Terug

Ga terug naar startpagina Leythenrode >


Voor wie?

Afdeling de Wijde Aa is een gespecialiseerde afdeling waar wij optimale zorg bieden aan cliënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis en door verschillende oorzaken verward zijn. De Wijde Aa is een open afdeling en bevindt zich op de begane grond. Deze afdeling is een afdeling voor tijdelijk verblijf. De maximale verblijfsduur is rond de twaalf weken.

De afdeling

Een gespecialiseerd team van arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en verzorgenden/verpleegkundigen komt door onderzoek en observatie tot een diagnose met betrekking tot de verwardheid.

Zorg- en behandelplan

Samen met de bewoner en mantelzorg stellen wij een zorg- en behandelplan op met als uitgangspunt dat de bewoner herstelt tot het niveau van functioneren van voor de ziekenhuisopname en terugkeert naar de eigen woonsituatie. Indien terugkeer naar huis niet mogelijk blijkt, ondersteunen wij bij het vinden van een geschikte woonomgeving en indien nodig het regelen van de daarvoor benodigde indicaties.

Verbeteren zelfredzaamheid

Op de Wijde Aa is veel aandacht voor het creëren van een vertrouwde, veilige omgeving en een duidelijke dagstructuur. De nadruk ligt op het verbeteren van zelfredzaamheid van bewoners vanuit het uitgangspunt dat iemand weer naar huis gaat.

Activiteiten

Op de afdeling en in het huis zijn dagelijks activiteiten waaraan bewoners deel kunnen nemen. Wij vragen hiervoor een financiële bijdrage.

De kamers

Op de Wijde Aa zijn drie eenpersoonskamers en vier tweepersoonskamer. De kamers zijn ingericht met een bed, nachtkastje en een hang-, legkast. In deze kast is een afsluitbaar kastje voor kleine (waardevolle) spullen. In het hele huis is gratis WIFI.

Bezoek

In Leythenrode hanteren wij geen vaste bezoektijden. Wij vinden het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk contact kunnen houden met familie en bekenden. Wel vragen wij bezoek rekening te houden met de therapie, rust- en eettijden van de cliënt.

Kosten

Verblijf op de Wijde Aa kan op grond van verschillende indicaties (WLZ of zorgverzekeringswet). In alle gevallen moet u rekening houden met een eigen bijdrage of eigen risico.

Terug naar boven