14 april 2021: Iets minder operaties

Het aantal corona-patiënten leek de afgelopen weken te dalen, maar op dit moment stijgen de besmettingen weer. Dat zien we terug in de instroom in Alrijne, net als in andere ziekenhuizen.

Op de corona-afdelingen, de Spoedeisende hulp en de intensive care wordt keihard tegen de huidige golf aan gewerkt. Op de poliklinieken, andere verpleegafdelingen en OK’s wordt met man en macht gewerkt aan de reguliere zorg en het wegwerken van de ontstane wachtlijsten.

Inmiddels begint die combinatie te kraken. Daarom wordt tijdelijk de ruimte voor operaties wat beperkt. Dat maakt het mogelijk dat collega’s bijspringen op de intensive care en de druk op de verpleegafdelingen wat verlichten. We kunnen daardoor ook gehoor geven aan de landelijke opdracht om het aantal IC-bedden uit te breiden.

Spoedeisende en acute zorg blijft zoals altijd gewoon doorgaan.

7 april 2021: Coronavaccinatie patiënten

Vorige week zijn wij gestart met het vaccineren van een eerste groep patiënten met een hoog medisch risico. Het gaat om een beperkte groep patiënten. Wie in aanmerking komt is vastgesteld door de Gezondheidsraad. Het gaat om vier groepen patiënten van wie het afweersysteem niet goed werkt. Zij hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden door corona. De afspraken voor de eerste vaccinatie zijn tussen 31 maart en 16 april. 

Als u in aanmerking komt voor vaccinatie ontvangt u vanzelf een uitnodiging. U hoeft ons hiervoor niet te bellen. Wij volgen de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid. Wij hebben geen vaccin gekregen om andere patiëntengroepen te vaccineren. Ook kunnen wij geen verklaringen afgeven aan patiënten om voorrang voor vaccinatie te krijgen.  

Voor meer informatie over de verschillende vaccins tegen corona en de volgorde van vaccineren kijkt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie.

8 maart 2021: Start thuismonitoring COVID-patiënten

Vandaag start Alrijne in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met thuismonitoring van COVID-patiënten met behulp van de COVID-box, die voorzien is van thuismeetapparatuur. Door thuis zelf dagelijks een aantal metingen te verrichten kan een opname worden voorkomen of kunnen patiënten sneller naar huis om daar in hun vertrouwde omgeving te herstellen. Lees meer over de COVID-box

18 februari 2021: Ruimte voor reguliere zorg 

Op dit moment is de zorg voor patiënten met corona behapbaar. We hebben daarom weer meer ruimte voor reguliere zorg. Afspraken op poliklinieken zijn steeds zoveel mogelijk doorgegaan en inmiddels hebben we ook weer flink wat OK-capaciteit om reguliere zorg te leveren. We plannen kort vantevoren, zodat we snel kunnen omschakelen mocht er weer meer zorg nodig zijn voor coronapatiënten.
Het kan nog wel even duren voordat we iedereen kunnen helpen die heeft gewacht.

Heeft u een verwijzing voor de polikliniek? Bel ons gerust of maak een afspraak online. U kunt Alrijne veilig bezoeken. Lees meer over onze coronamaatregelen.

06 januari 2021: Triagetent bij hoofdingang Leiderdorp

In verband met de volgende fase van de verbouwing van de centrale hal in Leiderdorp, is voor de hoofdingang een triagetent geplaatst. De triagebalies stonden voorheen in de centrale hal, waar nu ruimte gemaakt is voor de verbouwing. In de triagetent doen wij de coronacheck. Daar stellen wij u een aantal vragen voor een veilig bezoek aan ons ziekenhuis.

De Patiëntenregistratie, die ook in de hal gevestigd is, is verplaatst naar de voormalige taxi wachtruimte naast de draaideur. De wachtruimte voor taxi's is ook nog in de hal te vinden.

22 december: Afschalen planbare reguliere zorg: Gaat mijn afspraak/operatie nog door?

Er verschijnen berichten in de media dat in heel Nederland de planbare ziekenhuiszorg wordt afgeschaald: dus dat er operaties en behandelingen moeten worden uitgesteld. Ook Alrijne Ziekenhuis heeft te maken met een forse toename van het aantal met corona besmette patiënten. Wij onderzoeken nu wat dit voor onze planbare zorg betekent. U wordt persoonlijk gebeld als uw operatie niet doorgaat. U hoeft dus niet zelf te bellen. 

De poliklinische zorg, dagbehandeling, spoedzorg (inclusief oncologische zorg) en zorg voor kinderen gaan gewoon door.

16 december: Uw afspraak op de polikliniek

We zetten alles op alles om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Voorlopig gaan de afspraken op de polikliniek dan ook allemaal door. Het kan wel zo zijn dat uw afspraak wordt omgezet in een belafspraak. De behandelend specialist beslist of dat ook in uw situatie mogelijk is. Dus heeft u afspraak bij polikliniek: deze gaat gewoon door. Heeft u een afspraak bij Alrijne? Doe dan wel altijd vooraf de coronacheck.

4 december: Bevallen in coronatijd

Bevallen in Alrijne Ziekenhuis wanneer jij of jouw partner COVID positief is getest óf in quarantaine zit. 

Voor alle situaties geldt:

 • Als je gaat bevallen ben je altijd welkom.
 • We proberen altijd je partner aanwezig te laten zijn bij de bevalling!
 • Heeft je partner koorts of covidklachten dan mag hij mee maar gaan jullie beide in covid isolatie. En worden jullie beide als covid verdachte behandeld.
  Ga niet van de kamer af, dat geldt voor jou en je partner.
 • Er wordt afgesproken hoe jullie het ziekenhuis binnenkomen.
 • Als een keizersnede nodig is dan kan je partner niet mee naar de operatiekamer.
 • Helaas kan er geen bezoek langs komen. 

Lees op de pagina van het Moeder- en Kindcentrum een aantal uitgewerkte situaties.

3 december: Faceshield geen vervanging mondmasker

Binnen Alrijne is het dragen van een mondmasker verplicht. Volgens de landelijke richtlijn kunt u dit niet vervangen door een faceshield/spatscherm. Natuurlijk kunt u een faceshield dragen als u dat prettig vindt, maar zet daaronder dan ook een mondmasker op.

18 november: Weer iets meer operaties

Het aantal corona-patiënten dat in ziekenhuizen is opgenomen daalt geleidelijk aan. Dat betekent dat er landelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden om de zorg voor niet-coronapatiënten weer uit te breiden. Ook binnen Alrijne kan daar een voorzichtig begin mee worden gemaakt, hoewel de zorg voor patiënten met corona nog veel inzet van onze artsen en verpleegkundigen vraagt.

Operatiedatum

Binnen Alrijne komt er vanaf 16 november weer iets meer ruimte voor operaties. Veel mensen wachten daar op. Het kan nog even duren voordat alle achterstanden van de wachtlijst zijn weggewerkt. Wij doen onze uiterste best iedereen zo snel mogelijk weer te helpen.

U vraagt zich vast af wanneer u een concrete datum voor een operatie krijgt. Wij bellen u daarover zodra dat kan, u hoeft daar zelf geen contact voor op te nemen met ons. Mocht u in de tijd dat u wacht op uw OK-datum ergere klachten krijgen, dan kunt u contact opnemen met uw behandelteam

Poliklinieken

De afspraken in de poliklinieken blijven doorgaan. Het kan zo zijn dat uw afspraak wordt omgezet in een belafspraak. De behandelend specialist beslist of dat ook in uw situatie mogelijk is. Heeft u een afspraak bij Alrijne? Doe dan wel altijd vooraf de coronacheck.

12 november: Waarom krijg ik een factuur van een afspraak op afstand?

Door de coronacrisis worden afspraken vaker op afstand uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen. Zo kan zoveel mogelijk reguliere zorg doorgaan en hoeft u als patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis te komen.

Dit betekent dat u een rekening kan ontvangen voor een periode waarin u alleen op afstand contact heeft gehad met het ziekenhuis. Op de factuur van de zorgverzekeraar staat een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd voor uw behandeling. Het kan zijn dat op de factuur bijvoorbeeld een ‘eerste polikliniekbezoek’ wordt genoemd, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Dat komt omdat de term niet in alle systemen is aangepast.

Voor het bedrag op de factuur maakt het niet uit of u in het ziekenhuis bent geweest, of een afspraak per telefoon, mail of beeldverbinding heeft gehad. Dat is landelijk zo afgesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit.

15 oktober: Mondmasker verplicht in Alrijne Ziekenhuis

Het is vanaf vandaag verplicht om een mondmasker te dragen in Alrijne Ziekenhuis. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers van 13 jaar en ouder. U neemt een eigen mondmasker mee en draagt dit masker tijdens uw hele bezoek, tenzij de arts aangeeft dat het mondmasker af mag. 

Dit is een aanvulling op onze maatregelen. Ook alle medewerkers van Alrijne Ziekenhuis dragen een mondmasker in de publieke ruimtes. Houd ook met een mondkapje op 1,5 meter afstand van anderen. Zo houden we het voor iedereen veilig in ons ziekenhuis.

14 oktober: Gaat mijn afspraak/operatie nog door?

Door de toename van het aantal met corona besmette patiënten, kan Alrijne Ziekenhuis minder zorg aan andere patiënten leveren.U wordt persoonlijk gebeld als uw operatie niet doorgaat. U hoeft dus niet zelf te bellen. De poliklinische zorg en spoedzorg, inclusief oncologische zorg en zorg voor kinderen gaat gewoon door.

Het aantal mensen besmet met corona in onze regio neemt de laatste week in een enorm tempo toe. Ook het aantal met corona besmette patiënten in Alrijne Ziekenhuis neemt fors toe. Hierdoor hebben we veel meer bedden nodig op de verpleegafdelingen voor deze patiënten. Dat betekent dat we minder bedden hebben voor andere patiënten. Dan gaat het bijvoorbeeld om patiënten die geopereerd zijn en een paar dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. We vinden het uiteraard heel vervelend dat we nu deze maatregel moeten nemen.

Operaties

We moeten helaas een deel van onze niet urgente operaties uitstellen. Wij bellen u als uw operatie niet doorgaat. Wij vragen u dringend om ons niet te bellen hierover. Hoort u niets, dan kunt u er vanuit gaan dat uw operatie gewoon doorgaat.

Poliklinieken

We zetten alles op alles om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Voorlopig gaan de afspraken op de polikliniek dan ook allemaal door. Het kan wel zo zijn dat uw afspraak wordt omgezet in een belafspraak. De behandelend specialist beslist of dat ook in uw situatie mogelijk is. Dus heeft u afspraak bij polikliniek: deze gaat gewoon door. Heeft u een afspraak bij Alrijne? Doe dan wel altijd vooraf de coronacheck.

2 oktober: Dringend advies: draag een mondmasker in Alrijne

Het kabinet heeft het dringende advies gegeven om een mondkapje te dragen in alle publieke binnenruimten. Alrijne volgt dit advies en vraagt alle patiënten en bezoekers van 13 jaar en ouder vanaf vandaag een mondkapje te dragen. U neemt een eigen mondkapje mee.

Dit is een aanvulling op onze maatregelen. Houd ook met een mondkapje 1,5 meter afstand van anderen. We hebben onze ziekenhuizen zo ingericht dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden en vragen iedereen om bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Daarnaast blijft het belangrijk dat patiënten en bezoekers alleen naar Alrijne toe komen als zij geen coronaklachten hebben. Doe vóórdat u naar Alrijne komt de coronacheck: www.alrijne.nl/coronacheck. Zo houden we het veilig in Alrijne.

28 september - Alrijne treft voorbereidingen op tweede golf

Het aantal besmettingen en opgenomen patiënten met het coronavirus blijft oplopen in onze regio. Een zorgwekkende situatie, waarbij we uiteraard willen voorkomen dat we extreme maatregelen moeten nemen zoals afgelopen voorjaar. Alrijne heeft de afgelopen tijd extra voorbereidingen getroffen op een ‘tweede golf’.

Getroffen voorbereidingen

Regionaal hebben we samen met andere ziekenhuizen goede afspraken gemaakt over het verdelen van coronapatiënten. Daarnaast hebben we gescheiden patiëntenstromen binnen het ziekenhuis. De zorg voor patiënten met en zonder (verdenking op) het coronavirus wordt strikt uit elkaar gehouden. Ook zijn er strikte protocollen voor onze medewerkers en nemen we voorzorgsmaatregelen tijdens bron- en contactonderzoek. Onze patiënten en bezoekers vragen we om extra maatregelen op te volgen. Zo houden we het voor iedereen veilig.

We willen de gevolgen voor de reguliere zorg zolang mogelijk te beperken. Dit vinden we belangrijk omdat we hard werken om de wachttijden in te lopen die tijdens de eerste golf zijn ontstaan. Toch kan het zo zijn dat de situatie rondom de toenemende besmettingen vraagt om extra maatregelen in de komende periode. We houden u hiervan op de hoogte.

24 september - Ook Alrijne neemt extra voorzorgsmaatregelen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in onze regio loopt weer op en dat vraagt extra aandacht van iedereen. Ook in Alrijne Ziekenhuis zijn we extra alert en nemen we in sommige gevallen extra voorzorgsmaatregelen. 

Bijvoorbeeld wanneer een medewerker of een afdeling genoemd is in een bron- en contactonderzoek. Uit voorzorg dragen deze medewerkers tijdens het lopende onderzoek een mondneusmasker of andere beschermende middelen. Wij nemen deze extra voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van onze patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. Medewerkers met klachten of medewerkers die positief zijn getest op het coronavirus blijven thuis en worden altijd eerst getest voordat zij weer aan het werk mogen.

Doe vooraf de coronacheck

Juist om te voorkomen dat we weer maatregelen moeten nemen zoals afgelopen voorjaar, roepen we patiënten en bezoekers op om de maatregelen van Alrijne op te volgen. Doe de coronacheck op onze website en volg de regels die in het ziekenhuis gelden. Zo houden we het voor iedereen veilig.

11 augustus - In een risicogebied geweest? U kunt Alrijne niet bezoeken

In Alrijne doen we er elke dag alles aan om het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom vragen wij patiënten, begeleiders en bezoekers vanaf nu of zij in de afgelopen tien dagen in een land/regio zijn geweest met de kleurcode oranje/rood* als reisadvies. Zo ja, dan vragen we om niet niet naar Alrijne toe komen maar contact op te nemen met de polikliniek. Kijk voor de actuele reisadviezen en risicogebieden op www.nederlandwereldwijd.nl.

23 juli - Wanneer gaat mijn afspraak, onderzoek of operatie door?

Wanneer ben ik aan de beurt? We krijgen veel telefoontjes van mensen die graag willen weten wanneer hun afspraak, onderzoek of operatie doorgaat. We begrijpen dat het moeilijk is om al zo lang te moeten wachten en dat u wilt weten wanneer u aan de beurt bent. Toch vragen we nog even om uw geduld. We doen ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk de zorg te geven die nodig is. Zo gauw we iets over uw persoonlijke situatie kunnen melden, nemen wij contact met u op. We vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Tijdens de coronapiek hebben we als Alrijne veel zorg moeten uitstellen waardoor we een achterstand hebben in te halen. Onze artsen bekijken zorgvuldig in welke volgorde dit moet gebeuren.

We kunnen nog steeds minder mensen tegelijkertijd in ons ziekenhuis ontvangen omdat we anders niet de anderhalve meter afstand kunnen garanderen. Kijk welke maatregelen we nog meer hebben genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Worden uw klachten erger of krijgt u nieuwe klachten? Neem dan wel contact op met de betreffende polikliniek!

Lees meer op www.alrijne.nl/coronavirus

3 juli - Bloed prikken? Maak een afspraak!

Het is momenteel vrij druk bij de prikposten in onze ziekenhuislocaties. Hierdoor wordt het lastiger om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. De veiligheid van onze patiënten en medewerkers staat altijd voorop en de genomen maatregelen willen we naleven. Daarom hebben we een nieuwe werkwijze voor bloed prikken. Wij vragen patiënten die bloed willen prikken een afspraak te maken.

8 juni - Afspraak bij Alrijne? Doe vooraf de coronacheck

Heeft u binnenkort een afspraak in het ziekenhuis? U bent van harte welkom! Wij vragen u of u voorafgaand aan uw bezoek de coronacheck wilt doen via onze website. 

29 mei - Aangepaste bezoekregeling

Om de kans op besmetting met het coronavirus voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo klein mogelijk te houden gaat er vanaf dinsdag 2 juni een aangepaste bezoekregeling in. 

Voor de meeste afdelingen geldt:

 • Bezoeken kan alleen tussen 17.00 uur en 20.00 uur
 • Maximaal 45 minuten
 • Eén bezoeker per dag per opgenomen patiënt

Voor deze afdelingen gelden aangepaste bezoektijden:

 • De CCU ontvangt bezoek tussen 18.30 uur en 20.00 uur. Maximaal één bezoeker per dag per opgenomen patiënt.
 • De IC ontvangt bezoek tussen 14.00 uur en 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Maximaal één bezoeker per dag per opgenomen patiënt.
 • Moeder- en Kindcentrum: De bezoektijden van de kinderafdeling zijn te vinden op hun afdelingspagina. Op de afdeling Verloskunde is 1 bezoeker de hele dag welkom.
 • De revalidatie-afdelingen (De Brug, NRU en ARU) starten bezoek stapsgewijs op. Actuele bezoektijden zijn op te vragen bij de afdelingen.
 • Dagbehandeling (alle locaties): bezoek is niet mogelijk. Uiteraard mag de patiënt wel gebracht en gehaald worden door familie/naasten.

Het kan zijn dat er voor u andere regels gelden. Bijvoorbeeld omdat het bezoek aan een kind betreft. Dat hoort u dan van een van onze zorgprofessionals op de verpleegafdeling.

20 mei – Parkeren bij Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

Het parkeerbeleid is enige tijd anders geweest in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp dan normaal i.v.m. het coronavirus. In de komende tijd veranderen een aantal zaken:

Vanaf woensdag 27 mei:
Alle patiënten en bezoekers parkeren op parkeerterrein P1.
Dit geldt ook voor bezoekers van de huisartsenpost (SHR), het gezondheidscentrum en de huisartsenpost corona.

 • Patiënten of bezoekers mét coronaklachten kunnen de gele voetstappen volgen naar de achterzijde van het ziekenhuis. Hier bevindt zich de huisartsenpost corona.
 • Patiënten of bezoekers zonder coronaklachten kunnen via de hoofdingang binnenkomen. Dit geldt ook voor bezoekers van de huisartsenpost (SHR) en het gezondheidscentrum.

Vanaf zondag 31 mei:

De slagbomen van parkeerterrein P1 sluiten en hiermee wordt betaald parkeren weer ingevoerd.

19 mei - Alrijne opent corona nazorgpoli

Alrijne opent op 25 mei een polikliniek in Leiderdorp voor patiënten die met een corona-infectie in Alrijne Ziekenhuis opgenomen zijn geweest. De corona nazorgpoli ondersteunt bij het lichamelijke en psychische herstel. Tegelijkertijd wordt er meer kennis verzameld over hoe het corona-patiënten vergaat na de ziekte.

Revalidatie en nazorg

Patiënten die op de IC hebben gelegen, of minimaal vijf dagen op een corona-afdeling, krijgen een uitnodiging om naar de corona nazorgpoli te komen.

Het verschilt per patiënt hoe de ziekte verloopt. De verwachting is wel dat een deel van de patiënten klachten aan de longen of het hart houdt. Ook kunnen er psychische gevolgen zijn. Daarom werkt op de poli een multidisciplinair team, dat bestaat uit een longarts, internist-infectioloog, specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, revalidatiearts, intensivist, psychische ondersteuning, fysiotherapeut, diëtist en eventueel een ergotherapeut en logopedist. Samen zorgen zij voor optimale nazorg en een revalidatieprogramma op maat.

Kennis opdoen

Over hoe het patiënten op de langere termijn vergaat is nog niet veel bekend, omdat de ziekte nieuw is. De poli helpt hier kennis over op te doen.

Op www.coronalongplein.nl is ook meer informatie te vinden over klachten die mensen kunnen hebben na een infectie met het coronavirus.

14 mei - Uitbreiding reguliere zorg

Vanaf maandag 18 mei breiden we de reguliere zorg verder uit.

De afgelopen weken zijn de poli’s stap voor stap weer begonnen met de reguliere zorg. Ook zijn er meer operatiekamers in gebruik genomen. Veiligheid en zorgvuldigheid staan daarbij centraal.

Met de ervaring van de afgelopen weken kunnen we veilig verder uitbreiden. Er worden ook extra OK’s geopend.

Daarbij geldt nog steeds dat we als eerste patiënten benaderen voor wie de zorg niet te lang kan wachten. Het kan dus nog steeds een tijd duren voordat u van ons hoort. U hoeft ons niet zelf te bellen.

12 mei - Parkeerterrein spoedpost Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

Het gezondheidscentrum Rijnland op het terrein van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp wordt weer in gereedheid gebracht voor onze huurders. Het was onder andere tijdelijk in gebruik als ‘huisartsenpost corona’.

Deze week worden er verschillende portacabins op het terrein verplaatst en anders ingericht. Hierin komt tijdelijk de huisartsenpost corona. Ook komt er ook een wachtruimte voor de spoedpost.

Hiermee creëren we meer ruimte op de spoedeisende hulp voor de 1,5 meterinrichting. De mobiele PET-CT wordt weggehaald omdat er bijna geen gebruik meer van wordt gemaakt.

8 mei - OK’s gaan geleidelijk aan weer open

Stap voor stap worden er weer operaties gepland. Als eerste komen de operaties aan de beurt die het meest urgent zijn. Wij nemen hierover contact met u op. Dat kan enige tijd duren. Wij vragen om uw geduld. Via deze website houden we u op de hoogte.

8 mei - Zwangerschapsecho weer mét partner 

Per maandag 11 mei 2020 zijn de zwangerschapsecho's weer mét partner. De afgelopen tijd was dit zonder partner, ivm het coronavirus. We nemen natuurlijk wel extra maatregelen om de echo veilig te laten verlopen en vragen om 1,5 meter afstand te houden.

7 mei - Spoedzorg nodig? U kunt ons veilig bezoeken

We zien dat sinds de uitbraak van het coronavirus er minder patiënten dan gebruikelijk naar het ziekenhuis toe komen. Zo is er een flinke afname van oncologische patiënten en worden controle-afspraken afgezegd. Dat geldt ook voor andere vormen van zorg zoals Cardiologie en Neurologie. Sommige patiënten zijn bang dat ze in het ziekenhuis besmet raken. Om besmetting te voorkomen nemen wij extra maatregelen. Zo verblijven coronapatiënten in andere ruimten en komen via een aparte ingang het ziekenhuis binnen. We plannen de afspraken zoveel mogelijk op locatie Leiden of Alphen aan den Rijn, waar geen coronapatiënten behandeld worden. In Alrijne is voldoende capaciteit om patiënten met acute klachten te helpen.

U kunt erop vertrouwen dat u veilig het ziekenhuis kunt bezoeken. U loopt geen extra risico’s op het coronavirus. Lees meer over onze maatregelen.

30 april - Alrijne start stapsgewijs poliklinische zorg op

Vanaf vrijdag 1 mei maken we een begin met de herstart van onze poliklinische zorg. Door de nieuwe situatie in het ziekenhuis gebeurt dat extra zorgvuldig en dus stapje voor stapje. Eerst worden patiënten opgeroepen voor wie de medische zorg niet langer kan wachten.

In verband met een toename van het aantal patiënten met het coronavirus was Alrijne eerder genoodzaakt veel poliklinische zorg uit te stellen. Spoedzorg en de zorg voor patiënten met corona zijn wel steeds doorgegaan.

Voor wie wordt de zorg opgestart?

Vanaf vrijdag 1 mei gaan we afspraken maken met patiënten die al een verwijzing hebben en zonder onze zorg de kans lopen om veel zieker te worden. Het gaat dus om medische zorg die niet langer kan worden uitgesteld. Onze medisch specialisten bepalen dit per patiënt.

Het is tijdelijk niet mogelijk om online uw afspraak in te plannen. 

Hoe weet u of u aan de beurt bent?

U wordt gebeld om een afspraak te maken. Wacht u op een afspraak en wordt er nog geen contact met u opgenomen? Dan kunnen wij helaas nog niet aangeven wanneer uw afspraak wordt ingepland. U hoeft hiervoor niet zelf te bellen.

Stapsgewijs is noodzakelijk

Niet alle patiënten kunnen tegelijk voor reguliere zorg bij Alrijne terecht, vanwege alle maatregelen rond de uitbraak van het coronavirus. Veiligheid staat voorop. Daarnaast moeten we flexibel blijven, voor het geval het aantal patiënten met corona weer toeneemt. Dit heeft gevolgen voor de capaciteit van ons ziekenhuis.

We starten dus stapje voor stapje, wat betekent dat we als eerste contact opnemen met de patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben

Maatregelen rondom uw afspraak

Voor de reguliere afspraken is een aantal maatregelen genomen. Een afspraak kan bijvoorbeeld uit een telefonisch consult bestaan. De arts bepaalt of dat kan, of dat de afspraak op de poli is. Daarnaast vinden zoveel mogelijk afspraken plaats in Alrijne Leiden of Alphen aan den Rijn. Bekijk alle maatregelen.

Let op, uw afspraak verloopt anders dan dat u gewend bent. Heeft u een afspraak in Alrijne Ziekenhuis? Lees dan welke informatie voor u van belang is.

Veiligheid staat voorop

De veiligheid van onze patiënten en medewerkers staat bij Alrijne altijd voorop.

In deze tijd van corona hebben we daarom extra maatregelen genomen. Zo is de zorg voor patiënten met corona volledig gescheiden van de zorg voor reguliere patiënten en houden we zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand aan. Ook in poliklinieken en wachtkamers. Iedereen die het ziekenhuis binnenkomt wordt gevraagd naar symptomen die op corona kunnen wijzen. Meer weten over de genomen maatregelen en gedragsregels? Lees meer>

Kom alleen

Wij vragen u om alleen naar uw afspraak te komen in het ziekenhuis. Als u naar het ziekenhuis gebracht wordt, kan deze persoon buiten het ziekenhuis blijven wachten.

Voor kinderen, kwetsbare ouderen en bijzondere situaties geldt een uitzondering.

Terug naar Aangepaste zorg en maatregelen
Terug naar Aangepaste zorg en maatregelen
Terug naar boven