Uw afspraak

Gaat mijn afspraak/operatie nog door?

Update 14 oktober 2020 - Door de toename van het aantal met corona besmette patiënten, kan Alrijne Ziekenhuis minder zorg aan andere patiënten leveren. Patiënten worden persoonlijk gebeld als hun operatie niet doorgaat. Zij hoeven dus niet zelf te bellen. De poliklinische zorg en spoedzorg, inclusief oncologische zorg en zorg voor kinderen gaat gewoon door.

Het aantal mensen besmet met corona in onze regio neemt de laatste week in een enorm tempo toe. Ook het aantal met corona besmette patiënten in Alrijne Ziekenhuis neemt fors toe. Hierdoor hebben we veel meer bedden nodig op de verpleegafdelingen voor deze patiënten. Dat betekent dat we minder bedden hebben voor andere patiënten. Dan gaat het bijvoorbeeld om patiënten die geopereerd zijn en een paar dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. We vinden het uiteraard heel vervelend dat we nu deze maatregel moeten nemen.

Operaties

We moeten helaas een deel van onze niet urgente operaties uitstellen. Wij bellen u als uw operatie niet doorgaat. Wij vragen u dringend om ons niet te bellen hierover. Hoort u niets, dan kunt u er vanuit gaan dat uw operatie gewoon doorgaat.

Poliklinieken

We zetten alles op alles om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Voorlopig gaan de afspraken op de polikliniek dan ook allemaal door. Het kan wel zo zijn dat uw afspraak wordt omgezet in een belafspraak. De behandelend specialist beslist of dat ook in uw situatie mogelijk is. Dus heeft u afspraak bij polikliniek: deze gaat gewoon door. Heeft u een afspraak bij Alrijne? Doe dan wel altijd vooraf de coronacheck.

Ik heb een verwijzing van mijn huisarts gekregen. Kan ik bellen voor het maken van de afspraak?

Wij bellen u voor het maken van de afspraak. De medisch specialist bekijkt per patiënt wie het eerst zorg nodig heeft. Wij vragen om uw geduld als u niet door ons wordt gebeld. 

Wie bepaalt of iets spoed is?

Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt. Afhankelijk van de noodzaak kan het zijn dat patiënten langer moeten wachten op een afspraak dan dat ze gewend zijn.

Hoe word ik over een afspraak geïnformeerd?

U wordt gebeld en krijgt een bevestigingsbrief met informatie over uw afspraak (ook als het om een belconsult gaat). Daarnaast krijgt u, indien uw telefoonnummer en e-mailadres bij ons bekend zijn, een e-mailherinnering en smsbericht.

Ik wacht op een afspraak en voel me zieker worden, wat nu?

Neem contact op met uw huisarts of de polikliniek waar u een verwijzing voor heeft gekregen. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Vlak voor mijn afspraak (minder dan 24 uur van tevoren) heb ik klachten die passen bij het coronavirus. Wordt het wegblijftarief in rekening gebracht als ik niet kom? 

Als u last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts adviseren wij u om thuis te blijven. Bel wel uw afspraak af (het telefoonnummer staat op de bevestigingsbrief). Hiervoor zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Waarom krijg ik een telefonisch consult in plaats van een fysiek consult?

Wij leveren op dit moment zoveel mogelijk zorg op afstand. Uw specialist bepaalt op basis van uw situatie of dat kan, of dat u wordt uitgenodigd op de poli.

Voor mijn polikliniekafspraak moet ik bloed prikken en ‘materiaal’ inleveren. Dat is zonder afspraak. Kan dat wel?

Ja, dat kan zonder afspraak. Gaat u bij voorkeur naar een priklocatie van Atalmedial buiten het ziekenhuis: www.Atalmedial.nl.

Kan ik online een afspraak maken?

Online een afspraak maken kan nog niet, omdat we nu eerst afspraken maken met patiënten die als eerste medische zorg nodig hebben.

Veiligheid

Kan ik veilig naar Alrijne?

Ja. Naast het invoeren van deze extra voorzorgsmaatregelen blijven alle bestaande protocollen in Alrijne van kracht. Zo blijven medewerkers al bij milde klachten thuis en worden zij eerst getest voordat zij weer aan het werk kunnen. Verder vragen we onze patiënten en bezoekers vooraf om alert te zijn op klachten die op corona kunnen wijzen. Dit doen wij via een sms, e-mail, afsprakenbrief, flyers, posters en aan de telefoon. Daarin verwijzen we naar de coronacheck op onze website. Bij de ingang van Alrijne Leiderdorp screenen we alle patiënten en bezoekers of ze klachten hebben die op corona kunnen wijzen. Op onze locatie in Leiderdorp zijn hogere aantallen patiënten en bezoekers waardoor er een fysieke balie aanwezig is. We vragen iedereen de handen te desinfecteren. Zo blijven we in Alrijne veilige zorg waarborgen.

Dragen de medewerkers en artsen met wie ik in contact kom beschermende kleding en/of maskers?

Medewerkers van Alrijne dragen in publieke ruimten een mondmasker. Achter balies waar een plexiglas hangt is dit niet nodig. Zorgmedewerkers dragen een medisch mondmasker (en zo nodig andere aanvullende middelen) op momenten wanneer dat noodzakelijk is voor de veiligheid van patiënt en medewerker. Bijvoorbeeld als zorg ninnen 1,5 meter gegeven wordt. We stemmen onze maatregelen zo veel mogelijk af met regionale en landelijke samenwerkingspartners en houden ons aan de geldende protocollen.

Moet ik een mondmasker dragen?

Het dragen van een mondmasker is verplicht in Alrijne Ziekenhuis. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers van 13 jaar en ouder. U neemt een eigen mondmasker mee. Dit is een aanvulling op onze maatregelen. Houd ook met een mondmasker 1,5 meter afstand van anderen. 

Is Alrijne voorbereid op een tweede golf?

Ja. Regionaal hebben we samen met andere ziekenhuizen goede afspraken gemaakt over het verdelen van coronapatiënten. Daarnaast hebben we gescheiden patiëntenstromen binnen het ziekenhuis. De zorg voor patiënten met en zonder (verdenking op) het coronavirus wordt strikt uit elkaar gehouden. Ook zijn er strikte protocollen voor onze medewerkers en nemen we voorzorgsmaatregelen tijdens bron- en contactonderzoek. Onze patiënten en bezoekers vragen we om extra maatregelen op te volgen. We willen de gevolgen voor de reguliere zorg zolang mogelijk beperken. Dit vinden we belangrijk omdat we hard werken om de wachttijden in te lopen die tijdens de eerste golf zijn ontstaan. Toch kan het zo zijn dat de situatie rondom de toenemende besmettingen vraagt om extra maatregelen.

Zijn er besmettingen in Alrijne?

Af en toe zijn er Covid-positieve medewerkers. Vanzelfsprekend blijven deze medewerkers thuis. In dat geval nemen we direct maatregelen, waaronder het informeren van patiënten en medewerkers zodat zij alert zijn op klachten en zo nodig kunnen testen. Zo waarborgen we de continuïteit van de zorg.

Aan welke regels moet ik mij houden in het ziekenhuis?

Bekijk hiervoor de maatregelen.

Kan ik veilig in een wachtkamer zitten?

Ja, dat kan. Onze wachtkamers zijn veilig ingericht met 1,5 meter afstand tussen de wachtplaatsen. Tijdschriften, kranten en folders zijn weggehaald. Bij de ingang van het ziekenhuis desinfecteert iedereen zijn handen.

Kan ik bloedprikken in het ziekenhuis?

Maak uw afspraak voor bloedprikken bij voorkeur niet bij de priklocatie in Alrijne Leiderdorp, maar bij een priklocatie in de buurt: www.atalmedial.nl/locaties-en-openingstijden 

Is het restaurant open?

De restaurants zijn helaas gesloten, in verband met de landelijke coronamaatregelen voor de horeca.

Kom alleen naar uw afspraak 

Mag ik een begeleider meenemen?

Wij vragen u om alleen naar het ziekenhuis te komen. Voor ouderen en kinderen geldt een uitzondering. Dan mag één begeleider mee naar de afspraak.

De bezoekersregeling voor patiënten met corona leest u op de pagina corona

Ik mag niet autorijden na mijn afspraak. Wat nu?

U mag één begeleider meenemen naar het ziekenhuis. We verzoeken u de begeleider te vragen in de auto op het parkeerterrein van het ziekenhuis te wachten en niet mee naar binnen te gaan.

Contact

Waarheen kan ik bellen met medische vragen of vragen over de afspraak?

U kunt telefonisch contact opnemen met ons Afsprakenbureau via 071 517 85 57. Heeft u een medisch inhoudelijke vraag? Neem dan contact op met de desbetreffende polikliniek of afdeling. 

Terug naar Aangepaste zorg en maatregelen
Terug naar Aangepaste zorg en maatregelen
Terug naar boven