Uitgangspunt is dat hoogwaardige zorg in de regio, dicht bij huis, door de samenwerking beschikbaar blijft. Voor Samen+ behandelingen zijn er gespecialiseerde behandelteams, waarin zorgverleners van beide ziekenhuizen hun kennis en ervaring delen. Zo opereren de chirurgen uit beide ziekenhuizen gezamenlijk, zodat zij ook meer operaties uitvoeren en tijdens de ingreep bovendien van elkaar leren.

Sinds eind maart 2015 vinden rectumresecties in verband met een primair rectumcarcinoom binnen Samen+ centraal plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. Sinds deze concentratie en samenwerking tussen Alrijne Ziekenhuis en Groene Hart Ziekenhuis is de kwaliteit meetbaar gestegen.

Waar in 2014 nog 19,7% van deze patiënten een gecompliceerd beloop had, was dit in 2016 slechts 12,8% (het landelijk gemiddelde in respectievelijk 2014 en 2016 was 20,5% en 19,3%). Bovendien is het aantal patiënten dat een positieve circumferentiële marge (CRM) had sterk gedaald: van 9,1% in 2014 naar 2,8% in 2016 (ter vergelijk: het landelijk gemiddelde in respectievelijk 2014 en 2016 was 4,4% en 3,6%). 

Een positieve CRM heeft een ongunstige invloed op het ontwikkelen van een lokaal recidief, een recidief op afstand, en de overleving, zowel na chirurgie alleen als na neoadjuvante therapie. Deze CRM is dus een goede indicator van de kwaliteit van de chirurgie. Deze kwaliteitsverbetering is behaald door de concentratie van de operaties, waardoor een groter aantal operaties op één locatie plaatsvonden en dus meer kennis en ervaring werd opgedaan over deze patiënten door alle betrokken medewerkers (waaronder dus specialisten, maar ook OK-assistenten, verpleegkundigen op de afdelingen en anesthesiemedewerkers).

Terug naar boven