Per DTO wordt een ziektebeeld met de daarbij behorende diagnostiek gepresenteerd. Er wordt persoonlijk feedback gegeven op de door de HAGRO aangevraagde diagnostiek en de richtlijnen bij genoemd ziektebeeld komen aan de orde. Het doel van de nascholing is de kwaliteit van het aanvraaggedrag te optimaliseren om deze op het niveau te krijgen  conform de landelijke, evidence based richtlijnen.

Door deelname aan een DTO blijft u goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de laboratoriumtesten en functieonderzoeken. Een DTO duurt anderhalf tot twee uur en datum en tijd worden in onderling overleg afgestemd.

Aantal deelnemers: bij voorkeur maximaal 8-10 deelnemers
De beschikbare onderwerpen zijn:

  • Urineweginfecties
  • SOA
  • Virale hepatitis
  • Acute diarree
  • Lyme
  • MRSA en BRMO

Uiteraard kunt u altijd uw wensen voor specifieke onderwerpen aandragen.

Meer informatie of aanvraag voor een DTO

Dr. K.A. Heemstra – arts microbioloog  kaheemstra@alrijne.nl  
Dhr. D.P.J.M. Koster – accountmanager/relatiebeheerder 1e en 2e lijn dpjmkoster@alrijne.nl

Terug naar boven