De eerste maanden van het jaar is de productie van Alrijne Ziekenhuis achter gebleven, terwijl deze daling niet wordt gecompenseerd door een daling van de kosten. Om het jaar positief te kunnen afsluiten moeten de uitgaven en kosten daarom weer op één lijn gebracht worden. 

Welke maatregelen worden genomen?

Vacatures vervullen we alleen na akkoord van de raad van bestuur. Dit geldt niet voor medewerkers aan het bed; Alrijne blijft op zoek naar diverse (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Daarnaast worden investeringen die niet strikt noodzakelijk zijn en uitgesteld kunnen worden, tijdelijk uitgesteld. In gang gezette verbouwingen blijven wel doorgaan, zoals op de CCU en de extra verpleegafdeling in Leiderdorp.

Wat merken patiënten en bezoekers van de bezuinigingen?

Patiënten en bezoekers merken niets van onze bezuinigingsmaatregelen. Zij blijven de vertrouwde zorg van ons ontvangen.

Financieel gezond ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis is een financieel gezond ziekenhuis en dat willen we blijven. Daarom zijn deze maatregelen nu getroffen en niet pas aan het eind van het jaar. Zodra de kostenontwikkeling voldoet aan de begrotingsdoelen, zal de raad van bestuur besluiten deze maatregelen geheel of gedeeltelijk op te heffen. 

Terug naar boven