Voorheen was hij werkzaam in de telecommunicatiesector, onder meer als lid van de raad van bestuur van KPN Mobiel NV en als lid van het bestuurscollege van toezichthouder OPTA (nu ACM). Tussen 1990 en 2015 was hij bijzonder hoogleraar Diensteninnovatie aan de business school van de Universiteit van Amsterdam.

Hij is lid van de raad van toezicht en voorzitter van de audit commissie van Aafje thuiszorg, huizen en zorghotels in Rotterdam en van Kennemerhart in Haarlem. De afgelopen jaren heeft hij namens de NVZ bijgedragen aan het tot stand komen van de nieuwe governancecode voor de zorg. Hij is lid van de Innovatie en Adviescommissie van de zorgcode. Verder is hij commissaris bij Sleutelnet BV in Leiden en arbiter in de kamer beheersmodel van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Terug naar boven