de tumor nog beter te bekijken en om na te gaan of er uitzaaiingen naar andere organen zijn, kan het nodig zijn om een CT-scan, MRI, röntgenfoto, echografie, en/of bloedonderzoek uit te voeren.

Aanvullende systemische behandeling

Na de darmoperatie is soms een aanvullende 'systemische behandeling ' nodig in de vorm van tabletten of via een infuus. Bij darmkanker zijn er zijn verschillende systemische behandelingen mogelijk: chemotherapie en targeted therapie.

 • J. (Jephta) van den Bremer

  Chirurg

 • W. (Willem) van Gijn

  Chirurg

 • dr. W.E. (Willem) Hueting

  chirurg

 • S.M.P. (Sacha) Koch

  Chirurg

 • P.A. (Peter) Neijenhuis

  Chirurg

 • dr. R. (Robbert) Vree

  Chirurg

 • dr. S. (Sunje) Abraham

  MDL arts

 • dr. C.H.M. (Cees) Clemens

  MDL arts

 • dr. L.S.F.J. (Wiet) Crobach

  MDL arts

 • dr. W.R. (Rogier) ten Hove

  MDL arts

 • dr. A.F. (Anne) van Rijn

  MDL arts

 • dr. M.K. (My) Vu

  MDL arts

 • dr. A.M.C. (Anne) Witte

  MDL arts

 • E. (Erdogan) Batman

  Internist

 • L. (Lizan) Hardi

  Internist

 • dr. E.V. (Erwin) Planken

  Internist

 • L.E.A.M.M. (Leontine) Spierings

  Internist

 • Ir. F.A.J. (Frank) Toonen

  Internist

 • D.A.H.M. (Dirk) Boumeester

  Verpleegkundig consulent

 • P.A. (Petra) Lepelaar

  Senior verpleegkundige

 • M. (Maaike) van der Hulst

  Oncologie- verpleegkundige

 • P. (Petra) van der Kroon

  Oncologie- verpleegkundige

 • W. (Willemijn) Kapteijn

  Oncologie- verpleegkundige

 • C. (Chantal) van Dorp

  Verpleegkundig specialist

 • E. (Elly) Kulk - de Greef

  Verpleegkundig specialist

 • N.T.C. (Nancy) Lardenoije

  Verpleegkundig specialist

 • C.A. (Corine) Nierop - van Baalen

  Verpleegkundig specialist

 • J.F.M. (Jeanet) van Noord - Stijlen

  Verpleegkundig specialist

 • S.J.C.L.M (Susan) Quix

  Verpleegkundig specialist

 • R. (Rosaline) Theeuwen

  Verpleegkundig specialist

 • J.J. (Hanita) Knetsch

  Casemanager Coloncare

 • J.H. (Ineke) Rook - van Eerde

  Casemanager Coloncare

 • KWF Kankerbestrijding

  Op internet vindt u veel informatie over darmkanker. Op de website van KWF Kankerbestrijding bijvoorbeeld vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie.

 • Darmkanker.info

  Op internet vindt u veel informatie over darmkanker. Op de website van Darmkanker.info bijvoorbeeld vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie.

 • Rivm.nl

  Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker: onder andere over de uitnodiging, de vragenlijst, de test, de uitslag, darmkanker en vervolgonderzoek. Alrijne is gecertificeerd voor het verrichten van vervolgonderzoek.

 • Folder: Darmkanker, wat nu
Terug naar boven