Medewerkers van Alrijne Zorgroep gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten via MijnAlrijne verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van Alrijne Zorgroep zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling. 

Terug naar boven