Dagelijks inloopspreekuur

De vakgroep Urologie werkt naast een reguliere korte wachttijd met een dagelijks inloopspreekuur. Dit spreekuur is uitsluitend voor nieuwe patiënten met een verwijzing en vindt plaats in Alrijne Leiderdorp. Patiënten kunnen zich melden tussen 10.30 en 11.00 uur. Alle patiënten die zich melden worden die ochtend gezien. Hierbij het vriendelijke verzoek om uw patiënten niet te vragen eerder dan 10.30 uur te komen. Wij kunnen namelijk de patiënten niet voor deze tijd helpen.

Seksuoloog

Wist u dat in de polikliniek Urologie een seksuoloog werkt waar u uw patiënten rechtstreeks naar toe kunt verwijzen? Ellen van den Beld, al jaren werkzaam in Alrijne Leiden, heeft tegenwoordig ook spreekuurmogelijkheden in Alrijne Leiderdorp.

Kinderurologie

Kinderen die naar de uroloog worden verwezen, worden meestal door Joost van der Spruit en Frederieke Hollants gezien. Zij hebben kinderurologie als aandachtsgebied en voeren de circumcisies, orchidopexieën en andere tweedelijns ingrepen uit. Voor de beste behandeling van kinderen is er een goede samenwerking met de kinderartsen van Alrijne, kinderurologen van de derdelijn, kindernefrologen en de kinderbekkenfysiotherapeuten in de regio.

Kinderspreekuur

Tijdens het kinderspreekuur op de (schoolvrije) woensdagmiddag in Alrijne Leiden kunnen kinderen met urologische klachten op afspraak komen. Uiteraard kunnen kinderen ook op andere dagen en de andere locaties gezien worden.

Door nieuwe inzichten, richtlijnen en therapieën hoeven minder kinderen dan vroeger geopereerd te worden. Als het toch nodig is, worden deze operaties meestal in Alrijne Leiden door Joost of Frederieke gedaan in dagbehandeling.

Heeft u vragen over verwijzen? U kunt hierbij denken aan wanneer u wel of niet moet verwijzen en naar wie: de uroloog of kinderarts. Dan kunt u met de acute uroloog overleggen op sein 29359.

Terug naar boven