De afgelopen maanden zijn de nieuwbouwplannen voor Leythenrode nog concreter geworden.

Locatie

In juni 2019 is er een besluit genomen over de locatie van de nieuwbouw, er is voor gekozen dit op het huidige terrein van locatie Leythenrode te laten plaatsvinden. De sterke voorkeur van bewoners/naasten en collega’s ging uit naar deze locatie, een plek die als prettig wordt ervaren vanwege de ligging in het groen, de rust, de aansluiting bij de woonwijk en de nabijheid van het park en winkelcentrum.

Architect

Een ander groot besluit dat recent is genomen werd tijdens de informatiebijeenkomsten in september 2019 voor bewoners en medewerkers bekend gemaakt: de keuze voor samenwerking met architectenbureau Tangram. Een architectenbureau die de wensen van Leythenrode en haar (toekomstige) bewoners perfect begrijpt en veel ervaring heeft met het ontwerp van zorggebouwen. 

Downloads

We verheugen ons zeer om met de verdere voorbereiding voor de nieuwbouw aan de slag te gaan. Zodat we in 2022 een toekomstbestendig huis kunnen opleveren waar ouderen van nu en van de toekomst prettig wonen en een fijne dag beleven. De streefdatum voor oplevering van de eerste fase van de nieuwbouw is 2022, waarbij we ons realiseren dat we mede afhankelijk zijn van andere partijen.

We blijven u via deze website op de hoogte houden over de vorderingen van de nieuwbouw.

Terug naar boven