Uw afspraak

22 december: Schaalt Alrijne planbare reguliere zorg af?

Er verschijnen berichten in de media dat in heel Nederland de planbare ziekenhuiszorg wordt afgeschaald: dus dat er operaties en behandelingen moeten worden uitgesteld. Ook Alrijne Ziekenhuis heeft te maken met een forse toename van het aantal met corona besmette patiënten. Wij onderzoeken nu wat dit voor onze planbare zorg betekent. U wordt persoonlijk gebeld als uw operatie niet doorgaat. U hoeft dus niet zelf te bellen. De spoedzorg, inclusief oncologische zorg en zorg voor kinderen gaat gewoon door.

Gaat mijn afspraak/operatie nog door?

Operatie

Binnen Alrijne komt er vanaf 16 november weer iets meer ruimte voor operaties. Veel mensen wachten daar op. Het kan nog even duren voordat alle achterstanden van de wachtlijst zijn weggewerkt. Wij doen onze uiterste best iedereen zo snel mogelijk weer te helpen.

U vraagt zich vast af wanneer u een concrete datum voor een operatie krijgt. Wij bellen u daarover zodra dat kan, u hoeft daar zelf geen contact voor op te nemen met ons. Mocht u in de tijd dat u wacht op uw OK-datum ergere klachten krijgen, dan kunt u contact opnemen met uw behandelteam.

Poliklinieken

De afspraken in de poliklinieken blijven doorgaan. Het kan zo zijn dat uw afspraak wordt omgezet in een belafspraak. De behandelend specialist beslist of dat ook in uw situatie mogelijk is. Heeft u een afspraak bij Alrijne? Doe dan wel altijd vooraf de coronacheck.

Wie bepaalt of iets spoed is?

Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt. Afhankelijk van de noodzaak kan het zijn dat patiënten langer moeten wachten op een afspraak dan dat ze gewend zijn.

Hoe word ik over een afspraak geïnformeerd?

U krijgt een bevestigingsbrief met informatie over uw afspraak (ook als het om een belconsult gaat). Daarnaast krijgt u, indien uw telefoonnummer en e-mailadres bij ons bekend zijn, een e-mailherinnering en smsbericht.

Ik wacht op een afspraak en voel me zieker worden, wat nu?

Neem contact op met uw huisarts of de polikliniek waar u een verwijzing voor heeft gekregen. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Vlak voor mijn afspraak (minder dan 24 uur van tevoren) heb ik klachten die passen bij het coronavirus. Wordt het wegblijftarief in rekening gebracht als ik niet kom? 

Als u last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts adviseren wij u om thuis te blijven. Bel wel uw afspraak af (het telefoonnummer staat op de bevestigingsbrief). Hiervoor zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Waarom krijg ik een telefonische afspraak in plaats van een fysieke afspraak?

Wij leveren op dit moment zoveel mogelijk zorg op afstand. Uw specialist bepaalt op basis van uw situatie of dat kan, of dat u wordt uitgenodigd op de poli.

Waarom krijg ik een factuur van een afspraak op afstand?

Door de coronacrisis worden afspraken vaker op afstand uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen. Zo kan zoveel mogelijk reguliere zorg doorgaan en hoeft u als patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis te komen.

Dit betekent dat u een rekening kan ontvangen voor een periode waarin u alleen op afstand contact heeft gehad met het ziekenhuis. Op de factuur van de zorgverzekeraar staat een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd voor uw behandeling. Het kan zijn dat op de factuur bijvoorbeeld een ‘eerste polikliniekbezoek’ wordt genoemd, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Dat komt omdat de term niet in alle systemen is aangepast.

Voor het bedrag op de factuur maakt het niet uit of u in het ziekenhuis bent geweest, of een afspraak per telefoon, mail of beeldverbinding heeft gehad. Dat is landelijk zo afgesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voor mijn polikliniekafspraak moet ik bloed prikken en ‘materiaal’ inleveren. Dat is zonder afspraak. Kan dat wel?

Ja, dat kan zonder afspraak. Gaat u bij voorkeur naar een priklocatie van Atalmedial buiten het ziekenhuis: www.atalmedial.nl.

Veiligheid

Kan ik veilig naar Alrijne?

Ja. Naast het invoeren van deze extra voorzorgsmaatregelen blijven alle bestaande protocollen in Alrijne van kracht. Zo blijven medewerkers al bij milde klachten thuis en worden zij eerst getest voordat zij weer aan het werk kunnen. Verder vragen we onze patiënten en bezoekers vooraf om alert te zijn op klachten die op corona kunnen wijzen. Dit doen wij via een sms, e-mail, afsprakenbrief, flyers, posters en aan de telefoon. Daarin verwijzen we naar de coronacheck op onze website. Bij de ingang van Alrijne Leiderdorp screenen we in onze traigetent alle patiënten en bezoekers of ze klachten hebben die op corona kunnen wijzen. Ook in Alrijne Leiden en Alphen aan den Rijn staan bij de ingang triagebalies. We vragen iedereen de handen te desinfecteren. Zo blijven we in Alrijne veilige zorg waarborgen.

Dragen de medewerkers en artsen met wie ik in contact kom beschermende kleding en/of maskers?

Medewerkers van Alrijne dragen in publieke ruimten een mondmasker. Achter balies waar een plexiglas hangt is dit niet nodig. Zorgmedewerkers dragen een medisch mondmasker (en zo nodig andere aanvullende middelen) op momenten wanneer dat noodzakelijk is voor de veiligheid van patiënt en medewerker. Bijvoorbeeld als zorg binnen 1,5 meter gegeven wordt. We stemmen onze maatregelen zo veel mogelijk af met regionale en landelijke samenwerkingspartners en houden ons aan de geldende protocollen.

Moet ik een mondmasker dragen?

Het dragen van een mondmasker is verplicht in Alrijne Ziekenhuis. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers van 13 jaar en ouder. U neemt een eigen mondmasker mee. Dit is een aanvulling op onze maatregelen. Houd ook met een mondmasker 1,5 meter afstand van anderen. 

Mag ik een faceshield dragen in plaats van een mondmasker?

Nee, dat mag helaas niet. Binnen Alrijne is het dragen van een mondmasker verplicht. Volgens de landelijke richtlijn kunt u dit niet vervangen door een faceshield/spatscherm. Natuurlijk kunt u een faceshield dragen als u dat prettig vindt, maar zet daaronder dan ook een mondmasker op.

Zijn er besmettingen in Alrijne?

Af en toe zijn er Covid-positieve medewerkers. Vanzelfsprekend blijven deze medewerkers thuis. In dat geval nemen we direct maatregelen, waaronder het informeren van patiënten en medewerkers zodat zij alert zijn op klachten en zo nodig kunnen testen. Zo waarborgen we de continuïteit van de zorg.

Aan welke regels moet ik mij houden in het ziekenhuis?

Bekijk hiervoor de maatregelen.

Kan ik veilig in een wachtkamer zitten?

Ja, dat kan. Onze wachtkamers zijn veilig ingericht met 1,5 meter afstand tussen de wachtplaatsen. Tijdschriften, kranten en folders zijn weggehaald. Bij de ingang van het ziekenhuis desinfecteert iedereen zijn handen.

Ik heb vragen over de veiligheid van de coronavaccinatie bij vrouwen met kinderwens of zwangerschap, of bij het geven van borstvoeding. Waar kan ik terecht?

Omdat de richtlijnen regelmatig worden bijgewerkt, verwijzen wij voor meer informatie hierover naar de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) en naar de site van het RIVM.

Kan ik bloedprikken in het ziekenhuis?

Maak uw afspraak voor bloedprikken bij voorkeur niet bij de priklocatie in Alrijne Leiderdorp, maar bij een priklocatie in de buurt: www.atalmedial.nl/locaties-en-openingstijden 

Is het restaurant open?

De restaurants zijn beperkt geopend.

Kom alleen naar uw afspraak 

Mag ik een begeleider meenemen?

Wij vragen u om alleen naar het ziekenhuis te komen. Voor ouderen en kinderen geldt een uitzondering. Dan mag één begeleider mee naar de afspraak.

De bezoekersregeling voor patiënten met corona leest u op de pagina corona

Ik mag niet autorijden na mijn afspraak. Wat nu?

U mag één begeleider meenemen naar het ziekenhuis. We verzoeken u de begeleider te vragen in de auto op het parkeerterrein van het ziekenhuis te wachten en niet mee naar binnen te gaan.

Contact

Waarheen kan ik bellen met medische vragen of vragen over de afspraak?

U kunt telefonisch contact opnemen met ons Afsprakenbureau via 071 517 85 57. Heeft u een medisch inhoudelijke vraag? Neem dan contact op met de desbetreffende polikliniek of afdeling. 

Terug naar Aangepaste zorg en maatregelen
Terug naar Aangepaste zorg en maatregelen
Terug naar boven