Ruggenmergstimulatie is een behandeling voor patiënten met zenuwpijn. Bij deze behandeling worden, door middel van elektrode, kleine elektrische stroompjes op bepaalde zenuwbanen van het ruggenmerg gegeven. Hierdoor vermindert de pijn. Bekijk de folder 'neuromodulatie' en het filmpje voor meer informatie:

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over dit behandeltraject in het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis. Pijnspecialist dr. K. Burger zal uitleggen hoe dit behandeltraject vanuit medisch oogpunt verloopt.

De volgende onderwerpen zullen gedurende de avond aan bod komen:

  • De verpleegkundige zorg voor, tijdens en na plaatsing
  • De rol/aandeel van de psychologe
  • Het fysiotherapeutisch traject na plaatsing bij Praktijk Ommedijk
  • De rol en het doel van patiëntenvereniging PVVN
  • Beantwoorden van vragen uit het publiek
  • Twee patiënten vertellen over hun eigen ervaringen tijdens en na het behandeltraject.

Aanmelden 

Aanmelden voor deze avond is niet nodig. 

Terug naar boven