Datum: 18 juni 2018
Locatie: Holiday Inn Leiden
Aanvang: 18.30 uur
Doelgroep: Kaderhuisartsen, huisartsen (i.o.) en praktijk ondersteunend personeel. Cardiologen (i.o.), arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, nurse practitioners, hartfunctielaboranten. Ziekenhuisbestuurders, managers en zorgverzekeraars.Patiëntenverenigingen.
Inschrijven: U wordt verzocht zich aan te melden via het digitale inschrijfformulier. Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 14 juni. Deelname is kosteloos. Mocht u zich willen afmelden, dan kunt u dit doorgegeven aan Connect. Meer informatie over Connect vindt u op de website www.nvvcconnect.nlVoor vragen kunt u terecht bij het Connect programmabureau, via 030 23 45 002 of connect@nvvc.nl.

Regionale Transmurale afspraken

In het kader van het programma Connect van NVVC heeft een werkgroep van tweede- en derdelijns cardiologen, kaderhuisartsen, huisartsen, apothekers en zorgverzekeraars uit de regio Leiden-Den Haag in het afgelopen jaar transmurale afspraken geformuleerd. De afspraken hebben als doel om de samenwerking, zorgsubstitutie en behandeling van patiënten met atriumfibrillatie te optimaliseren.

Atriumfibrillatie

De behandeling van patiënten met atriumfibrillatie kent verschillende regimes: van preventief tot curatief, van medicamenteus tot interventioneel. Dit is vaak afhankelijk van klachten, co-morbiditeit en bijkomend cardiovasculair risicoprofiel. Preventie van complicaties en regulatie van de hartfrequentie staan vaak op de voorgrond en kunnen dikwijls al worden gestart door de verwijzer in de eerste lijn.

Patiënten met atriumfibrilleren die stabiel zijn en goed zijn ingesteld op medicatie, kunnen in vele gevallen gecontroleerd worden in de eerste lijn, zeker wanneer snelle en adequate consultatie van de behandelend cardioloog beschikbaar is in geval van problemen of klachten. Om de communicatie en samenwerking tussen eerstelijns en tweede/derdelijns zorgverleners zo effectief en doelmatig mogelijk te laten verlopen, zijn transmurale werkafspraken nodig.

Namens de werkgroep ‘AF Connect’ regio Leiden-Den Haag, 

Charles Kirchhof, cardioloog Alrijne zorggroep

Serge Trines, cardioloog LUMC

Huug van Duijn, kader huisarts hart en vaatziekten

Terug naar boven