Deze kwetsbare patiënten hebben ondersteuning van verschillende organisaties tegelijk nodig. We noemen dit geïntegreerde zorg: een mix van preventie, welzijn en zorg. In het programma Keteninnovatie werken we aan geïntegreerde zorg in de regio voor patiënten.

Nieuw: buitenlocatie in SassemBourg

In 2015 hebben we het besluit genomen om mee te doen aan woonservicecentrum SassemBourg in Sassenheim. Dit biedt veel kansen voor keteninnovatie. Deze nieuwe buitenlocatie gaan wij in 2016 gebruiken om, naast reguliere poliklinische zorg, te experimenteren met nieuwe zorgvormen tussen de eerste en tweede lijn. In 2016 wordt de visie van Alrijne Zorggroep op keteninnovatie ontwikkeld binnen de context van een regionale visie op zorg voor de doelgroepen. We blijven ons inzetten in samenwerkingsverbanden, zoals de proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio en Transmuralis. Ook gaan we intensiever samenwerken met het Knooppunt ketenzorg.

Sassembourg

Terug naar boven