In Leiderdorp blijft het dagelijkse inloopspreekuur voor nieuwe patiënten (10.30 - 11.00 uur, met verwijzing) naast de gewone spreekuren bestaan. In Leiden en Alphen aan den Rijn worden de verrichtingen onder plaatselijke verdoving, het bekkenbodemspreekuur en de dagbehandelingen geconcentreerd. Alle acute urologische opnames en de meeste operaties vinden in Leiderdorp plaats. Kinder-urologische en dagbehandelingsingrepen vinden meestal in Leiden plaats.

Samengevat in onderstaand schema:

Locatie Alphen aan den Rijn

 • Reguliere spreekuren
 • Onderzoeken als cystoscopieën en prostaatpuncties
 • Verrichtingen onder plaatselijke verdoving
 • Bekkenbodemspreekuur samen met gynaecoloog
 • Dagbehandelingen

Locatie Leiden

 • Reguliere spreekuren
 • Onderzoeken als cystoscopieën en prostaatpuncties
 • Verrichtingen onder plaatselijke verdoving
 • Bekkenbodemspreekuur samen met gynaecoloog
 • Dagbehandelingen
 • Kinder-urologische ingrepen
 • Dagbehandelingsingrepen

Locatie Leiderdorp

 • Reguliere spreekuren
 • Onderzoeken als cystoscopieën en prostaatpuncties
 • Dagelijks inloopspreekuur (10.30 – 11.00 uur met verwijzing)
 • Acute urologische opnames
 • Meeste operaties


Voor alle acute overleggen over patiënten kan gebeld worden met de ‘acute’ uroloog, bereikbaar in Leiderdorp op sein 29359 (via telefoonnummer 071 582 8282).

Uiteraard hopen wij velen van u te ontmoeten op ons huisartsensymposium op woensdag 18 januari in Allemansgeest te Voorschoten!

Namens Katja Goossens, Barbara Schout, Wim Sneller, Joost van der Spruit en Mischa Wijffelman.

Terug naar boven