Het doel is om in een vroeg stadium te inventariseren welke patiënten extra kwetsbaar zijn. En of nierfunctievervangende therapie inderdaad de meest wenselijke optie is. Op de polikliniek Nierfalen wordt de vragenlijst afgenomen bij het eerste bezoek. Alleen bij een afwijkende score wordt een consult Ouderengeneeskunde ingeroepen.

De ervaring met de eerste patiënten leert inmiddels dat deze manier van werken een waardevolle aanvulling is op de nefrologische zorg. Daarnaast worden er meer gefundeerde beslissingen, altijd samen met de patiënt en familie, genomen. De polikliniek Nierfalen is dan ook zeer blij met deze intensieve vorm van samenwerking van de Dialyseafdeling en de afdeling Ouderengeneeskunde voor de oudere nierpatiënt.

Terug naar boven