We hebben hiervoor een aantal argumenten:

 • Niet altijd op de gewenste manier
  MRI’s van elders zijn niet altijd op de door ons gewenste manier uitgevoerd.
 • Opnames na contrast
  Soms is er een indicatie om ook opnames na contrast te maken. Patiënten moeten dan alsnog een tweede MRI ondergaan.
 • Beelden niet inzichtelijk
  Aangezien de medewerkers van Alrijne de MRI-beelden van elders niet in kunnen zien (deze moeten op CD gebrand worden, vervolgens ingelezen voor ze hier inzichtelijk zijn), komt het geregeld voor dat de patiënt op de polikliniek verschijnt en de beelden voor ons niet inzichtelijk zijn. Dit is voor de patiënt en voor ons niet efficiënt.
 • Optimalisatie rugpatiënten
  Wij zijn bezig de zorg voor rugpatiënten te optimaliseren. Daartoe is er een multidisciplinair spreekuur, en streven wij naar een steeds kortere toegangstijd voor de polikliniek. Ook is er de mogelijkheid patiënten, na overleg, aan te melden voor de ‘spoedpoli’ waarbij patiënten binnen enkele werkdagen kunnen worden gezien. Wij kunnen op de polikliniek dan snel analyseren of er een neurologische oorzaak voor de klachten is en eventueel al adviezen geven. Indien er een indicatie voor beeldvorming bestaat, kunnen we deze ook met specifieke vraagstelling aanvragen. Dit verhoogt ook de doelmatigheid van de MRI’s.
Terug naar boven