Interessegebieden

  • Atriumfibrilleren
  • Vasculaire toegang met o.a. expertise met het plaatsen van PICC lijnen
  • Acute cardiologie

Nevenfuncties                     

Lid werkgroep schrijven consensus document mbt taakherschikking NVVC

Terug naar boven