Vroegtijdige herkenning van het delirium is belangrijk om zo snel mogelijk het onderliggend lijden vast te kunnen stellen en te behandelen, en het delirium in ernst en duur te bekorten.

De Ouderengeneeskunde komt langs in het ziekenhuis op de afdeling om mee te kijken naar de oorzaak en behandeling van een delier.

Wat is acute verwardheid?

Acute verwardheid is een plotseling optredende verwardheid. Deze verwardheid wijst er meestal op dat er lichamelijk iets aan de hand is dat onderzocht en behandeld moet worden. De acute verwardheid verdwijnt vrijwel altijd als de onderliggende lichamelijke ziekte / klacht over is.

Het optreden van acute verwardheid hoeft niet altijd te wijzen op een ernstige ziekte. Oudere mensen kunnen soms al verward raken door een overvolle blaas.

Verschijnselen

Bij mensen met acute verwardheid kunnen verschillende verschijnselen voorkomen. Deze verschijnselen kunnen zich in korte tijd (soms binnen enkele uren) ontwikkelen. De verschijnselen zijn vaak wisselend aanwezig in de loop van een dag. ’s Avonds en ’s nachts verergeren de verschijnselen meestal, waardoor mensen niet goed slapen. Overdag kan de verwardheid veel minder of zelfs helemaal weg zijn.

Acute verwardheid kenmerkt zich door:

  • Stoornissen in het vasthouden van de aandacht. Iemand kan zich niet goed concentreren.
  • Verhoogde of verminderde alertheid.

Andere verschijnselen kunnen zijn:

  • Bewustzijnsstoornis. Verwarde mensen zijn minder helder dan normaal. Het lijkt of de dingen langs hen heengaan. Zo kan er een vertekend beeld van de werkelijkheid ontstaan.

  • Geheugenstoornis. Verwarde mensen kunnen vergeetachtig zijn. Vooral de dingen die net verteld of gedaan zijn, worden dan vergeten.

  • Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon. Mensen met acute verwardheid weten soms niet meer hoe laat het is, welke dag het is of waar ze zijn. Ook is het mogelijk dat familieleden of bekende personen door hen niet herkend worden.
  • Waarnemingsstoornis. Verwarde mensen zien of horen soms dingen die er niet zijn, bijvoorbeeld beestjes, stemmen of geluiden.
  • Denkstoornis. Verwarde mensen kunnen niet logisch denken. Een normaal gesprek is met hen vaak niet mogelijk, doordat zij chaotisch en onsamenhangend spreken. Door de verstoring in hun denken kunnen zij soms ook achterdochtig worden.
  • Stemmingsverandering. Mensen met acute verwardheid kunnen (heel) angstig en verdrietig zijn, maar ook overdreven vrolijk of agressief.
  • Gedragsverandering. Meestal zijn verwarde mensen (extreem) onrustig. Ze plukken soms aan lakens, infusen en katheters. Het komt ook voor dat verwarde mensen agressief reageren. Soms zijn zij echter juist suf en kunnen bijvoorbeeld tijdens een gesprek nauwelijks wakker blijven. Zij lijken dan onbereikbaar.
  • Verstoring van het dag- en nachtritme. Verwarde mensen kunnen soms ’s nachts druk bezig zijn, waardoor ze overdag heel veel slapen
Terug naar boven