U wordt behandeld voor een zogenaamde inwendige ziekte door de internist. Deze arts houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren (= herkennen en benoemen) en behandelen van ziekten van de inwendige organen. 

De verpleegafdeling Interne Geneeskunde heeft een aparte vleugels voor mensen met kanker oftewel oncologische patiënten (A4) en voor MDL-patiënten oftewel mensen met Maag-, Darm-, Leverziekten (C4). Daarnaast verblijven er nog mensen met nierproblemen op de afdeling.

Onderzoeken 

Vaak vindt op deze afdeling een aantal onderzoeken plaats. Wanneer u een onderzoek moet ondergaan geeft de arts-assistent eerst uitleg over de medische aspecten van het onderzoek. De verpleegkundige licht daarna het onderzoek nader toe. 

Verschillende onderzoeken zijn: 

CT-scan

Deze scan geeft een beeld d.m.v. röntgenstraling. Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel die zeer nauwkeurig door een grote, ronde opening in het CT-toestel wordt bewogen. Tijdens het onderzoek is het mogelijk dat u een contrastmiddel toegediend krijgt. 

Echografisch onderzoek

De echo geeft m.b.v. geluidsgolven een beeld van uw organen. Het echoapparaat vangt de geluidsgolven op die uw organen terugzenden. De geluidsgolven kunt u niet horen. 

Punctie

Een punctie wordt verricht aan organen zoals de lever en nieren of het laten afvloeien van vocht uit de buikholte. De arts haalt bij dit onderzoek een stukje weefsel of vocht weg om het daarna te laten onderzoeken in het laboratorium. 

MRI

Door middel van magnetische straling worden er doorsnede foto's gemaakt van uw lichaam. 

Gastroscopie

Dit is een onderzoek waarbij de arts d.m.v. een buigzame slang via uw mond in de slokdarm, maag en 12-vingerige darm kijkt. Aan de slang zit een camera. De arts kan ook een stukje weefsel wegnemen om te laten onderzoeken. 

Sigmoïdscopie of endeldarmscopie

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een slang met camera. De slang wordt in de darmen ingebracht om zo te kijken of er afwijkingen te zien zijn in de darmen. 

Onderzoeken bij nieraandoeningen

Hierover licht uw arts u in mochten deze onderzoeken nodig zijn.

Behandelingen of Therapie 

Afhankelijk van de uitslag van diverse onderzoeken wordt een behandeling uitgevoerd zoals toediening van medicijnen, een dieet of een therapie. Bij een therapie kunt u denken aan het langdurig toedienen van antibiotica via een infuus of chemotherapie. De chemotherapie vindt plaats op een aparte afdeling.

Terug naar boven