Bedreiging zorginstellingen

Verspreiding van BRMO vormt een serieuze bedreiging voor zorginstellingen. Patiënten die een infectie hebben met BRMO, blijven in de regel langer opgenomen in het ziekenhuis en hebben mogelijk een slechtere prognose. In Nederland wordt daarom veel gedaan om verspreiding van resistente micro-organismen in de gezondheidszorg te voorkomen.

Ook in Alrijne Zorggroep is een MRSA- en BRMO-beleid om deze verspreiding tegen te gaan. Screening aan de poort speelt hierbij een belangrijke rol. Het kan nadelige gevolgen hebben wanneer pas aan de poort duidelijk wordt dat de patiënt mogelijk drager is van een BRMO. Soms wordt in afwachting van de kweken een behandeling uitgesteld of wordt een patiënt opgenomen in isolatie.

Screenen van patiënt

Als huisarts kunt u dit voorkomen. Bent u voornemens een patiënt naar ons ziekenhuis te verwijzen? Dan verzoeken wij u de patiënt te screenen op MRSA en/of BRMO als de patiënt valt in een van de onderstaande categorieën:

Categorieën

MRSA/BRMO

Patiënt is in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur opgenomen geweest in een buitenlandse zorginstelling

 

MRSA en BRMO

Patiënt is in het afgelopen jaar in een buitenlandse zorginstelling behandeld of opgenomen geweest en heeft een van de volgende risicofactoren:

·         Invasieve ingreep (bijvoorbeeld scopie, hartkatheterisatie, ok..)

·         Nog aanwezige drain of katheter

·         Ongenezen wond/huidafwijking/chronische infectie/abces/furunkel

·         Dialysepatiënt (in buitenland gedialyseerd)

 

MRSA en BRMO

Patiënt is in de afgelopen twee maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers

 

MRSA en BRMO

Patiënt verbleef in de afgelopen twee maanden in een Nederlandse zorginstelling op een afdeling met MRSA/BRMO uitbraak

 

MRSA of BRMO

Patiënt woont of werkt daar waar bedrijfsmatig varkens, vleeskalveren of vleeskuikens worden gehouden

 

MRSA

Patiënt is partner, huisgenoot of verzorgende van iemand die MRSA positief is

 

MRSA

Kweekset

MRSA-dragerschap kan vastgesteld worden door middel van een kweekset: keel, neus en perineum. Aanvullende kweken moeten worden afgenomen indien sprake is van wonden, huidafwijkingen, katheter of productieve hoest.

BRMO-dragerschap kan vastgesteld worden door middel van een rectumkweek.

Kweken kunnen afgenomen worden indien de patiënt minimaal 48 uur gestopt is met antibiotica. Kweken die zijn afgenomen bij gebruik van antibiotica, zijn niet betrouwbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over het afnemen en insturen van kweken op MRSA en/of BRMO verwijzen wij u graag naar https://microbiologie.nl/patienten/afname-instructies

Bij vragen over het MRSA/BRMO-beleid van Alrijne Zorggroep kunt u contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie per telefoon (071 582 8093) of per mail (IP@alrijne.nl).

Terug naar boven