Sinds  2005 werk in het Alrijne Ziekenhuis. Vanaf dat moment ben ik me steeds meer gaan specialiseren middels congressen, opleidingen en praktijkervaring in neurologische slaapstoornissen, waaronder OSAS (obstructief slaap apneu syndroom) en MS (multipele sclerose).

Inmiddels zijn we met enkele collegae in het Alrijne Ziekenhuis actief bezig een MS-centrum op te zetten waarvoor we het Vlinderkeurmerk in april 2017 krijgen.  We hopen hiermee een centrum neer te zetten met een goede multi-disciplinaire samenwerking,  korte lijnen met de patiënt zelf en uitgebreide mogelijkheden tot behandeling met de huidige beschikbare medicatie.

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een “slaapcentrum” in samenwerking met de KNO en longgeneeskunde.  Er is ondertussen vele jaren expertise op dit gebied, maar met  de fusie van Leiden en Leiderdorp/Alphen is  het doel  deze zorg beter te stroomlijnen en kennis te bundelen door betere samenwerking.

Aandachtsgebieden

Multipele sclerose en neurologische slaapstoornissen

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Nederlandse Vereniging voor Klinisch Neurofysiologie
  • Werkgroep voor Slaap-en Waakstoornissen
  • MS Zorg Nederland
Terug naar boven