Opstarten reguliere zorg

Welke zorg wordt het eerst opgeschaald?

We beginnen met de patiënten voor wie zorg niet langer uitgesteld kan worden. Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt. Afhankelijk van de noodzaak kan het zijn dat patiënten langer moeten wachten op een afspraak dan ze gewend zijn.

Wie bepaalt of iets spoed is?

Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt. Afhankelijk van de noodzaak kan het zijn dat patiënten langer moeten wachten op een afspraak dan dat ze gewend zijn.

Welke zorg wordt herstart?

Het gaat om de poliklinische zorg, onderzoeken, ingrepen, functieonderzoeken en dagbehandelingen.  

Worden er ook weer operaties gedaan?

Stap voor stap worden er weer operaties gepland. Als eerste komen de operaties aan de beurt die het meest urgent zijn. Wij nemen hierover contact met u op. Dat kan enige tijd duren. Wij vragen om uw geduld. Via deze website houden we u op de hoogte.

Waarom kan ik nog niet worden geopereerd?

We maken voor de komende weken afspraken met patiënten die al een verwijzing hebben en zonder onze zorg kans lopen om veel zieker te worden. Het gaat dus om medische zorg die niet langer uitgesteld kan worden. Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt. Afhankelijk van de noodzaak kan het zijn dat patiënten langer moeten wachten op een afspraak dan dat ze gewend zijn.

Waarom start niet alle zorg weer?

We starten de zorg zorgvuldig en stapsgewijs. Bekijk ook het nieuwsbericht. Daarom maken voor de komende weken afspraken met patiënten die al een verwijzing hebben en zonder onze zorg kans lopen om veel zieker te worden. Het gaat dus om medische zorg die niet langer uitgesteld kan worden. Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt. Afhankelijk van de noodzaak kan het zijn dat patiënten langer moeten wachten op een afspraak dan dat ze gewend zijn.

Uw afspraak

Ik voel me zieker worden, wat nu?

Neem contact op met uw huisarts of de polikliniek waar u een verwijzing voor heeft gekregen. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Hoe word ik over een afspraak geïnformeerd?

De patiënten worden gebeld en krijgen een bevestigingsbrief (ook als het om een belconsult gaat). 

Ik heb een verwijzing van mijn huisarts gekregen. Kan ik bellen voor het maken van de afspraak?

Wij bellen u voor het maken van de afspraak. De komende weken maken we afspraken met patiënten die al een verwijzing hebben en zonder onze zorg kans lopen om veel zieker te worden. De medisch specialist bekijkt per patiënt wie het eerst zorg nodig heeft. Wij vragen om uw geduld als u niet door ons wordt gebeld. 

Vlak voor mijn afspraak (minder dan 24 uur van tevoren) heb ik klachten die passen bij het coronavirus. Wordt het wegblijftarief in rekening gebracht als ik niet kom? 

Als u last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts adviseren wij u om thuis te blijven. Bel wel uw afspraak af (het telefoonnummer staat op de bevestigingsbrief). Hiervoor zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Waarom krijg ik een telefonisch consult in plaats van een fysiek consult?

Wij leveren op dit moment zoveel mogelijk zorg op afstand. Uw specialist bepaalt op basis van uw situatie of dat kan, of dat u wordt uitgenodigd op de poli.

Voor mijn poli-afspraak moet ik bloed prikken en ‘materiaal’ inleveren. Kan dat wel?

Bloedprikken kan op afspraak. Gaat u bij voorkeur naar een priklocatie van Atalmedial buiten het ziekenhuis: www.Atalmedial.nl

Dragen de medewerkers en artsen met wie ik in contact kom beschermende kleding en/of maskers?

Dat is afhankelijk van de handelingen die professionals moeten doen. Het werken met beschermende middelen is in protocollen vastgelegd. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Kan ik online een afspraak maken?

Online een afspraak maken kan nog niet, omdat we nu eerst afspraken maken met patiënten die als eerste medische zorg nodig hebben.

Veiligheid

Is het veilig om naar het ziekenhuis te komen?

Ja, u kunt erop vertrouwen dat u veilig het ziekenhuis kunt bezoeken. U loopt geen extra risico’s op het coronavirus. Wij nemen extra maatregelen en vragen aan alle medewerkers en patiënten om zich hieraan te houden.

Aan welke regels moet ik mij houden in het ziekenhuis?

Bekijk hiervoor de maatregelen.

Kan ik veilig in een wachtkamer zitten?

Ja, dat kan. Onze wachtkamers zijn veilig ingericht met 1,5 meter afstand tussen de wachtplaatsen. Tijdschriften, kranten en folders zijn weggehaald. Bij de ingang van het ziekenhuis desinfecteert iedereen zijn handen.

Kan ik bloedprikken in het ziekenhuis?

  • Ga naar een priklocatie bij u in de buurt, bij voorkeur niet in onze ziekenhuislocaties. Op www.atalmedial.nl vindt u de actuele locaties en openingstijden.
  • Toch op een Alrijne locatie bloed prikken? Dan vragen wij u om een afspraak te maken. U kunt een afspraak maken voor de priklocatie in een van onze ziekenhuislocaties.

    Wilt u liever telefonisch een afspraak maken? Dan kunt u bellen met ons Afsprakenbureau via telefoonnummer 071 515 5543. Uiteraard maakt ons Afsprakenbureau alleen een afspraak voor bloedprikken in een van onze ziekenhuislocaties.  
  • Doe vooraf de coronacheck als u gaat bloed prikken in Alrijne.

Is het restaurant open?

Ja, onze restaurants zijn open.

Kom alleen naar uw afspraak 

Mag ik een begeleider meenemen?

Wij vragen u om alleen naar het ziekenhuis te komen. Voor ouderen en kinderen geldt een uitzondering. Dan mag één begeleider mee naar de afspraak.

Ik mag niet autorijden na mijn afspraak. Wat nu?

U mag één begeleider meenemen naar het ziekenhuis. We verzoeken u de begeleider te vragen in de auto op het parkeerterrein van het ziekenhuis te wachten en niet mee naar binnen te gaan.

Contact

Waarheen kan ik bellen met medische vragen of vragen over de afspraak?

U kunt telefonisch contact opnemen met ons Afsprakenbureau via 071 517 85 57. Heeft u een medisch inhoudelijke vraag? Neem dan contact op met de desbetreffende polikliniek of afdeling. 

Terug naar Aangepaste zorg en maatregelen
Terug naar Aangepaste zorg en maatregelen
Terug naar boven